Kemikalier

Vi använder kemikalier dagligen och kemikalier behövs för att vi ska kunna leva det liv vi gör. De finns praktiskt taget i allting som omger oss i vardagen – möbler, kläder, mat, hygienprodukter, elektronik och bilar.

Handfat kemikalier

Kemikalier är onaturliga ämnen som framställts av människan i syfte att få specifika egenskaper anpassade till olika ändamål.

Kemikalier är ofta svårnedbrytbara, vilket gör att de kan befinna sig länge naturen utan att de bryts ned och försvinner. De är ofta även fettlösliga och bioackumulerande, vilket gör att ämnena lagras i levande organismer och att lagringen sker i en snabbare takt än vad ämnena bryts ned.

Om alla gör lite blir det stor påverkan

Arbetet med att minska användandet av kemikalier samt minska kemikaliernas skadlighet är något som ständigt pågår världen över. Det är dock viktigt att alla hjälps åt i arbetet, även som privatperson.

Att välja de kemikalier med minst miljöpåverkan, hantera kemikalierna på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt både vad gäller själva användandet och vid avfallshantering är åtgärder som kan göra stor nytta om så många som möjligt utför dem.

Spola aldrig ner kemikalier i avloppet

Häll inte lacknafta, nagellack, överbliven medicin, lösningsmedel eller andra starka kemikalier i toaletten eller avloppet. Detta för att kemikalierna då följer med avloppsvattnet till reningsverket där de kan förstöra viktiga reningsprocesser och i värsta fall fortsätta vidare ut till våra sjöar och vattendrag. Det rätta sättet att ta hand om kemikalier är att samla ihop dem och lämna till en miljöstation avsedd för just kemikalier.

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp kan du kontakta servicecenter 019- 58 80 00, som kan hjälpa dig att svara på de flesta frågor.

Miljöenheten har också telefontid varje vardag mellan 10.00-12.00. Ring växeln för att bli kopplad.