Missbruk

Till oss på vuxenenheten kan personer med beroendeproblematik vända sig för att få stöd. Vi arbetar aktivt för att den enskilde ska få den hjälp och vård han eller hon behöver för att komma ifrån sitt missbruk.

Beroendegruppen

Kumla kommun erbjuder sina invånare stöd eller behandlingsinsatser som är individuellt anpassade utifrån den enskildes situation. Behandlingsinsatser föranleds av en ansökan och utredning hos en vuxenhandläggare.

Du har även möjlighet att under fem tillfällen komma till en behandlare utan tidigare kontakt med vuxenhandläggare för att få råd och stöd samtal. Önskar du råd och stödsamtal kontaktar du oss på 019 -58 80 00 och be om att få prata med beroendegruppen.

Stämmer följande in på dig så kan du få hjälp av oss

  • Har du problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar.
  • Känner du någon som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar.
  • Har du växt upp med missbruk eller är i den situationen nu?
  • Vill du eller din arbetsplats få information om missbruk - beroendeproblematik

Ansökan

Ansökan till våra beroendegrupper och stöd som finns gör du antingen direkt via e-tjänsten som du finner nedan eller hör av dig till vårt servicecenter på 019-58 80 00.