Styrande dokument

Förutom lagar och regler har kommunen egna planer, policys och program som styr och reglerar de olika verksamheterna. Vi samlar dem här uppdelat på Kommunal författningssamling och Andra styrdokument.

Det kan till exempel handla om vilka riktlinjer vi arbetar efter när det gäller jämställdhet, personalpolitik och renhållning.

Under Kommunal författningssamling hittar du framför allt sådana styrdokument som är bindande och generellt tillämpliga för enskilda och myndigheter.

Under Andra styrdokument hittar du styrdokument som är mer interna och framför allt riktar sig till medarbetare eller förtroendevalda inom kommunen.