Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Föreningar  

Föreningslivet är en viktig del av kommunen och vår gemensamma utveckling.

Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för Kumlas invånare.

Aktuellt

Ansökan om föreningsbidrag är nu öppen

2021-07-01

Den 1 juli öppnar andra ansökningsperioden för föreningsbidrag 2021. Du ansöker via e-tjänst https://etjanst.kumla.se/oversikt/overview/670länk till annan webbplats. Ansökan ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 25 augusti 2021.

Vilka bidrag kan jag söka?

  • Grundbidrag
  • Aktivitetsbidrag för barn, unga och personer med funktionsvariationer
  • Aktivitetsbidrag för seniorer
  • Projektbidrag för verksamhet av tillfällig karaktär
  • Evenemangsbidrag
  • Utbildningsbidrag

Utbildningsbidrag och evenemangsbidrag kan sökas löpande under året.

Planerar du att ansöka om aktivitetsbidrag? Med anledning av covid-19 har du som förening möjlighet att söka aktivitetsbidrag för aktiviteter genomförda under perioden 1 januari- 30 juni 2020, istället för ordinarie period 1 januari-30 juni 2021. Detta gäller även föreningar som redan erhållit bidrag för aktiviteter den aktuella perioden. Undantag gäller för föreningar som inte har möjlighet att ansöka för aktiviteter under den aktuella perioden, för dessa gäller ordinarie bestämmelser.

Missade du att ansöka om grundbidrag första ansökningsperioden? Ingen fara! Du som förening har nu möjlighet att ansöka om detta två gånger per år. Bidraget kan dock bara erhållas en gång per förening och år.

Följande restriktioner gäller i Kumla kommun

2021-07-15

  • Samtliga idrottshallar är öppna för alla åldersgrupper. Dock är alla idrottshallar utom Kumlahallens Byrsta, Hagaby och Viahallen sommarstängda under perioden 1 juli till 9 augusti.
  • Idrottsföreningar kan boka lokaler för att utföra andra aktiviteter än träning som exempelvis stämmor och möten.
  • Fotbollsplaner är öppna som vanligt.

Du som har bokade tider och som inte är i linje med restriktionerna ansvarar själv för att avboka. Du kan göra din avbokning själv via webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster alternativt maila oss på foreningsservice@kumla.se, ange då vilken lokal, vilka dagar och tider det gäller.

Mer information om aktuella restriktioner finns här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kom ihåg att avboka aktiviteter som bryter mot restriktionerna

Tre tecknade covid-19-figurer

2021-02-05

Vi vill påminna er om att avboka de tider ni inte kan nyttja i våra lokaler med anledning av gällande restriktioner. Det vill säga verksamhet som är för personer födda före 2002.

Ni avbokar enklast era aktiviteter genom att mejla oss på foreningsservice@kumla.se eller genom att logga in i webbtjänsten: http://friweb.kumla.se/fritidbokning/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kom ihåg att uppge vilken lokal, vilka dagar och vilka tider er avbokning gäller om ni mejlar till Föreningsservice.

Håll i, håll ut, håll avstånd och var rädd om dig och varandra.

Ansökan om bidrag för sommarlovsaktiviteter är nu öppen!

2021-05-12

Föreningar i Kumla kommun kan ansöka om bidrag för att anordna aktiviteter under sommarlovet. Deltagande ska vara gratis och rikta sig till barn i åldrarna 6 – 15 år. Sista ansökningsdag är den 31/5. Detta kan bland annat möjliggöra att en redan planerad aktivitet som annars är förenad med en avgift blir gratis för deltagarna eller så planeras en helt ny aktivitet utifrån bidraget.

Missa inte att skicka in er ansökan.

Mer information och ansökan:
https://etjanst.kumla.se/bidraglovaktiviteterlänk till annan webbplats

Ansökningsperioden för kompensationsstöd skjuts fram

2021-04-29

Idrottsföreningar och förbund kommer att kunna ansöka om stöd från den 7 maj till den 19 maj klockan 12.00. Ansökan avser perioden 1 januari - 30 april. Stödet kan sökas för att täcka ekonomiska konsekvenser av Corona. Ansökan görs i IdrottOnline, under fliken idrottsmedel. För att söka måste du vara registrerad i IdrottOnline som ordförande, kassör eller idrottsmedel firmatecknare.

Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsidalänk till annan webbplats

Uppdatera era föreningsuppgifter

Telefon


2020-12-28

Vi märker ofta när vi önskar komma i kontakt med er föreningar att ni inte uppdaterat era uppgifter hos oss. Vill därför be er säkerställa att vi har rätt uppgifter till er och i annat fall mejla foreningsservice@kumla.se så att vi kan uppdatera detta.

För att kontrollera vilka uppgifter vi har registrerade går ni in här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tack på förhand!

Förhållningsregler i våra lokaler

2020-10-14

Här kommer ytterligare några uppmaningar till er gällande våra lokaler:

Vi vill be er att respektera de avspärrningar som satts upp i våra lokaler för avgränsning på grund av Covid-19. Tillsammans håller vi i och håller ut.

Den här årstiden drar vi alla med oss mer smuts utifrån när vi går inomhus. Detta gör att en liten sten kan göra att en dörr inte går igen som den ska. Kom därför ihåg att endast använda rena inomhusskor i våra hallar och gymnastiksalar och att se till att alla dörrar och fönster går igen helt som de ska innan ni lämnar lokalen.

Tack för visad hänsyn!

Kumlahallen

Stolar

2020-10-02

Vi vill be er som vistas i Kumlahallen:

- att inte flytta runt möblerna från cafeterian. Det är inte vår vaktmästares jobb att ställa tillbaka dessa.

- att inte affischera eller sätta upp anslag på dörrarna vid huvudentrén. Anslag på dörrarna kommer att plockas ner och får göras i de befintliga anslagstavlorna.

Tack på förhand!

Riktlinjer gällande försäljning av livsmedel i Kumlahallen

Ett glas juice och en smörgås med ost och gurka

2019-01-29

Kultur- och fritidsnämnden har antagit förtydligade riktlinjer gällande försäljning av livsmedel i Kumlahallen.

Inga livsmedel får varken hanteras eller säljas av någon annan än den entreprenör som vi på kultur- och fritidsförvaltningen har avtal med. Hanteringen och försäljningen får endast ske i kafét. Följande länk leder dig till livsmedelsverkets hemsida för registrering, godkännande, tillstånd och anmälningar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det får inte förekomma att livsmedel skänks bort gratis av föreningar eller organisationer i eller i direkt anslutning till Kumlahallen. 

Dessa riktlinjer har tagits fram i samspråk med föreningarna i Kumla där alla blivit tillfrågade att driva kafét i hallen och endast en part svarade ja på förfrågan.

Vill en förening jobba i kafét vid exempelvis egenarrangerade evenemang och ta del av vinsten från försäljningen är ni varmt välkomna att göra det.

Vill en förening bjuda sina medlemmar eller gäster på fika eller mat köper ni det från kafét. Er beställning görs ordning för avhämtning och ni kan servera den i hallen.