Vård- och omsorgsboende

Välkommen till Kumlas Vård- omsorgsboende! I Kumla vill vi att så många som bara möjligt ska trivas. Därför är det väldigt viktigt för oss att erbjuda de tjänster och platser som behövs för våra äldre. På denna och tillhörande sidor kan du läsa om vår verksamhet samt få hänvisning till var och vad för typ av stöd du eller någon i din närhet kan ta del av.

En dam med rollator går mot entrén på Solbacka.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboenden är till för de som är i behov av omsorg, tillsyn och olika typer av vård under stora delar av dagen. För att göra detta arbete så bra vi bara kan, arbetar vi ständigt med att förbättra platser, arbetssätt och effektivitet så att du eller någon i din närhet kan få det stöd ni behöver.

För att läsa/se mer om våra olika boenden, vad de kan ha för inriktning och hur du ansöker kan du klicka på följande länk: Våra boende

Korttidsboende

Till skillnad från vård- och omsorgsboende finns korttidsboende för dig som behöver stöd under en kortare period. Exempelvis kan det vara att du varit med om en skada, gått igenom en operation eller har andra svårigheter som läker eller blir bättre efter en tid. Här får du även möjlighet till rehabilitering och andra typer av verktyg för att hjälpa dig på vägen.

För att läsa mer om korttidsboende, var det finns och hur du ansöker kan du klicka på följande länk: Korttidsboende