Arbetsmarknadsenheten

Är du arbetssökande och behöver stöd? Vill du hitta bästa vägen till ett eget lönearbete eller påbörja studier som kan leda till ett arbete? Arbetsmarknadsenheten arbetar med att fler som bor i Kumla kommun ska få och behålla ett eget lönearbete eller börja studera. Vi arbetar utifrpn dina förutsättningar med arbetsmark-nadens behov i fokus.

En person som planterar växter

Vem kan få stödet?

- Du som är arbetssökande mellan 19-65 år och varken arbetar eller studerar.

- Du är aktuell hos någon av följande verksamheter eller myndigheter: Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen, Frivården eller andra samverkande verksamheter som FINSAM.

- Din aktuella verksamhet eller myndighet tar kontakt med Arbetsmarknadsenheten för förfrågan om uppstart.

Vad kan arbetsmarknadsenheten erbjuda?

 • Kartläggning av dina kompetenser
 • En individuell planering och guide för din väg mot ett eget lönearbete/studier
 • "Arbetsträning - introduktion till arbete" på företag eller rpå Arbetsmarknadsenhetens egna verksamheter som tvätteri, café, yttre service eller växthus
 • Delta i rekrytering åt företag som behöver visst stöd med kompetensförsörjning
 • Vid enskilda fall erbjuda "träningsanställningar" - statligt subventionnerade tidsbegränsade anställningar
 • Jobbsökningsaktiviteter, intervjuträning, arbetsmarknads- och hälsoinriktade aktiviteter för ditt välbefinnande
 • Språkpraktik
 • Samhällsinformation

För din del har vi även en rad samarbetspartners inom näringslivet, civilsamhället och Kumla kommun som arbetsgivare.

Vad behöver du erbjuda?

Du behöver ha en vilja att ha ett eget arbete eller studera för att senare ha som mål att arbeta. Vi lägger stor vikt vid att kunna ge dig chansen till arbete och därmed kunna integreras bättre in i samhället.

På gång på Arbetsmarknadsenheten

På enheten arbetar vi ständigt med projekt och möjligheter för dig som strävar efter och vill ha arbete. Här finner du information om våra pågående insatser för fler chanser i arbetslivet!

"Here today - gone tomorrow"

 • "Grön näring" - En tidsbegränsad satsning för dig som kan arbeta utomhus inom jord, skog eller trädgård. Du har möjlighet att kombinera praktisk träning med kortare utbildningar för att ta ett röjsågkort- och/eller ett motorsågskort.
 • "Framtidens företagare" - Har du en idé som kan bli en affärsidé? Varför inte testa? Vi samarbetar med Nyföretagarcentrum och kan erbjuda företagarskola för att kunna hjälpa dig på traven med din egna verksamhet.
 • "Idéburet offentligt partnerskap - IOP" - Med Biståndsföreningen Opus Navet 2023. En gemensam satsning för att tillsammans med civilsamhället lösa en gemensam samhällsutmaning.
 • "Arbetsintegrerade sociala företag" - Funderar du på att starta ett företag med arbetsintegrerande sociala kriterier för att stötta personer som behöver nära arbetsledning? Kontakta Arbetsmarknadsenheten!