Samarbeten

Här kan du läsa om Kumla kommuns internationella och regionala arbeten.

Internationellt arbete

  • Våra vänorter

Regionalt arbete

  • Partnerskap för sociala innovationer
  • Business Region Örebro