Norra Kalkugnarna

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Ängsmark vid Norra Kalkugnarna. Foto: Per Karlsson Linderum.

Ängsmark vid Norra Kalkugnarna. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Igenväxningsmark.

Biotop: Ruderatmark.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Riklig förekomst av solitära steklar och vissa ängsvärden.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Gulmåra och liten blåklocka.

Övriga arter: Ängssandbi, videsandbi, gyllensandbi, vårsandbi, videgökbi, rosentapetserarbi, ärtvecklare, sporsäcksvampen Bacidia bagliettoana, svartbrun knopplav, loberad mjöllav och backvial.

Beskrivning: Norra Kalkugnarna med lövrik sydvänd sluttning och angränsande ruderatmark och liten ängs- och gräsyta. Förekomst av större äldre sälgar. Rikligt med solitära steklar. Anges som skogsmark på häradskartan. En vandringsled går genom området.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer här Länk till annan webbplats..

I objektet finns lämningar av kalkugnar, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -