Föreningar  

Föreningslivet är en viktig del av kommunen och vår gemensamma utveckling.

Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för Kumlas invånare.

Aktuellt

Digitala träffar kring anläggningsstöd 9 februari

Skridsko

2023-02-01

RF-SISU bjuder in till digitala två digitala träffar kring idrottens anläggningsstöd den 9 februari.

Så ta chansen och anmäl er, senast 7 februari.

Tips om ett extra projektbidrag som går att söka genom en extern aktör: Grannskapsinitiativet

Skridsko

2023-01-20

Postkodstiftelsen efterfrågar ansökningar från föreningar här i Kumla kommun.

• Syfte: Bidra till levande, öppna och tillgängliga grannskap runtom i Sverige.

• Projekt: Stöd ges till nya gemensamma aktiviteter i närområdet som stärker gemenskapen mellan människor, skapar nya möten och/eller bidrar till ökat välbefinnande och hälsa.

• Vilka kan söka? Ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser. Organisationen ska ha ett svenskt organisationsnummer sedan minst ett år och haft ett bokslut.

• Stöd: Man kan söka 20 000–50 000 kronor. Projektet ska helt eller i huvudsak finansieras av pengarna från Postkodstiftelsen.

• Projektlängd: Projekt inom Grannskapsinitiativet kan vara 1 till 9 månader.

• Inspiration: Bland projekten som redan fått stöd finns till exempel lokala evenemang, guidningar, kurser, integrationsinsatser, idrottsaktiviteter, kultur och forum för samtal.

• Läs mer och ansök här: https://postkodstiftelsen.se/grannskapsinitiativet/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Har ni en passande idé ni vill förverkliga? Tveka då inte att söka! Man kan söka året runt och besked om stöd ges redan inom 2-6 veckor.

PDF-fil med vidare information Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Nu har vi öppnat anmälan till Vinterlovsprogrammet vecka 8

Skridsko

2023-01-18

Välkommen med er anmälan av aktivitet till det digitala lovprogrammet för vecka 8 och bidra på så sätt till ett händelserikt lov för våra barn och ungdomar i ålder 7-19 år. Tänk på att aktiviteterna skall vara kostnadsfria, så att alla har möjlighet att delta.

Ni anmäler enkelt er aktivitet via e-tjänsten nedan.
Sista dagen att anmäla er aktivitet är 5 februari.

Föreningsdag i Kumlahallen under Vinterlovet

Den 24 februari kl. 14.00-17.00 kommer det att anordnas en föreningsdag i Kumlahallen, då vi önskar fylla hallen med föreningar och föreningsaktiviteter för barn och ungdomar. Aktiviteten bör vara igång under hela tiden (3 timmar) och vara anpassade så att man spontant kan hoppa in och prova på.

Ung fritid, tillsammans med ungdomar, kommer att ha personal på plats under dagen för att både ta emot föreningarna men också de barnen som skall delta i aktiviteterna.

Ni anmäler er aktivitet till föreningsdagen till e-post ungfritid@kumla.se
Sista dagen att anmäla er aktivitet är 5 februari.

Föreningsdagen kommer att vara en del i det digitala lovprogrammet.

Välkommen att kontakta oss vid frågor

E-post: ungfritid@kumla.se
Telefon: 019-58 84 46 Länk till annan webbplats.

Anmälan gör ni vi vår e-tjänst: Lovprogram - Kumla kommun Länk till annan webbplats.

Föreningsträffar 2023

Skridsko

2023-01-13

Nytt år och nya datum för årets föreningsträffar! Boka in datumen redan nu.

Även i år kommer de olika träffarna rikta sig till olika föreningar och året avslutas med en gemensam träff för alla föreningsgrupper.

Har ni ämnen eller frågor ni önskar att vi tar upp på föreningsträffarna är ni välkomna att höra av er till oss på foreningsservice@kumla.se

23 mars Fritidsföreningar

11 maj Kulturföreningar

19 oktober Idrottsföreningar

7 december Gemensam

Välkommen Philip!

Skridsko

2023-01-12

Innan jul hälsade vi vår nya fritidskonsulent Philip Jarny välkommen till oss på Föreningsservice.

Philip är 33 år och kommer från Karlskrona. De senaste åren har han studerat Coachning och sport management i Växjö, samt masterprogrammet inom idrottsvetenskap på Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm.

”Jag ser fram emot att samverka och skapa goda och långvariga relationer med samtliga föreningar i Kumla. Tillsammans kan vi planera, organisera och utveckla Kumlas föreningsliv och folkhälsa.

Ni är välkomna att kontakta och bjuda in mig till er förening för en pratstund” - Philip

Välkommen Philip till oss på Föreningsservice!

Kom ihåg att ansöka om föreningsbidrag

Skridsko

2022-12-21

Nu öppnar vi snart ansökan för period 1 2023.

1 januari-25 februari 2023 kan din förening ansöka om föreningsbidrag.

Ansökan sker via Kumla kommuns e-tjänst:
Ansökan om föreningsbidrag - Kumla kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Om du saknar e-legitimation eller har frågor om
föreningsbidraget eller ansökningsprocessen är du välkommen att kontakta
Föreningsservice på 019-58 80 00.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om följande revideringar av reglerna för föreningsbidraget från och med 2023:

• Kravet på att ha en ANDTSL-policy, miljöpolicy, barnrättspolicy
och jämställdhet- och mångfaldsplan tas bort

• Startbidraget höjs från 1 000 kr till 2 000 kr och kvalificerar
föreningen att söka resterande bidragsdelar (aktivitetsbidrag,
projektbidrag, utbildningsbidrag, evenemangsbidrag, lokal- och
anläggningsbidrag)

• Grundbidraget kan sökas löpande under hela året och kravet på
att föreningen ska ha en verksamhetsplan och budget tas bort

• Ersättningsnivån på projektbidraget höjs till 100 %, dock max
25 000 kr/projekt

• Ersättningsnivån på utbildningsbidraget höjs till 100 %, dock
max 5 000 kr/förening och år. Bidraget kan sökas i efterhand och
kravet på utbildningens längd kortas ned från 4 till 2 timmar

• Lokalkostnadsbidraget utvidgas till att även innefatta
anläggning och kan sökas 2 ggr/år

Fullständiga regler föreningsbidrag hittar du här. Pdf, 280.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Revidering av regler om föreningsbidrag

Skridsko

2022-12-09

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om att ändra reglerna för föreningsbidrag för att det ska bli liiite bättre och enklare för föreningslivet. Förändringarna innebär följande:

  • Kravet på att ha en ANDTSL-policy, miljöpolicy, barnrättspolicy och jämställdhet- och mångfaldsplan tas bort
  • Startbidraget höjs från 1 000 kr till 2 000 kr och kvalificerar föreningen att söka resterande bidragsdelar (aktivitetsbidrag, projektbidrag, utbildningsbidrag, evenemangsbidrag, lokal- och anläggningsbidrag)
  • Grundbidraget kan sökas löpande under hela året och kravet på att föreningen ska ha en verksamhetsplan och budget tas bort
  • Ersättningsnivån på projektbidraget höjs till 100 %, dock max 25 000 kr/projekt
  • Ersättningsnivån på utbildningsbidraget höjs till 100 %, dock max 5 000 kr/förening och år. Bidraget kan sökas i efterhand och kravet på utbildningens längd kortas ned från 4 till 2 timmar
  • Lokalkostnadsbidraget utvidgas till att även innefatta anläggning och kan sökas 2 ggr./år

Grattis säger vi till årets ungdomsledarstipendiater - Lukas Lindvall, Erika Hindorf Henriksson och Eric Marcusson!

Höstlov
Höstlov
Höstlov

2022-11-09

Kumla kommun delar årligen ut ungdomsledarstipendium till ledare som engagerar sig ideellt för ungdomars föreningsaktiviteter i vår kommun.

I år tilldelas Lukas Lindvall Ungdomsledarstipendium för ledare under 25 år och Erika Hindorf Henriksson samt Eric Marcusson Ungdomsledarstipendium för ledare över 25 år. Samtliga stipendiater tilldelas 4 000 kronor vardera och är även inbjudna till kommunfullmäktiges middag i december. Stort grattis!

Här kan ni läsa årets motiveringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur arbetar er klubb mot doping?

Höstlov

2022-09-23

Har du funderat på om någon i din klubb dopat sig? Skulle det kunna ske av misstag? Hur skulle ni göra då? Har ni någon antidopingplan att ta hjälp av?

Gör som drygt fyra tusen andra klubbar; följ fyra enkla steg för att vaccinera er klubb mot doping.

Vaccinera klubben - Välkommen till Riksidrottsförbundet Länk till annan webbplats.

En välvillig påminnelse

Höstlov

2022-09-07

Vi vill sända er alla en välvillig påminnelse om att alltid säkerställa att alla dörrar stängs och låses som de ska när ni lämnar våra lokaler och att använd utrustning återplaceras på sin rätta plats och inte blockerar nödutgångar eller ytterdörrar.

Det är heller inte tillåtet att ställa upp dörrar med hjälp av diverse föremål.

Vi vet att många av er sköter detta utmärkt men tyvärr har vi fått veta att problemen med detta ökat i främst våra idrottshallar.

Nu inför vi webbokning av kommunens lokaler och anläggningar

Skridsko

2021-11-23

Den 1 januari 2022 går Kumla kommun över till ett helt digitaliserat system när det gäller bokning av kommunens lokaler och anläggningar, men redan nu kan du använda dig av systemet vid din bokning.

Webbokningen gör att du kan boka när du vill, vart som helst och du slipper vänta på att din bokning ska bli godkänd och bekräftad. Webbokningen är alltid öppen för bokning, till skillnad mot dagens manuella hantering som sker under kontorstid måndag till fredag.

Klicka här och läs mer om webbokningen. Öppnas i nytt fönster.