Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Bygglov

När du bygger, ändrar eller river en byggnad påverkar det både miljö och människor runt omkring för en lång tid. Därför finns det regler för hur, vad och var du får bygga. Det är plan- och bygglagen som styr. Vissa arbeten kräver bygglov, andra kräver en anmälan och några kan du genomföra utan att kontakta oss.

En planta med en pumpa

Du behöver i regel alltid bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank, mur eller sätta upp skyltar. Tänk på att även om din planerade åtgärd inte kräver bygglov, så kan den vara anmälanpliktig.

För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag från bygglovsplikten, läs mer om detta på sidan Bygglov eller inte.

Tips till dig som söker

Sök i god tid innan du planerar att påbörja ditt projekt. Handläggningstiderna kan variera under året och genom att söka i tid kan du vara säker på att du får ett beslut innan du tänkt börja bygga.

Förbered din ansökan genom att ta fram alla ritningar och handlingar som krävs. Ta även reda på hur din detaljplan för ditt område ser ut om du bor i ett tätbebyggt område.

Handläggningen av ditt ärende går fortare om du skickar in fackmässigt utförda och fullständiga handlingar.

Behöver du hjälp?

Fråga oss alltid innan du påbörjar byggnationer, om du är osäker på om du behöver ansöka om lov eller göra en anmälan.

Kontakta servicecenter 019 58 80 00, som kan hjälpa dig att svara på de flesta frågor. Bygglovsenheten har telefontid varje dag mellan 13-14.30.