Föreningar  

Föreningslivet är en viktig del av kommunen och vår gemensamma utveckling.

Tillsammans skapar vi en värdefull och aktiv fritid för Kumlas medborgare inom allt från friluftsliv och idrott till hembygdsföreningar och pensionärsföreningar.


Aktuellt

Tips om utbildningstillfälle med ett viktigt ämne

Skridsko

2023-09-22

Här kommer tips om ett utbildningstillfälle med ett viktigt ämne. "Att möta barn som växer upp i en otrygg miljö".

Höstlovet närmar sig

Skridsko

2023-09-20

Ung fritid sammanställer ett lovprogram inför varje vinter-, sommar- och höstlov. Alla aktiviteter samlas som sker på loven och publiceras på www.visitkumla.se/lov Länk till annan webbplats.

Höstlovet pågår mellan 30 oktober och 3 november och höstlovsprogrammet publiceras den 23 oktober.

Inför det stundande höstlovet vill vi såklart ha med så många aktiviteter som möjligt i lovprogrammet, så anmäl gärna er aktivitet eller ordinarie träning. Aktiviteterna bör vara gratis så att alla har möjlighet att delta. Det behöver inte vara så avancerat, har ni en aktivitet eller tillfälle när ni kan öppna upp för alla, passa då på att lägga in den i lovprogrammet. På detta sätt bidrar ni till ett händelserikt lov för våra barn och ungdomar. Detta är också ett gyllene tillfälle för er att locka fler barn och ungdomar till er förening och verksamhet.

Lovprogrammet riktar sig till barn och ungdomar 7–19 år.
Sista dagen att anmäla er aktivitet är måndag 16 oktober.

Ni anmäler er aktivitet via https://etjanst.kumla.se/lovprogram Länk till annan webbplats.

Efter genomförd aktivitet ska ni anmäla antalet deltagare fördelat på kön i en länk som ni får senare. Länken ligger uppe hela tiden, så direkt när aktiviteten är genomförd kommer ni kunna lämna in de uppgifterna.

Sista datum för att lämna in statistiken är torsdag 30 November.
Länk till utvärdering: https://etjanst.kumla.se/utvarderinglovprogram Länk till annan webbplats.

Tretton engagerade ledare från sju olika föreningar deltog på "Introduktionsutbildning för tränare"

Skridsko

2023-09-19

Igår kväll bjöd Föreningsservice tillsammans med RF-SISU Örebro län in till Introduktionsutbildning för tränare på Kumla bibliotek. Höll i utbildningen gjorde Isabelle Olsson från RF-SISU för tretton engagerade
personer som tillsammans representerade sju av Kumlas föreningar.

Under kvällen diskuterades det egna ledarskapet, förebilder, hur vi skapar goda förutsättningar och träningsmiljöer samt ledarskapet och den enskilda idrottaren som en del i ett större sammanhang.

Tack alla ni som kom och återigen tack Isabelle för en inspirerande kväll!

Belysningsbyte i Kumlahallen

Skridsko

2023-09-07

Som många av er redan vet har det varit på gång med byte av belysning i några av hallarna i Kumlahallen och nu är det dags.

Om några veckor kommer detta arbete att genomföras, vilket innebär att de aktuella hallarna kommer att vara helt avstängda.

Tidplanen för detta är:
Viahallen: vecka 39, måndag till fredag
Blacksta: vecka 40, måndag och tisdag
Hagaby: vecka 40 onsdag och torsdag

Då ingen verksamhet kommer kunna bedrivas där under denna period behöver ni meddela berörda inom er förening.

Nyheter från Allmänna arvsfonden

Skridsko

2023-09-04

Allmänna arvsfonden finansierar utvecklande projekt till förmån för barn, ungdomar, äldre från 65 år och personer med funktionsvariationer.

Den 7 juni förbättrades möjligheten för landets föreningar att få stöd för ny- om- och tillbyggnation av lokaler och anläggningar från Allmänna arvsfonden.
Och från och med september höjer Arvsfonden finansieringsgraden för lokalstöd från 70 till 80 procent. Dessutom höjs beloppet som kan sökas för ny-, om- eller tillbyggnation från fem till sex miljoner kronor. Det görs för att minska behovet av kompletterande finansiering och underlätta för föreningar som överväger att bygga nytt eller bygga om.

Arvsfondens nya och förmånligare regler införs av flera anledningar. För det första är lokaler och anläggningar av stor betydelse för deras målgrupper, för det andra har ideella föreningar drabbats hårt av pandemin och för det tredje finns det pengar i Allmänna arvsfonden. Pengarna ska inte samlas på hög, utan göra nytta för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsvariationer.

Idag är det övervägande idrottsföreningar som söker lokalstöd från Arvsfonden. Med de utökade möjligheterna kommer stödet även att bli attraktivt för andra sorters föreningar som inte har ekonomiskt stöd av andra finansiärer.

Läs mer om detta på www.arvsfonden.se Länk till annan webbplats.

Orkla foods stipendie - ett stipendie för dig som gör en personlig satsning på idrott eller kultur

Skridsko

Tips om ett extra projektbidrag som går att söka genom en extern aktör: Grannskapsinitiativet

Skridsko

2023-01-20

Postkodstiftelsen efterfrågar ansökningar från föreningar här i Kumla kommun.

• Syfte: Bidra till levande, öppna och tillgängliga grannskap runtom i Sverige.

• Projekt: Stöd ges till nya gemensamma aktiviteter i närområdet som stärker gemenskapen mellan människor, skapar nya möten och/eller bidrar till ökat välbefinnande och hälsa.

• Vilka kan söka? Ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser. Organisationen ska ha ett svenskt organisationsnummer sedan minst ett år och haft ett bokslut.

• Stöd: Man kan söka 20 000–50 000 kronor. Projektet ska helt eller i huvudsak finansieras av pengarna från Postkodstiftelsen.

• Projektlängd: Projekt inom Grannskapsinitiativet kan vara 1 till 9 månader.

• Inspiration: Bland projekten som redan fått stöd finns till exempel lokala evenemang, guidningar, kurser, integrationsinsatser, idrottsaktiviteter, kultur och forum för samtal.

• Läs mer och ansök här: https://postkodstiftelsen.se/grannskapsinitiativet/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Har ni en passande idé ni vill förverkliga? Tveka då inte att söka! Man kan söka året runt och besked om stöd ges redan inom 2-6 veckor.

PDF-fil med vidare information Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.