Hemgården

Hemgården är ett demensboende med service och omvårdnad dygnet runt.

Här på Hemgården har vi även korttidsboende samt dagvårdsverksamhet för personer med demenssjukdom.

Hemgården

Här bor personer som har omfattande behov av omsorg och service och som av den anledningen inte kan bo kvar i sitt hem.

Aktiviteter

De som bor på Kumlas vård- och omsorgsboende har tillgång till aktiviteter av olika slag, både individuella och i grupp. Aktiviteterna kan se olika ut för varje boende och sker ibland i samarbete med andra viktiga aktörer i Kumla. Det kan t.ex. handla om spelningar, sångstunder och andakter.

Rundvandring på Hemgården

Följ med på en rundvandring inne på vård- och omsorgsboendet Hemgården. Filmen är tre minuter lång.

Kontaktuppgifter till Hemgården

Besöksadress

Hemvägen 8, 692 92 Kumla
Sannahed

Kontaktuppgifter till avdelningarna

Avdelning

Telefonnummer

Prästkragen

019-58 85 48
019-33 42 62

Gullvivan

019-58 85 49
019-33 43 02

Enhetschef

Alexander Vestberg
Prästkragen och Gullvivan
alexander.vestberg@kumla.se