Sammanträdestider

Här ser du fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdestider för 2020.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De äger rum i Kumla Folkets Hus, Teatern. Fullmäktiges sammanträden börjar 18.00 med undantag för mötet i november, som börjar 13.00. Sammanträdet i juni och december, som börjar 17.00. 

Sammanträdestider 2020

Kommunfullmäktige

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

27/1

24/2

23/3

20/4

18/5

8/6

-

7/9

19/10

16/11

7/12

Kommunstyrelse

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

15/1

12/2

11/3

1/4

6/5

27/5

-

25/8

-

7/10

4/ 11
25/11

-

Kultur- och fritidsnämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

-

6/2

25/3

-

4/5

9/6

-

10/9

22/10

-

16/12

Myndighetsnämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

-

5/2

12/3

23/4

-

17/6

27/8

-

15/10

-

3/12

Nämnd för livslångt lärande

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

17/1

6/2

14/3

24/4

-

5/6

-

17/9

24/10

-

5/12

Samhällsbyggnadsnämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

-

11/2

26/3

-

7/5

11/6

-

9/9

8/10

18/11

15/12

Socialnämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

16/1

25/2

19/3

22/4

20/5

16/6

18/8

15/9

20/10

19/11

17/12

Revisionen

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

9/1

13/2

13/3

10/4

15/5

12/6

14/8

11/9

9/10

6/11

11/12