Sammanträdestider

Här ser du fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdestider för 2022.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De äger rum i Kumla Folkets Hus, Teatern. Fullmäktiges sammanträden börjar kl. 18.00 med undantag för mötet i november, som börjar kl. 13.00 samt i juni och december då vi börjar kl. 17.00. 

Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2022

7 februari - Inställt.

14 mars

25 april

16 maj

13 juni

29 augusti

26 september

17 oktober

21 november

12 december

Kommunstyrelsens sammanträdestider 2022

26 Januari

2 mars

6 april

4 maj

25 maj

17 augusti

14 spetember

5 oktober

9 november

30 november

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider 2022

3 februari

24 mars

5 maj

16 juni

15 september

26 oktober

1 december


Myndighetsnämndens sammanträdestider 2022

9 februari

16 mars

5 maj

22 juni

30 augusti

12 oktober

23 november

21 december

Nämnd för livslångt lärandes sammanträdestider 2022

25 januari

10 mars

5 april

18 maj

15 juni

14 september

26 oktober

7 december

16 januari (2023)

25 januari (2023)Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdestider 2022

16 februari

15 mars

3 maj

15 juni

30 augusti

4 oktober

22 november

14 december

Socialnämndens sammanträdestider 2022

27 januari

24 februari

31 mars

27 april

25 maj

22 juni

31 augusti

28 september

27 oktober24 november

21 december


Revisionens sammanträdestider 2022

18 januari

15 februari

15 mars

12 april

17 maj

14 juni

16 augusti

13 september

11 oktober

15 november

13 december