Föreningar  

Föreningslivet är en viktig del av kommunen och vår gemensamma utveckling. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för Kumlas invånare.

På denna sida finns diverse information som är riktad till er föreningar.

På gång

 • 2018-09-19

  Kost och hälsa


  Den 9 oktober bjuder Kumla kommun på föreläsning!
  Hur maten du äter påverkar din prestation och ditt välmående! Erik Hellmén från Örebro Läns Idrottsförbund/SISU kommer till aulan på Vialundskolan och ger oss en inblick hur vi själva kan påverka vår prestation och vårt välmående genom vår kost.
  Mer information hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • 2018-09-04

  Höstlovet närmar sig


  Har din förening planerat en aktivitet för barn till höstlovsprogrammet?
  Då finns det extra bidrag att söka för att genomföra aktiviteten.

  För att beviljas bidrag ska barnen vara mellan 6-15 år (det går att rikta sig till en viss åldersgrupp beroende på aktivitet) och aktiviteterna ska vara helt gratis för barnen att delta i! Aktiviteterna ska genomföras under höstlovet vecka 44 2018. Det totala extra bidraget är 100 000 kr. Max 20 000 kr kan sökas per aktivitet.
  Ansökan Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur aktiviteterna ska:
  • ge barnen stimulans och personlig utveckling under lovet och
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
  Bidraget kan t.ex. användas till aktiviteter, resor, måltider och ersättning för ledares förlorade arbetsinkomst (max 200 kr/timme).
  Ansök via vår e-tjänst görs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  senast den 30 september 2018 . Besked om beviljat bidrag lämnas senast den 12 oktober.
  Redovisning Genomförd aktivitet ska redovisas senast den 25 november 2018 via e-tjänst. Länk till e-tjänsten bifogas i ett eventuellt beslut om tilldelat bidrag.Redovisningen ska innehålla uppgifter om antalet deltagande barn uppdelat på kön, en ekonomisk rapport samt hur aktiviteten gav barnen stimulans och personlig utveckling under lovet och stimulerade både flickors och pojkars deltagande, främjade integration, motverkade segregation och skapade nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
  Om inte redovisning inkommer i rätt tid kan bidraget komma att återkrävas alternativt avräknas mot eventuellt föreningsbidrag för 2019. Ej förbrukade medel ska återbetalas.
  Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen (E: kultur.fritidsnamnd@kumla.se, T: 019-58 83 09) vid frågor.

  Bild från Kumlahallen

 • 2018-08-30

  "Bra förening-bättre verksamhet"


  Nu erbjuds Kumla kommuns föreningar en unik och kostnadsfri möjlighet att utveckla föreningens verksamhet! För första gången hålls en sådan här styrelseutbildning i Örebro län på annan plats än Örebro så ta chansen.
  Utbildningen "Bra förening-bättre verksamhet" med Sven Göran Gustafson från SISU/ÖLIF är en fortsättning på det intro som genomfördes på vår föreningsträff i maj. Observera att inget krav finns att du deltog på den träffen för att delta den 16 oktober.Ert deltagande är viktigt och vi ser gärna att ni kommer flera från er förening.
  Bild från Kumlahallen

 • 2018-06-18

  Uppdatera föreningsuppgifter


  Har ni uppdaterat föreningens kontaktuppgifter hos oss på länge? Tänk på att göra det när personer byts ut och adresser och mejladresser ändras.
  Hur vi hanterar personuppgifter går det att läsa mer om här.


 • 2018-03-23

  Förtydligade riktlinjer gällande försäljning i Kumlahallen


  Kultur- och fritidsnämnden har antagit förtydligade riktlinjer gällande försäljning av livsmedel i Kumlahallen.
  De nya reglerna innebär att inga livsmedel varken får hanteras eller säljas av någon annan än den entreprenör som kultur- och fritidsförvaltningen har avtal med. Hanteringen och försäljningen får endast ske i kaféerna. Det får alltså inte heller förekomma att livsmedel skänks bort gratis av andra föreningar, organisationer etc. i eller i direkt anslutning till Kumlahallen.


 • 2018-01-25

  Föreningsträffar 2018


  Här ser ni preliminära datum för årets föreningsträffar. Vid förändringar kommuniceras detta här och på vår facebooksida, Föreningsservice i Kumla.
  Onsdag 21 februari
  Torsdag 24 maj
  Tisdag 11 september
  Tisdag 11 december

  VÄLKOMNA!


Fördelning av tider

Prioriteringsordning
Traditionella inomhusidrotter prioriteras vid fördelning av tider i kommunens sporthallar och gymnastiksalar. Vid fördelning av tider tas också hänsyn till antal medlemmar, antal lag i seriespel och divisionstillhörighet. Föreningar vars verksamhet kräver en viss typ av lokal eller anläggning har företräde oavsett divisionstillhörighet. Bokad tid för match går före träningstid.

Tiderna fördelas utifrån den prioriteringsordning som gäller i kommunen:

1. Bidragsberättigade ungdomsföreningar som har sin tävlingssäsong under vinterhalvåret. Exempelvis inomhusidrotter som badminton, basket, handboll, innebandy, gymnastik, futsal i seriespel, med mera. Högre divisionstillhörighet går före lägre divisionstillhörighet.
Förening med bred ungdomsverksamhet tilldelas fler tider än förening med liten ungdomsverksamhet. Antal lag i seriesystem är en måttstock.
Tävlingsverksamhet går i allmänhet före träningsverksamhet.

2. Vuxenföreningar som bedriver traditionell inomhusidrott.

3. Fotbollsföreningars inomhusträning

4. Privatpersoner och företag som bedriver inomhusidrott.

Flickor/pojkar och dam/herr ska jämställas vid fördelning av tider. Det är varje förenings ansvar att se till att föreningens tider fördelas lika mellan flickor/pojkar och dam/herr.

Underlag för fördelning
Fördelningen av tider grundar sig på:

1. Prioriteringsordning

2. Antal medlemmar

3. Lag i seriespel

4. Divisionstillhörighet

5. Föreningens önskemål

Så långt det är möjligt tillgodoses föreningarnas önskemål. Det finns dock inga garantier för att önskemålen alltid uppfylls. Om överenskommelser om berättigade tider inte kan uppnås gäller procentuellt fördelning utifrån ovanstående kriterier.

Förråd för träningsmaterial erbjuds endast i den anläggning där tid tilldelats. Detta gäller inte gymnastiksalar. Övriga klubb/förrådsutrymmen fördelas efter överenskommelse och hyran för dessa utrymmen gäller enligt fastslagen taxa.

Rutin vid ansökan av tider

Inför varje säsong ska önskemål om tider och hallar lämnas in till kultur- och fritidsförvaltningen enligt fastställda ansökningsdatum. Inga bokningar förlängs automatiskt. Tiderna fördelas sedan efter den prioritets- och fördelningsprincip som gäller. Efter tidfördelningen ska föreningarna ange vilka tider som används för ungdomsverksamhet respektive seniorverksamhet och av vilket lag. Detta ligger till grund för debitering.

I samband med föreningarnas önskemål om säsongstider meddelas också om förändringar sker vad gäller tidsperiod.

Ansökan om säsongstider görs via vår e-tjänst. Där ska föreningen också ange vem eller vilka personer som är bokningsansvariga. All kontakt med Föreningsservice vad gäller tider ska ske genom dessa personer. Bokningsbekräftelse skickas till den e-postadress som föreningen uppgett. Bekräftelsen ska också kunna visas upp vid kontakt med Securitas. Det är föreningens ansvar att kontrollera att bokningen är korrekt samt uppmärksamma eventuella undantagsdatum i bokningen. 

Ansökningsdatum
Ansökan om säsongstider och arrangemang i kommunens sporthallar, gymnastiksalar och i Rackethallen ska vara Föreningsservice tillhanda senast anslaget datum, normalt sett under april månad. Tidfördelningsmöte genomförs därefter och före midsommar ska föreningen ha fått besked om tilldelade tider.

Ansökan om tider på konstgräs för höst- och vinter/vårsäsong ska vara Föreningsservice tillhanda senast anslaget datum, normalt sett under augusti månad. Besked om fördelning ges under september månad.

Samtliga ansökningar görs via kommunens e-tjänster.

Önskemål om säsongstider i kommunens fullstora hallar anmäls härlänk till annan webbplats senast söndag 15 april.

Matcher
1. Matcher bokas på ledig tid under helger
2. Match på veckodagar bokas på egen träningstid
3. Endast i undantagsfall kan matcher förläggas på annan förenings träningstid.