Vård- och omsorgsboende

Välkommen till Kumlas vård- och omsorgsboende! I Kumla vill vi att så många som möjligt ska trivas och uppleva en meningsfull tillvaro oavsett vart man bor och lever. Därför är det väldigt viktigt för oss att erbjuda det stöd, den omsorg samt hälso- och sjukvård som behövs för äldre medborgare som är i behov av ett vård- och omsorgsboende. På denna och tillhörande sidor kan du läsa om verksamheten samt få hänvisning till vart du kan vända dig med frågor.

Vård- och omsorgsboende

När dina behov av vård, omsorg och hälso- och sjukvård är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du söka plats på ett vård- och omsorgsboende. På våra vård- och omsorgsboenden erbjuds omvårdnad, mat, service och aktiviteter utifrån de behov du har, dygnet runt. Du ska kunna fortsätta att leva ditt liv som du är van vid och som du vill ha det.

Korttidsboende

Till skillnad från vård- och omsorgsboende finns korttidsboende för dig som behöver stöd under en kortare period. Exempelvis kan det vara att du varit med om en skada, gått igenom en operation eller har andra svårigheter som läker eller blir bättre efter en tid. Här får du även möjlighet till rehabilitering och andra typer av verktyg för att hjälpa dig på vägen.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen

Varje år undersöker Socialstyrelsen kvaliteten på äldreomsorgen i Sverige. Under det första halvåret får cirka 220 000 äldre personer en enkät per post till sin folkbokföringsadress med frågor om vad man tycker om sitt vård- och omsorgsboende. Enkäten skickas till alla personer över 65 år med hemtjänst eller som bor på ett vård- och omsorgsboende.

Varför ska du svara på denna enkät?

Vi arbetar ständigt med att förbättra den vård- och omsorg vi utför. Därför är det väldigt viktigt för oss att du ger din bild av vad du tycker och tänker, så att vi har underlag och tydligare kan se hur vi kan bli bättre. För att se mer information och resultat från tidigare år kan du följa länken nedan:

Socialstyrensens undersökning Länk till annan webbplats.