Demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. Varje år insjuknar 20 000- 25 000 personer i Sverige i en demenssjukdom. Sjukdomen drabbar främst personer över 65 år men även yngre personer kan insjukna. Om du får en demenssjukdom kan både du och dina anhöriga få stöd och hjälp.

Ett par äldre knäppta händer i knä.

Symtom och diagnos

En demenssjukdom innebär att du på olika sätt får svårt att minnas, tänka och förstå din omgivning. Vanliga symptom i början av en demenssjukdom är till exempel att du får svårt med närminnet eller att utföra vardagssysslor. Du kan också känna oro eller nedstämdhet.

Det är oftast en läkare på vårdcentralen som gör en demensutredning. Demensutredningen består av flera olika delar, till exempel provtagning och röntgen av hjärnan. En del av utredningen handlar om att utesluta andra orsaker.

Mer om demensutredning finns att läsa på www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi följer de nationella demensriktlinjerna

Kumla kommun eftersträvar att ge den vård och omsorg som rekommenderas i de nationella demensriktlinjerna (rev. 2017).

Dessa finnas att ta del av på socialstyrelsens webbplats, klicka här för att komma till riktlinjerna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personal med specialistkompetens inom demens

I Kumla kommun finns en arbetsgrupp med sjuksköterska, arbetsterapeut samt undersköterska med specialistkompetens inom just demens.

Personal med specialistkompetens inom demens stöttar och handleder personer som har eller misstänkts ha en kognitiv svikt/ demenssjukdom och deras anhöriga. Specialisterna samarbetar med vårdcentralen vid minnesutredningar. Deras funktion är även att utbilda, handleda och omvärldsbevaka inom området demens. 

Kontakta personal med specialistkompetens

Du kan vända dig till personalen med specialistkompetens om du har frågor om demens, om du är i behov av stöd.

För att komma i kontakt med sjuksköterska/ arbetsterapeut med specialistkompetens inom demens, kontakta kommunens servicecenter, telefon 019-58 80 00 eller ring direkt på telefonnummer 019-58 84 15. Telefontid är på tisdagar och torsdagar, kl.8-10.


Levnadsberättelsen

Levnadsberättelsen är ett viktigt arbetsverktyg för att kunna ge dig en personcentrerad vård. Personcentrerad vård innebär att det är du och inte demenssjukdomen som är i fokus.

Din levnadsberättelse gör att personalen inom vård- och omsorg får lära känna dig, hur du vill bli bemött, vad du vill samtala om och vad som är meningsfullt för dig. I levnadsberättelsen kan du berätta om till exempel viktiga händelser i ditt liv, din uppväxt och familj, dina vanor och värderingar.

Du kommer att få information om och erbjudas ett dokument där du kan skriva din levnadsberättelse i samband med att du flyttar in på ett vård- och omsorgsboende. Du väljer själv vad du vill svara på och du kan ta hjälp av en anhörig eller en annan person att fylla i dokumentet. Levnadsberättelsen kan kompletteras vartefter och den behandlas med sekretess.

Dagverksamhet

Dagverksamhet vänder sig till dig som har en demenssjukdom med behov av stöd, stimulans och social gemenskap. Aktiviteterna utformas utifrån dina behov.

Dagverksamhet kan vara ett bra alternativ om du har en anhörig som hjälper dig hemma och som behöver avlastning. Dagverksamheten vänder sig till dig som bor i eget boende. Om du flyttar till ett vård- och omsorgsboende, så avslutas dagverksamheten för din del.

Hjälpmedel och anpassningar

Det finns flera olika hjälpmedel som kan hjälpa och underlätta i din vardag. Exempelvis finns hjälpmedel som underlättar när du ska förflytta dig eller underlätta för dig att komma ihåg. Behovet av hjälpmedel bedöms, provas ut och förskrivs oftast av en arbetsterapeut eller en fysioterapeut. Många hjälpmedel som kan fungera som stöd för minnet lånas från centrum för hjälpmedel, efter att en arbetsterapeut har förskrivit dem.

För att komma i kontakt med en arbetsterapeut, vänd dig till Kumla kommuns servicecenter, telefon 019-58 80 00.

God man, förvaltare och förmyndare

En demenssjukdom kan innebära att du får svårt att hantera din ekonomi.

Du kan vända dig till Sydnärkes överförmyndarkansli för att ansöka om god man. En god man bevakar dina intressen och stödjer dig så att din ekonomi sköts.

Här kan du läsa mer om god man, förvaltare och förmyndare.

Hemtjänst

Du som har det svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet kan få hemtjänst. För att ansöka om hemtjänst kontaktar du en biståndshandläggare genom att ringa servicecenter, telefon 019-58 80 00.

Här kan du läsa mer om hemtjänst i Kumla kommun.

Korttidsplats

Om du blir beviljad korttidsplats bor du fortfarande kvar hemma men vistas periodvis på kommunens korttidsboende. Detta kan vara ett bra alternativ under en kortare period, för att vänja sig vid tanken på att bo på ett vård- och omsorgsboende med inriktning demens.

För att ansöka om korttidsplats kontaktar du en biståndshandläggare genom att ringa servicecenter, telefon 019-58 80 00.

När du får svårt att bo kvar hemma

I början av en demenssjukdom går det ofta bra att bo kvar hemma men när omvårdnadsbehovet blir för stort kan du behöva flytta in på ett vård- och omsorgsboende, där det finns personal dygnet runt. Kommunen har vård- och omsorgsboenden som är särskilt anpassade för personer som har en kognitiv svikt/ demenssjukdom.

För att eventuellt få flytta till ett vård- och omsorgsboende så måste en ansökan om detta göras till en biståndshandläggare. För att komma i kontakt med en biståndshandläggare, ringer du servicecenter telefon 019-58 80 00.

Här kan du läsa mer om våra vård- och omsorgsboenden.

Söka mer kunskap

Information om demens på flera språk

Svenskt demenscentrum och Migrationsskolan i Region Skåne har tagit fram information om demens på flera språk.

Här hittar du faktablad om demens översatt till olika språk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.