Korttidsboende

Korttidsboende är en tillfällig boendeform för dig som på grund av sjukdom, eller efter sjukhusvistelse har nedsatt hälsotillstånd med fortsatt behov av vård, omsorg och behandling.

När är jag berättigad till en plats på korttidsboende?

Korttidsboende är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen, vilket innebär att en individuell bedömning kommer att göras utav dina behov. Det kan exempelvis vara efter en sjukhusvistelse där du är i behov av fortsatt rehabilitering innan du går hem till ditt ordinära boende eller vård i livets slut.

Korttidsboende kan ibland beviljas som avlastning för anhörig och benämns då som växelvård.

Hur gör jag för att ansöka om en plats på ett korttidsboende?

Ansökan via vår e-tjänst

Du kan ansöka om en plats på ett korttidsboende via vår e-tjänst. Klicka här för att komma till e-tjänsten ansöka om stöd och hjälp i hemmet eller boende för äldre. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss på telefon eller e-post

Kontakta oss på telefon eller e-post för att kunna prata med våra biståndshandläggare. Detta gör du genom att antingen ringa oss på 019-58 80 00 eller maila till servicecenter@kumla.se.