Demokrati och insyn

Som medborgare har du rätt att ta del av de beslut som fattas av kommunfullmäktige och kommunens nämnder samt de handlingar som legat till grund för besluten.

Under fliken Möten, handlingar och protokoll kan du ta del av kallelser, handlingar och protokoll från kommunfullmäktige och kommunens nämnder.