Invandring och integration

I Kumla ska alla invånare ha lika rättigheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. För oss är det viktigt med en god introduktion för att möjliggöra integration. Kommunens verksamheter arbetar både för att främja integration samt för en fungerande mångfald i vårt samhälle. 

Som nyanländ i Sverige får du stöd från Arbetsförmedlingen. De ansvarar för etableringsinsatser som ska hjälpa dig att på bästa sätt komma in i samhälls- och arbetslivet.

För vem gäller etableringsinsatser?

Lagen om etableringsinsatser gäller för dig som är nyanländ med uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande och är:

  • Mellan 20-64 år gammal
  • Mellan 18-19 år utan föräldrar i Sverige
  • Anhörig, i samma ålder som de som nämns ovan, och som sökt uppehållstillstånd inom två år från att personen som du har anknytning till togs emot i en kommun.

Vad är etableringsinsatser?

Etableringsinsatser är alla aktiviteter som Arbetsförmedlingen ansvarar för och som de genomför tillsammans med olika aktörer för att du som nyanländ ska komma in samhälls- och arbetslivet på bästa sätt.

Insatserna bygger på lagen (2017:584) om etableringsinsatser som började gälla 1. Januari 2018. Arbetsförmedlingen ska samordna etableringsinsatser och vara stödjande och pådrivande i förhållande till berörda parter.

Länsstyrelsen ska främja samverkan om etableringsinsatser mellan berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer.