Sammanträdestider

Här ser du fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdestider för 2024.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De äger rum i Kumla Folkets Hus, Teatern. Fullmäktiges sammanträden börjar kl. 13.15.

Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2024

5 februari

11 mars

22 april

13 maj

10 juni

26 augusti

23 september

21 oktober

25 november

16 december

Kommunstyrelsens sammanträdestider 2024

24 januari

28 februari

13 mars

10 april

24 april

29 maj

14 auguati

11 september

9 oktober

13 november

27 november

 
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider 2024

8 februari

21 mars

25 april

13 juni

29 augusti

10 oktober

12 december


Myndighetsnämndens sammanträdestider 2024

7 februari

21 mars

25 april

13 juni

29 augusti

26 septeber

24 oktober

12 december

Nämnd för livslångt lärandes sammanträdestider 2024

24 januari

13 mars

25 april

11 juni

28 augusti

2 oktober

13 november

17 december

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdestider 2024

6 februari

19 mars

23 april

11 juni

27 augusti

1 oktober

5 november

17 december

Socialnämndens sammanträdestider 2024

25 januari

29 februari

20 mars

24 april

23 maj

17 juni

29 augusti

25 september

24 oktober28 november

18 december


Sydnärke lönenämnd sammanträdestider 2024

14 februari, 15 maj, 11 september, 11 december

Sydnärke överförmyndarnämnd sammanträdestider 2024

14 februari

17 april

5 juni

21 augusti

16 oktober

4 december