Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Styrande dokument

Förutom lagar och regler har kommunen egna planer, policys och program som styr och reglerar de olika verksamheterna. Vi samlar dem i Kommunal författningssamling.

Det kan till exempel handla om vilka riktlinjer vi arbetar efter när det gäller jämställdhet, personalpolitik och renhållning.