Agenda 2030

Bilden visar ikoner för de 17 globala målen inom Agenda 2030

Agenda 2030 ska vara vägledande för att Kumla kommun ska växa på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 betyder att de globala målen som är framtagna av FN:s 193 medlemsländer ska uppnås år 2030. Det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

 • Att avskaffa extrem fattigdom.
 • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
 • Att främja fred och rättvisa.
 • Att lösa klimatkrisen.

Läs mer om de globala målen på webbplatsen globalamalen.se

De globala målen

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. Hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 10. Minskad ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringarna
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt parnerskap

Glokala Sverige

Kumla kommun är från 2020 med i det svenska FN-förbundets och SKR:s projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige. Via projektet kommer vi att få ta del av bland annat utbildningar, webbinarier, filmer och konferens, för ökat lärande och engagemang genom nätverkande och erfarenhetsutbyten.