Föreningar  

Föreningslivet är en viktig del av kommunen och vår gemensamma utveckling. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för Kumlas invånare.

På denna sida finns diverse information som är riktad till er föreningar.

På gång

 • Kumlaby sporthall öppen för bokning under sommaren


  Från och med 30 juni stänger vi våra idrottshallar och gymnastiksalar med undantag av Kumlaby Sporthall. Denna hall är den enda som är bokningsbar fram till augusti. Kontakta Föreningsservice eller Servicecenter om ni är intresserade av att göra en bokning.

  20 juni 2018
 • Uppdatera föreningsuppgifter


  Har ni uppdaterat föreningens kontaktuppgifter hos oss på länge? Tänk på att göra det när personer byts ut och adresser och mejladresser ändras.
  Hur vi hanterar personuppgifter går det att läsa mer om här.

  18 juni 2018
 • Kom ihåg att nominera era duktiga och värdefulla ledare till årets Ungdomsledarstipendium.


  Nomineringar går att skicka in via vår e-tjänst under hela året fram till
  17 september .
  Mer information om detta finns här.öppnas i nytt fönster


  4 juni 2018
 • Ni vet väl om att er förening kan hyra Kumlahallens konferensutrymmen för ert föreningsmöte?


  Mer information om detta finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Bild från Kumlahallen
  29 maj 2018
 • Förtydligade riktlinjer gällande försäljning i Kumlahallen


  Kultur- och fritidsnämnden har antagit förtydligade riktlinjer gällande försäljning av livsmedel i Kumlahallen.
  De nya reglerna innebär att inga livsmedel varken får hanteras eller säljas av någon annan än den entreprenör som kultur- och fritidsförvaltningen har avtal med. Hanteringen och försäljningen får endast ske i kaféerna. Det får alltså inte heller förekomma att livsmedel skänks bort gratis av andra föreningar, organisationer etc. i eller i direkt anslutning till Kumlahallen.

  23 mars 2018
 • Nattvandring 2018


  Är det några föreningar som vill ta chansen att tjäna extra pengar genom att nattvandra under 2018?Anmäl intresse här!

  Starttid är vecka 17.

  22 mars 2018
 • Föreningsträffar 2018


  Här ser ni preliminära datum för årets föreningsträffar. Vid förändringar kommuniceras detta här och på vår facebooksida, Föreningsservice i Kumla.
  Onsdag 21 februari
  Torsdag 24 maj
  Tisdag 11 september
  Tisdag 11 december

  VÄLKOMNA!

  25 januari 2018

Fördelning av tider

Prioriteringsordning
Traditionella inomhusidrotter prioriteras vid fördelning av tider i kommunens sporthallar och gymnastiksalar. Vid fördelning av tider tas också hänsyn till antal medlemmar, antal lag i seriespel och divisionstillhörighet. Föreningar vars verksamhet kräver en viss typ av lokal eller anläggning har företräde oavsett divisionstillhörighet. Bokad tid för match går före träningstid.

Tiderna fördelas utifrån den prioriteringsordning som gäller i kommunen:

1. Bidragsberättigade ungdomsföreningar som har sin tävlingssäsong under vinterhalvåret. Exempelvis inomhusidrotter som badminton, basket, handboll, innebandy, gymnastik, futsal i seriespel, med mera. Högre divisionstillhörighet går före lägre divisionstillhörighet.
Förening med bred ungdomsverksamhet tilldelas fler tider än förening med liten ungdomsverksamhet. Antal lag i seriesystem är en måttstock.
Tävlingsverksamhet går i allmänhet före träningsverksamhet.

2. Vuxenföreningar som bedriver traditionell inomhusidrott.

3. Fotbollsföreningars inomhusträning

4. Privatpersoner och företag som bedriver inomhusidrott.

Flickor/pojkar och dam/herr ska jämställas vid fördelning av tider. Det är varje förenings ansvar att se till att föreningens tider fördelas lika mellan flickor/pojkar och dam/herr.

Underlag för fördelning
Fördelningen av tider grundar sig på:

1. Prioriteringsordning

2. Antal medlemmar

3. Lag i seriespel

4. Divisionstillhörighet

5. Föreningens önskemål

Så långt det är möjligt tillgodoses föreningarnas önskemål. Det finns dock inga garantier för att önskemålen alltid uppfylls. Om överenskommelser om berättigade tider inte kan uppnås gäller procentuellt fördelning utifrån ovanstående kriterier.

Förråd för träningsmaterial erbjuds endast i den anläggning där tid tilldelats. Detta gäller inte gymnastiksalar. Övriga klubb/förrådsutrymmen fördelas efter överenskommelse och hyran för dessa utrymmen gäller enligt fastslagen taxa.

Rutin vid ansökan av tider

Inför varje säsong ska önskemål om tider och hallar lämnas in till kultur- och fritidsförvaltningen enligt fastställda ansökningsdatum. Inga bokningar förlängs automatiskt. Tiderna fördelas sedan efter den prioritets- och fördelningsprincip som gäller. Efter tidfördelningen ska föreningarna ange vilka tider som används för ungdomsverksamhet respektive seniorverksamhet och av vilket lag. Detta ligger till grund för debitering.

I samband med föreningarnas önskemål om säsongstider meddelas också om förändringar sker vad gäller tidsperiod.

Ansökan om säsongstider görs via vår e-tjänst. Där ska föreningen också ange vem eller vilka personer som är bokningsansvariga. All kontakt med Föreningsservice vad gäller tider ska ske genom dessa personer. Bokningsbekräftelse skickas till den e-postadress som föreningen uppgett. Bekräftelsen ska också kunna visas upp vid kontakt med Securitas. Det är föreningens ansvar att kontrollera att bokningen är korrekt samt uppmärksamma eventuella undantagsdatum i bokningen. 

Ansökningsdatum
Ansökan om säsongstider och arrangemang i kommunens sporthallar, gymnastiksalar och i Rackethallen ska vara Föreningsservice tillhanda senast anslaget datum, normalt sett under april månad. Tidfördelningsmöte genomförs därefter och före midsommar ska föreningen ha fått besked om tilldelade tider.

Ansökan om tider på konstgräs för höst- och vinter/vårsäsong ska vara Föreningsservice tillhanda senast anslaget datum, normalt sett under augusti månad. Besked om fördelning ges under september månad.

Samtliga ansökningar görs via kommunens e-tjänster.

Önskemål om säsongstider i kommunens fullstora hallar anmäls härlänk till annan webbplats senast söndag 15 april.

Matcher
1. Matcher bokas på ledig tid under helger
2. Match på veckodagar bokas på egen träningstid
3. Endast i undantagsfall kan matcher förläggas på annan förenings träningstid.