Hemgården

Hemgården är ett av Kumla kommuns fyra så kallade särskilda boenden med service och omvårdnad dygnet runt.

Hemgården

Här bor människor som har omfattande behov av omsorg och service och som av den anledningen inte kan bo kvar i sitt hem.

Aktiviteter

De som bor på Kumlas vård- och omsorgsboende har tillgång till olika aktiviteter. Aktiviteterna ser olika ut för varje boende och sker i samarbete med andra viktiga aktörer i Kumla.

Varje vecka spelas och sjungs det i form av konsert eller eget aktivt deltagande. Andakt och föreläsningar med olika teman genomförs kontinuerligt.

Vi gör också utflykter tillsammans till exempelvis Askersund, Rosendal och Kumla sjöpark.

Hemgården på Instagram

Nu kan du följa med Hemgården på Instagram för att se vad som händer och sker.

Vi heter: hemgarden_kumla

Hemgården
Kontaktuppgifter Hemgården

Hemgården

Hemvägen 8 i Sannahed


Beväringen, 019-58 85 49

Soldaten, 019-58 85 48

Knekten, 019-58 85 46


Camilla Ahlgren Svensson

tf. enhetschef

camilla.ahlgren-svensson@kumla.se