Vision 2040

- en grön och blomstrande kommun där livet är gott för alla.

Skylt med texten vision

Gröna Kumla är en plats som inte bara är grön genom sin växtlighet, utan
även genom att människor tänker och agerar grönt för miljön och klimatet.
År 2040 är Kumla en trygg, familjevänlig plats där människor känner en
samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden
har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag.

Ett gott liv för alla betyder att klyftorna i samhället ska minska, och att ingen ska hamna utanför vad gäller sina möjligheter i livet av skäl som de inte kan påverka. Alla ska känna att de kan göra skillnad för sig själva och andra och inte hindras av sin uppväxt, sin fysiska och psykiska hälsa, sin försörjning eller sin omgivning.