Arbetsmarknadsenheten

I Kumla kommun finns närmare 1 700 företag som alla bidrar till ett brett näringsliv. Här får du information om kommunens Arbetsmarknads- och intregrationsavdelning.

En person som planterar växter

Arbetsmarknds- och integrationsavdelningen (AMI)

AMI har två huvudsakliga uppgifter:

  • Arbetsmarknadsenheten ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, i princip ska enheten på olika sätt tillhandahålla sysselsättning åt deltagare som kommer via Arbetsförmedlingen och genom detta rusta demmed bättre förutsättningar för att komma in på den reguljära arbetsmarknaden.
  • Det andra huvudspåret är att bedriva integrationsarbete med särskilt fokus på bostadsfrågan.

Arbetsmarknadsenheten

Vårt huvudsakliga uppdrag är:

  • att skapa förutsättningar för en meningsfull sysselsättning som ska vara förberedande för ett framtida arbete.
  • att kompetensutveckla deltagare så att de blir mer anställningsbara för ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.
  • att tillsammans med någon av våra samarbetspartners arbeta med matchning av deltagare som har förutsättningar att klara ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Våra arbets- och praktikplatser:

I vår verksamhet utför vi service till kommunen och dess invånare. För att passa individens behov och förutsättningar finns det olika praktik- och arbetsplatser att välja på inom avdelningen.

Tvätteriet - kommunens tvätteri ligger i Kumla skofabrik. Här tvättar vi kläderna åt de brukare som fått biståndsbedömning genom hemtjänsten. Vi tvättar även kommunens alla personalkläder inom vård och omsorg.

Verkstaden 12:an - i verksamheten finns verkstäder för snickeri, metall och reparation samt arbetsuppgifter inom skogsvård. Härifrån utgår också våra arbetslag för gräs, löv och snöskottning av kommunala ytor.

Kaféverksamhet - AMI driver kafeterior i Kumla skofabrik samt i stadshuset. Här serveras fikabröd, smörgåsar och lättare luncher.

Växthuset - i Kumla stadspark finns vi i Sjöparkens växthus och här bedriver vi odling både inne och ute. Här odlas både grönsaker och blommor, från frö till färdig planta.

Sjöparkens växthus har öppet följande tider:
Måndag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-15.00

Växthusets trädgårdar kan du även komma och titta på under Restaurang Goda Rums öppettider Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lokalvård - vi ansvarar för lokalvården i hela Kumla skofabrik och i delar av stadshuset. Allt från att städa till att ta hand om återvinningen i husen.

Fritidsbanken - ett bibliotek för sport- och fritidsartiklar där alla får låna gratis upp till 14 dagar. Verksamheten har även ett miljöperspektiv då begagnade saker kan användas på nytt.

Här kan du läsa mer om fritidsbanken.

Mottagningsteamet - teamet jobbar i alla Sydnärkekommunerna och har på torsdagar mottagning hos oss på AMI i Kumla skofabrik.

I mottagningsteamet samverkar vi med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län samt Kumla kommuns socialförvaltning för att på bästa sätt ge vägledning till deltagare som är i behov av samordnat stöd i kontakten med rätt myndighet samt att fungera som sluss till samhällets samlade resurser och insatser.

Här kan du läsa mer om mottagningsteamet.

Logga för Samordningsförbundet Sydnärke

Integrationsenheten

AMI ansvarar för mottagningen av de nyanlända som anvisats till Kumla kommun av Migrationsverket.

Från lokalerna i växthuset, i Kumla stadspark, ger enheten det sociala stödet till alla nyanlända redan från första dagen som de anländer till vår kommun. Det sociala stödet innebär att underlätta i kontakter med myndigheter och en etablering i samhället.

Integrationsenhetens öppettider - besökstider 2019

Onsdagar kl. 13.00-15.00
Fredagar kl. 13.00-15.00

Övriga tider bokas.

Du blir hänvisad till oss via någon av våra samarbetspartners

Inom Kumla kommun finns en arbetsmarknads- och integrationsavdelning. För att komma till oss på AMI måste man bli hänvisad hit av någon av våra samarbetspartners - vi samverkar med flera men främst Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Kumla kommuns förvaltningar.

Vi ger stöd för att närma sig arbete och etablering i samhället

Vårt uppdrag och verksamhetsidé är att fungera som en arena för sysselsättning och anpassat arbete samt ge det sociala stödet vid mottagningen av nyanlända flyktingar till kommunen.

Med engagemang, kompetens och ett bra förhållningssätt skapas förutsättningar för att lyckas med att ge människor stöd för att närma sig den öppna arbetsmarknaden eller en etablering i samhället.

Kontakta oss

För mer information om AMI eller om våra tjänster, kontakta oss på 019-58 80 00 eller servicecenter@kumla.se