Föreningar  

Föreningslivet är en viktig del av kommunen och vår gemensamma utveckling.

Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för Kumlas invånare.

Aktuellt

Hur arbetar er klubb mot doping?

Höstlov

2022-09-23

Har du funderat på om någon i din klubb dopat sig? Skulle det kunna ske av misstag? Hur skulle ni göra då? Har ni någon antidopingplan att ta hjälp av?

Gör som drygt fyra tusen andra klubbar; följ fyra enkla steg för att vaccinera er klubb mot doping.

Vaccinera klubben - Välkommen till Riksidrottsförbundet Länk till annan webbplats.

Ändringar allmänhetens åkning i ishallen
23-25 september

Höstlov

2022-09-20

Kommande helg spelas Länscupen i ishallen. Detta medför förändringar vad gäller allmänhetens åkning under dessa dagar.


Fredag 23/9

Lördag 24/9

Söndag 25/9

Med klubba

INSTÄLLD

INSTÄLLD

INSTÄLLD

Utan klubba

12.30-14.15

INSTÄLLD

INSTÄLLD

Anmäl er aktivitet till höstlovsprogrammet!

Höstlov

2022-09-15

Inför varje vinter-, sommar- och höstlov samlar vi de aktiviteter som sker på loven i ett digitalt program på visitkumla.se/lov. Lovprogrammet tas fram av Kumla kommun i samarbete med föreningar, studieorganisationer och andra aktörer som vill bidra till att barn och ungdomar i Kumla kommun erbjuds ett rikt utbud av aktiviteter under skolloven.

Mer information om lovprogrammet och föreningsdagen i Kumlahallen 2 november samt anmälan finns på denna sida:
Lovverksamhet - Kumla kommun Länk till annan webbplats.

Föreningsdagen kommer att ingå i höstlovsprogrammet, så har ni anmält er till den, så behöver ni inte anmäla er aktivitet i e-tjänsten.

Ansökningsperioden för ungdomsstipendiet har förlängts till och med 20/9

2021-10-22

Stipendiet för dig som gör en personlig satsning inom idrott och kultur. Eller för din organisation eller förening som vill genomföra ett projekt som främjar kultur- och idrottsverksamhet i Kumla. Det här stipendiet delar vi ut varje år och Ida Björnritz, Pontus Palmér och Ella Jakobsen är några av de unga talangfulla Kumlabor som fått det tidigare och kunnat satsa lite extra med hjälp av stipendiet.

Mer information och ansökan:
https://www.kumla.se/uppleva-och-gora/ung-i-kumla/kumla-kommuns-ungdomsstipendium-2022.html Länk till annan webbplats.

Föreningsdag i Kumlahallen under höstlovet 2022

Höstlov

2022-09-09

Nu till höstlovet vecka 44 anordnar Kumla kommun en föreningsdag i Kumlahallen, onsdag den 2 november kl. 11.00-17.00. Denna dag önskar vi fylla Kumlahallen med olika prova-på-aktiviteter för barn och ungdomar.

Föreningsdagen kommer att ingå i höstlovsprogrammet, så har ni anmält er till den, så behöver ni inte anmäla er aktivitet i e-tjänsten.

Läs mer om föreningsdagen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En välvillig påminnelse

Höstlov

Föreningsträffar under 2022

2022-09-07

Vi vill sända er alla en välvillig påminnelse om att alltid säkerställa att alla dörrar stängs och låses som de ska när ni lämnar våra lokaler och att använd utrustning återplaceras på sin rätta plats och inte blockerar nödutgångar eller ytterdörrar.

Det är heller inte tillåtet att ställa upp dörrar med hjälp av diverse föremål.

Vi vet att många av er sköter detta utmärkt men tyvärr har vi fått veta att problemen med detta ökat i främst våra idrottshallar.

Nominera ledare till ungdomsledarstipendierna!

2022-09-01

Finns det någon ungdomsledare i er förening som gör det lilla extra? I sådana fall tycker vi att du ska nominera denna person till Kumla kommuns ungdomsledarstipendium. Det ena stipendiet är för ungdomsledare under 25 år som tilldelas 4 000 kr. Det andra är för ungdomsledare över 25 år som tilldelas
8 000 kr. Ni nominerar era ungdomsledare via en e-tjänst här på Kumla.se.

Mer information om ungdomsledarstipendierna och länk till e-tjänsten finns här: https://www.kumla.se/.../fore.../Ungdomsledarstipendium.html Länk till annan webbplats.

Ansökan om föreningsbidrag period 2 är nu öppen

Telefon

2022-07-01

Idag öppnar andra ansökningsperioden för föreningsbidrag 2022.

Ansökan ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 25 augusti.

Du kan läsa mer om de olika föreningsbidragen på den här sidan:
https://www.kumla.se/uppleva-och-gora/foreningar/bidrag.html Länk till annan webbplats.

Önskar du vägledning i e-tjänsten eller har andra frågor om föreningsbidraget är du välkommen att kontakta Föreningsservice via e-post foreningsservice@kumla.se, så hjälper vi dig.

Ansök om återstartsbidrag efter pandemin!

Barn runt träd

2022-05-05

Nu har er förening möjlighet att ansöka om så kallat återstartsbidrag. Kommunfullmäktige har beslutat att extra föreningsbidrag ska betalas ut.

Bidraget ska användas till att genomföra insatser för att värva nya medlemmar eller aktivera passiva medlemmar i föreningen. Det kan handla om allt från aktiviteter till informationskampanjer eller investeringar för att främja engagemanget hos föreningen.

En förening kan ansöka om flera insatser, men man behöver då skicka in en ny ansökan för varje insats. Bidrag beviljas som högst med 48 300 (ett prisbasbelopp) per insats. Ni ansöker via e-tjänst, som öppnar 9 maj och är öppen till och med 25 september eller så långt budgeten räcker. Insatserna behöver vara genomförda senast 20 oktober.

Vi handlägger och beviljar ansökningarna löpande, utifrån allmänna bestämmelser och handläggningsprocessen som regleras i regler för föreningsbidrag. Ansökningarna beviljas under förutsättning att dessa villkor är uppfyllda och att det finns medel kvar i budget. Ansökningarna hanteras i kronologisk ordning från det att de kommer in till oss.

I ansökan ska ni beskriva vilken insats som ni planerar att genomföra, hur, när och var den kommer att genomföras och för vem. I ansökan ska ni även ange kostnader i och med insatsen. Efter att insatsen ägt rum skickar ni in en redovisning till oss på om insatsen kunnat genomföras enligt den plan ni hade och om ni nådde målen ni satt upp.
Redovisningen ska vara inlämnad senast 31 oktober.

E-tjänsten för ansökan kommer från den 9/5 att kunna nås via denna länken:
https://etjanst.kumla.se/aterstartsbidrag Länk till annan webbplats.

2022-03-18

Nu är det äntligen dags att starta igång föreningsträffarna igen och tro det eller ej men vi kan träffas fysiskt! Till skillnad ifrån tidigare år kommer det nu vara uppdelat beroende på vilken typ av förening ni tillhör. Det kommer nu vara uppdelat mellan fritidsföreningar, kulturföreningar och idrottsföreningar samt en gemensam träff i slutet på året. Vi har valt denna uppdelning för att lära känna er bättre samt att träffarna ska beröra just er förening. Nedan ser ni schemat för när träffarna ska äga rum. Det kommer även komma mer information kring varje träff när det börjar närma sig.

6 april: Fritidsföreningar

4 maj: Kulturföreningar

5 oktober: Idrottsföreningar

7 december: Gemensam

Nu inför vi webbokning av kommunens lokaler och anläggningar

Skridsko

2021-11-23

Den 1 januari 2022 går Kumla kommun över till ett helt digitaliserat system när det gäller bokning av kommunens lokaler och anläggningar, men redan nu kan du använda dig av systemet vid din bokning.

Webbokningen gör att du kan boka när du vill, vart som helst och du slipper vänta på att din bokning ska bli godkänd och bekräftad. Webbokningen är alltid öppen för bokning, till skillnad mot dagens manuella hantering som sker under kontorstid måndag till fredag.

Klicka här och läs mer om webbokningen. Öppnas i nytt fönster.

Hur önskar din förening att kontakten mellan föreningar och förtroendevalda ser ut i framtiden?

Höstlov

2021-10-22

Kultur- och fritidsnämnden har avskaffat sitt föreningsutskott (tidigare bidragsutskottet) i syfte att se över hur föreningar och förtroendevalda kan mötas på ett sätt som motsvarar föreningarnas behov bättre.

Hur önskar din förening att kontakten mellan föreningar och förtroendevalda ser ut i framtiden? De föreningar som deltog på föreningsträffen den 22 september har redan tyckt till, men vi vill även vända oss till er som inte hade möjligheten att närvara vid det tillfället.

Hjälp oss gärna genom att besvara nedanstående frågor. Svara oss antingen via mail till foreningsservice@kumla.se eller via denna länk: https://forms.office.com/r/b2bnmBeQBu Länk till annan webbplats.

  1. Vilken förening representerar du?
  2. Finns det behov hos föreningslivet av att träffa våra politiker? Finns tid och intresse?
  3. Hur önskar ni att mötet mellan föreningslivet och politiken ser ut?
  4. Hur ofta? När? I vilken form?
  5. På vilket sätt vill ni kunna påverka?

Vi behöver ditt svar senast den 31 oktober.