Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Föreningar  

Föreningslivet är en viktig del av kommunen och vår gemensamma utveckling.

Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för Kumlas invånare.

Aktuellt

Hur önskar din förening att kontakten mellan föreningar och förtroendevalda ser ut i framtiden?

Höstlov

2021-10-22

Kultur- och fritidsnämnden har avskaffat sitt föreningsutskott (tidigare bidragsutskottet) i syfte att se över hur föreningar och förtroendevalda kan mötas på ett sätt som motsvarar föreningarnas behov bättre.

Hur önskar din förening att kontakten mellan föreningar och förtroendevalda ser ut i framtiden? De föreningar som deltog på föreningsträffen den 22 september har redan tyckt till, men vi vill även vända oss till er som inte hade möjligheten att närvara vid det tillfället.

Hjälp oss gärna genom att besvara nedanstående frågor. Svara oss antingen via mail till foreningsservice@kumla.se eller via denna länk: https://forms.office.com/r/b2bnmBeQBulänk till annan webbplats

 1. Vilken förening representerar du?
 2. Finns det behov hos föreningslivet av att träffa våra politiker? Finns tid och intresse?
 3. Hur önskar ni att mötet mellan föreningslivet och politiken ser ut?
 4. Hur ofta? När? I vilken form?
 5. På vilket sätt vill ni kunna påverka?

Vi behöver ditt svar senast den 31 oktober.

Höstlovsprogrammet och bidrag för avgiftsfria lovaktiviteter

Höstlov

2021-09-20

Nu går det att anmäla aktiviteter till Höstlovprogrammet!

Mer information och länk till anmälan till höstlovsprogrammet finns på: www.kumla.se/lovprogramlänk till annan webbplats

Det går också att ansöka bidrag för aktiviteter som ska ingå i höstlovsprogrammet. Kriterierna för bidraget är att aktiviteterna ska vara för barn mellan 6-15 år, att de är öppna för alla i åldersgruppen och att det är kostnadsfritt att delta. Aktiviteten ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund.

Ansökan om bidraget görs via e-tjänst:

https://etjanst.kumla.se/bidraglovaktiviteterlänk till annan webbplats

2019-01-29

Kultur- och fritidsnämnden har antagit förtydligade riktlinjer gällande försäljning av livsmedel i Kumlahallen.

Inga livsmedel får varken hanteras eller säljas av någon annan än den entreprenör som vi på kultur- och fritidsförvaltningen har avtal med. Hanteringen och försäljningen får endast ske i kafét. Följande länk leder dig till livsmedelsverkets hemsida för registrering, godkännande, tillstånd och anmälningar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det får inte förekomma att livsmedel skänks bort gratis av föreningar eller organisationer i eller i direkt anslutning till Kumlahallen. 

Dessa riktlinjer har tagits fram i samspråk med föreningarna i Kumla där alla blivit tillfrågade att driva kafét i hallen och endast en part svarade ja på förfrågan.

Vill en förening jobba i kafét vid exempelvis egenarrangerade evenemang och ta del av vinsten från försäljningen är ni varmt välkomna att göra det.

Vill en förening bjuda sina medlemmar eller gäster på fika eller mat köper ni det från kafét. Er beställning görs ordning för avhämtning och ni kan servera den i hallen.

Föreningsmöte den 22 september i stadshuset

2021-08-23

Äntligen kan vi träffas igen. Det har varit en minst sagt speciell tid för oss alla och vi har väntat på att få träffa er och dra igång dessa föreningsmöten igen.

Den 22 september kl 17.00 i stadshuset är det dags. Viktigt att anmäla sig och det görs till foreningsservice@kumla.se senast den 15 september.

Vi kommer bland annat att prata om lovaktiviteter, webb-bokningar och rutiner för övernattningar. Vi bjuder även på kaffe och smörgås så meddela därav eventuella allergier eller andra önskemål.

Varmt välkomna!

Samtliga våra hallar är nu öppna

2021-08-20

Nu är samtliga våra hallar åter bokningsbara. Aktiviteten i hallen måste dock kunna anordnas på ett smittsäkert sätt, med tanke på Covid19.

Redan bokat hall?

Du som redan har bokade tider i någon av våra hallar, där aktiviteten inte är i linje med rådande restriktionerna, ansvarar själv för att avboka din tid. Du kan göra din avbokning själv via webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster alternativt maila oss på foreningsservice@kumla.se
Ange då vilken lokal, vilka dagar och tider det gäller.

Mer information om aktuella restriktioner från Folkhälsomyndigheten hittar du här här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om föreningsbidrag är nu öppen

2021-07-01

Den 1 juli öppnar andra ansökningsperioden för föreningsbidrag 2021. Du ansöker via e-tjänst https://etjanst.kumla.se/oversikt/overview/670länk till annan webbplats. Ansökan ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 25 augusti 2021.

Vilka bidrag kan jag söka?

 • Grundbidrag
 • Aktivitetsbidrag för barn, unga och personer med funktionsvariationer
 • Aktivitetsbidrag för seniorer
 • Projektbidrag för verksamhet av tillfällig karaktär
 • Evenemangsbidrag
 • Utbildningsbidrag

Utbildningsbidrag och evenemangsbidrag kan sökas löpande under året.

Planerar du att ansöka om aktivitetsbidrag? Med anledning av covid-19 har du som förening möjlighet att söka aktivitetsbidrag för aktiviteter genomförda under perioden 1 januari- 30 juni 2020, istället för ordinarie period 1 januari-30 juni 2021. Detta gäller även föreningar som redan erhållit bidrag för aktiviteter den aktuella perioden. Undantag gäller för föreningar som inte har möjlighet att ansöka för aktiviteter under den aktuella perioden, för dessa gäller ordinarie bestämmelser.

Missade du att ansöka om grundbidrag första ansökningsperioden? Ingen fara! Du som förening har nu möjlighet att ansöka om detta två gånger per år. Bidraget kan dock bara erhållas en gång per förening och år.

Följande restriktioner gäller i Kumla kommun

2021-07-15

 • Samtliga idrottshallar är öppna för alla åldersgrupper. Dock är alla idrottshallar utom Kumlahallens Byrsta, Hagaby och Viahallen sommarstängda under perioden 1 juli till 9 augusti.
 • Idrottsföreningar kan boka lokaler för att utföra andra aktiviteter än träning som exempelvis stämmor och möten.
 • Fotbollsplaner är öppna som vanligt.

Du som har bokade tider och som inte är i linje med restriktionerna ansvarar själv för att avboka. Du kan göra din avbokning själv via webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster alternativt maila oss på foreningsservice@kumla.se, ange då vilken lokal, vilka dagar och tider det gäller.

Mer information om aktuella restriktioner finns här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kom ihåg att avboka aktiviteter som bryter mot restriktionerna

Tre tecknade covid-19-figurer

2021-02-05

Vi vill påminna er om att avboka de tider ni inte kan nyttja i våra lokaler med anledning av gällande restriktioner. Det vill säga verksamhet som är för personer födda före 2002.

Ni avbokar enklast era aktiviteter genom att mejla oss på foreningsservice@kumla.se eller genom att logga in i webbtjänsten: http://friweb.kumla.se/fritidbokning/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kom ihåg att uppge vilken lokal, vilka dagar och vilka tider er avbokning gäller om ni mejlar till Föreningsservice.

Håll i, håll ut, håll avstånd och var rädd om dig och varandra.

Uppdatera era föreningsuppgifter

Telefon


2020-12-28

Vi märker ofta när vi önskar komma i kontakt med er föreningar att ni inte uppdaterat era uppgifter hos oss. Vill därför be er säkerställa att vi har rätt uppgifter till er och i annat fall mejla foreningsservice@kumla.se så att vi kan uppdatera detta.

För att kontrollera vilka uppgifter vi har registrerade går ni in här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tack på förhand!

Kumlahallen

Stolar

2020-10-02

Vi vill be er som vistas i Kumlahallen:

- att inte flytta runt möblerna från cafeterian. Det är inte vår vaktmästares jobb att ställa tillbaka dessa.

- att inte affischera eller sätta upp anslag på dörrarna vid huvudentrén. Anslag på dörrarna kommer att plockas ner och får göras i de befintliga anslagstavlorna.

Tack på förhand!

Riktlinjer gällande försäljning av livsmedel i Kumlahallen

Ett glas juice och en smörgås med ost och gurka