Sammanträdestider

Här ser du fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdestider för 2023.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De äger rum i Kumla Folkets Hus, Teatern. Fullmäktiges sammanträden börjar kl. 18.00 med undantag för november och december, där sammanträdet i november börjar kl. 13.00 och i december kl 16.00.

Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2023

6 februari

6 mars

24 april

15 maj

12 juni

28 augusti

25 september

23 oktober

27 november (kl. 13:00)

11 december (kl. 16.00)

Kommunstyrelsens sammanträdestider 2023

4 januari

25 januari

22 februari

29 mars

12 april

3 maj

24 maj

16 augusti

13 september

11 oktober

15 november

29 november
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider 2023

15 februari

23 mars

20 april

15 juni

7 september

19 oktober

14 december


Myndighetsnämndens sammanträdestider 2023

1 februari

22 mars

18 april

14 juni

30 augusti

4 oktober

22 november

21 december

Nämnd för livslångt lärandes sammanträdestider 2023

25 januari

7 mars

29 mars

10 maj

14 juni

13 september

25 oktober

6 december

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdestider 2023

14 februari

21 mars

25 april

8 juni

29 augusti

3 oktober

21 november

19 december

Socialnämndens sammanträdestider 2023

9 januari

26 januari

28 februari

30 mars

27 april

25 maj

21 juni

31 augusti

28 september26 oktober

23 november

21 december

Sydnärke lönenämnd sammanträdestider 2023

15 mars

Sydnärke överförmyndarnämnd sammanträdestider 2023

8 februari

12 april

7 juni

16 augusti

11 oktober

6 december