Torg och allmänna platser

Vill du sälja varor på Kumla torg?

Kumla torg omgivet av träd, buskar och byggnader.

Torghandel

Vill du sälja något på torget kontaktar du kommunens servicecenter.

Det finns fasta platser som hyrs under totalt tre månader samt dagsplatser.

Platserna är numererade, bokning av två platser gäller endast platser med ytan 5 gånger 3 meter som ligger intill varandra.

Avtal skrivs bara för de fasta platserna (3 månader). För att avtal ska kunna upprättas krävs F-skattsedel.

Betalning sker via faktura, gäller även för dagsplatser. Du måste lämna in fakturauppgifter innan du kan ta platsen i anspråk.

Torghandel, kostnad år 2024

Yta

Tidsintervall

Pris

Tillgång till el

5 gånger 3 meter

tre månader

2 025 kr

500 kr

3 gånger 3 meter

tre månader

1 215 kr

500 kr

5 gånger 3 meter

en dag

255 kr

100 kr

3 gånger 3 meter

en dag

155 kr

100 kr