Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Styrande dokument

Förutom lagar och regler har kommunen egna planer, policys och program som styr och reglerar de olika verksamheterna. Vi samlar dem i Kommunal författningssamling.

Det kan till exempel handla om vilka riktlinjer vi arbetar efter när det gäller jämställdhet, personalpolitik och renhållning.