Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Demokrati och insyn

Som medborgare har du rätt att ta del av de beslut som fattas av kommunfullmäktige och kommunens nämnder samt de handlingar som legat till grund för besluten.

En träklubba som används för att klubba igenom politiska beslut

Under fliken Möten, handlingar och protokoll kan du ta del av kallelser, handlingar och protokoll från kommunfullmäktige och kommunens nämnder.