Föreningar  

Föreningslivet är en viktig del av kommunen och vår gemensamma utveckling. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för Kumlas invånare.

 

Aktuellt!

 2019-01-02

Idrott och mångfald

SKL är medarrangör till konferensen Idrott och mångfald.

Välkommen till konferensen Idrott och mångfald i Karlstad den 12–13 februari 2019! Konferensen syftar till att öka kunskapen om mångfaldsfrågor och idrott.

Det här är den sjätte nationella konferensen om idrott och mångfald och årets tema är jämställdhet.

Konferensen vänder sig till dig som:

  • är förtroendevald eller tjänsteman inom kommunal fritidsnämnd/-förvaltning eller idrottsrörelsen,
  • forskar, undervisar eller studerar inom idrottsområdet,
  • är aktiv eller ledare inom idrottsrörelsen.

Hela programmet och information om anmälan hittar du HÄR!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 2018-12-20

G O D J U L & G O T T N Y T T ÅR

 

 2018-11-20

Fill the Stadium

5 steg för en jämställd idrott

Är du engagerad inom idrotten och/eller brinner för allas lika rätt och värde? – Välkommen till en dag med fokus på jämställdhet och maskulinitetsnormer inom idrotten.

Länk till anmälan här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Program, datum och mer information finns att läsa här!PDF

 2018-11-15

Forskning - idrott & kultur

Ung livsstil

Ung livsstil är ett forsknings- och utvärderingsprojekt som studerar ungas levnadsvanor och livsvillkor inom en rad områden samt preferenser inom fritid och kultur. Ung livsstil är ett samarbete mellan ett femtontal kommuner i Sverige och institutionen för socialt arbete (Stig Elofsson) vid Stockholms Universitet (reflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Läs deras senaste rapport "Vilka värden söker barn och ungdomar inom idrotten?"PDF

Smörgås och ett glas juice

 2018-11-14

Anmälan till jullovsprogram

Vi brukar erbjuda lovprogram för sommar- , vinter-, och höstlovet. Nu utökar vi!

För första gången tar vi fram ett lovprogram som sträcker sig över jullovet. Vill din förening vara med och bidra och anordna något kul för Kumlas ungdomar? Det finns extra pengar att söka, så att era idéer kan bli genomförbara.

Läs hela lovprogrammet här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hur du anmäler aktivitet och söker extra bidrag här!öppnas i nytt fönster

Anmälan gör ni enkelt på vår e-tjänst här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 2018-11-13

Föreningsträff 11 december

Läs inbjudan med plats och program här!PDF

 2018-11-12

Idrottsombudsman och visselblåsartjänst.

Idrotten ska vara en trygg plats med nolltolerans mot våld, trakasserier och övergrepp. Nu införs både idrottsombudsman och visselblåsartjänst.

Idrottsombudsmannen ska stötta och ge råd i ärenden där misstankar finns om agerande som bryter mot idrottens värdegrund. Syftet med visselblåsartjänsten är att underlätta anmälan. Läs mer här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2018-10-24

Tips på utbildning

Fredagen den 7 december arrangerar Örebro läns idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna en föreningsdag på Örebro Universitet.

Mer information hittar ni här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

2018-10-01

Boka idrotthall och lokal

Information gällande hur du bokar en lokal eller idrottshall hittar du här.öppnas i nytt fönster

Där hittar du all information om nycklar, turordning, fördelning av tider, taxor och avgifter samt hyresregler.


2018-09-19

Föreningsregistret

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som trädde i kraft i maj 2018 har vi temporärt plockat bort vårt föreningsregister. Detta då registret innehåller väldigt mycket personuppgifter.


Smörgås och ett glas juice

2018-03-23

Tydligare riktlinjer gällande försäljning i Kumlahallen

Kultur- och fritidsnämnden har antagit förtydligade riktlinjer gällande försäljning av livsmedel i Kumlahallen.

De nya reglerna innebär att inga livsmedel varken får hanteras eller säljas av någon annan än den entreprenör som kultur- och fritidsförvaltningen har avtal med. Hanteringen och försäljningen får endast ske i kaféerna. Det får alltså inte heller förekomma att livsmedel skänks bort gratis av andra föreningar, organisationer etc. i eller i direkt anslutning till Kumlahallen.