Kunskap i fokus

Kunskap i fokus är ett arbete kring utveckling av undervisning och lärande.

Bilden visar barn som ritar på papper med pennor

Under 2015 startade förvaltning för livslångt lärande upp arbetet med att planera ett mer utvecklat och förbättrat kvalitetsarbete. Syftet är att utveckla lärandeprocesserna inom förskola och skola. Målsättningen är att eleverna ska nå ett högre värdegrunds- och kunskapsresultat i skolan. Kvalitetsarbetet går under namnet Kunskap i fokus för livslångt lärande.

Det utvecklade kvalitetsarbetet innehåller exempelvis

  • en reviderad årsplanering för kvalitetsarbetet
  • strukturerade observationer av undervisning och lärande samt feedback från skolledare till pedagog
  • bedömningar av verksamheternas kvalitet; dels av skolledare och dels av verksamhetschef som återkopplar till nämnd för livslångt lärande två gånger per år
  • reviderade lönekriterier för skolan som är tydligt kopplat till lärandeuppdraget
  • årliga träffar mellan skolledare och presidiet i nämnd för livslångt lärande.

Genom ett mer utvecklat kvalitetssystem vill vi att pedagoger inom våra verksamheter ska få

  • bättre möjligheter att ha fokus på lärande- och undervisningsuppdraget,
  • bättre förutsättningar för samarbete med kollegor genom mer samsyn kring vad som är bra undervisning och lärande, och
  • bättre stöd till att utveckla sin egen undervisning.