Akvarellen

Akvarellen är ett modernt vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom.

Konstverk i entrén till Akvarellen

Om Akvarellen

Akvarellen är ett modernt vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom. Totalt inrymmer Akvarellen 60 lägenheter, fördelat på sex olika hus med 10 lägenheter i varje.

Rundvandring på Akvarellen

Följ med på en rundvandring inne på vård- och omsorgsboendet Akvarellen. Filmen är sex minuter lång.

Kontaktuppgifter till Akvarellen

Besöksadress

Andréns väg 50, 692 37 Kumla

Kontaktuppgifter till avdelningarna

Avdelning

Telefonnummer

Hus 1

019-58 94 62

Hus 2

019- 58 94 63

Hus 3

019-58 94 64

Hus 4

019-58 94 65

Hus 5

019-58 94 66

Hus 6

019-58 94 67

Enhetschefer

Sabina Jansson
Hus 1-4
sabina.jansson@kumla.se

Amanda Persson
Hus 5-6, samt nattpersonal
amanda.persson@kumla.se