Försäkringar

Kumla kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Svedea. Det innebär att alla barn och elever i förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och vuxenutbildning är försäkrade.

Försäkringen gäller heltid, det vill säga även den tid barnet inte är i kommunens verksamhet. Om barnet förorsakar materiell skada gäller vårdnadshavarens hemförsäkring.

Försäkringen omfattar alla barn och elever som går i Kumla kommuns verksamheter oberoende av var de är folkbokförda.

Försäkringen omfattar även de barn och elever som är folkbokförda i Kumla kommun, men som går i förskolor och skolor som drivs av andra.

Kontakt vid skada

Anmäl olycksfall eller skada till Svedea, via länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via telefon 0771-160 199.

Åtgärder vid skada

  • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.
  • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid “Intyg om utbetald reseersättning”.