Buss och tåg

Här kan du läsa om kollektivtrafiken - stadsbussar, vanlig länsbuss och tåg, som kommunen är med och finansierar.

Stationshuset i Kumla

Kumla resecentrum

Stationshuset och området runtomkring har, sedan sommaren 2003, byggts om i olika etapper.

Bussterminalen har gjorts större, med nya busskurer och cykelställ. Tunneln under järnvägen har kortats med cirka 8 meter. Detta för att göra området till en ljusare och tryggare plats. Stora träd och yviga buskar har bytts ut mot låga växter som ska släppa in mycket ljus. Även de nya träden ska ha täta kronor men vara luftiga nertill så det blir fri sikt. Nedfarten till tunneln har planats ut för att göra det lättare att ta sig fram med exempelvis barnvagn eller rollator.

Stadsbussar

Stadstrafiken trafikerar kommunens centralort (linje 780) måndag-fredag. Trafiken genomförs med en lägre handikappanpassad buss efter en fastställd tidtabell för höst, vinter och vår samt en sommartidtabell där linjens sträckning kan vara något ändrad. Mellan de fasta hållplatserna finns på vissa delar av linjen så kallade vinkområden där bussen stannar på uppmaning. Från och med 2013 kostar en enkelbiljett 10 kronor. Länsbussar Information om linjer, tidtabeller, biljetter med mera finner du på Länstrafikens hemsida, länk hittar du här nedanför.

Tåg

Järnvägsstationen ligger mitt i Kumla. Därifrån kan du åka både med tåg till en mängd olika destinationer. Mer information om tidtabeller, biljetter med mera kan du hitta på respektive tågoperatörs hemsida, länkar hittar här nedanför.