Livsmedel

Som konsumenter ska vi kunna lita på att vi inte blir sjuka eller lurade av maten i affären, på restaurangen, på äldreboendet eller i skolan.

En tallrik med fil, en smörgås med ost och gurka och ett glas apelsinjuice

Livsmedelslagstiftningens övergripande mål är att skydda konsumenten mot skadliga livsmedel och att den information vi får på förpackningar och i menyer är korrekt och fullständig.

Vad är livsmedel?

Livsmedel är allt vi äter och dricker, inklusive dricksvattnet i kranen, tuggummi, snus och kosttillskott men inte läkemedel. Alla som tillverkar, tillagar, säljer, serverar, transporterar eller ger bort livsmedel ska vara registrerade hos kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. En livsmedelsföretagare måste också följa livsmedelslagstiftningens alla delar.

Offentlig kontroll

I Kumla kommun är det samhällsbyggnadsförvaltningen som kontrollerar att livsmedelsföretagare följer lagens regler och levererar säker mat till konsumenterna. Det är dock alltid den som är verksamhetsansvarig för en livsmedelsverksamhet som har hela ansvaret för att de tillhandahåller säkra livsmedel till konsumenterna.

Vi gör regelbundna besök

Samhällsbyggnadsförvaltningen kontrollerar regelbundet Kumlas restauranger, skol-, äldreomsorgs- och förskolekök, matbutiker, livsmedelsindustrier och vattenverk. Vid besöket kontrollerar vi inte bara att det är rent och snyggt utan främst att verksamheten kan kontrollera sig själv.

Det är inte ovanligt eller farligt att verksamheter får påpekanden. Men det som utmärker en bra verksamhet är hur snabbt och bra bristerna åtgärdas och sedan förebyggs.

Vi ger rådgivning

Vi ger också information och upplysningar till dig som ska starta till exempel en restaurang, eller till den som kontaktar oss med frågor.

Vi utreder klagomål

Vi gör även utredningar kring misstänkta matförgiftningar och övriga livsmedelsklagomål i kommunen.

Alla livsmedelsföretag ska ha egenkontroll

Enligt lagen måste alla som bedriver ett livsmedelsföretag ha ett fungerande system för egenkontroll. det är genom det som kontrollmyndigheten bedömer hur väl ni klarar er verksamhet. Läs mer om egenkontrollprogram i informationsbladet längre ner här på sidan.

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp kan du kontakta servicecenter 019- 58 80 00, som kan hjälpa dig att svara på de flesta frågor.

Miljöenheten har också telefontid varje vardag mellan 10.00-12.00. Ring växeln för att bli kopplad.