Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Torg och allmänna platser

Vill du sälja varor på Kumla torg?

Kumla torg

Torghandel

Vill du sälja något på torget kontaktar du kommunens servicecenter.

Det finns fasta platser som hyrs under totalt tre månader samt dagsplatser.

Platserna är numererade, bokning av två platser gäller endast platser med ytan 5x3 m som ligger intill varandra.

Avtal skrivs bara för de fasta platserna (3 månader). För att avtal ska kunna upprättas krävs F-skattsedel.

Betalning sker via faktura, gäller även för dagsplatser. Du måste lämna in fakturauppgifter innan du kan ta platsen i anspråk.

Skriv tabellbeskrivning här

Yta

Tidsintervall

Pris

Tillgång till el

5x3 m

tre månader

1 000 kr

500 kr

3x3 m

tre månader

500 kr

500 kr

5x3 m

en dag

200 kr

50 kr

3x3 m

en dag

100 kr

50 kr