Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Sammanträdestider

Här ser du fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdestider för 2020.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De äger rum i Kumla Folkets Hus, Teatern. Fullmäktiges sammanträden börjar kl. 18.00 med undantag för mötet i november, som börjar kl. 13.00 samt i juni och december då vi börjar kl. 17.00. 

Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2020

27 januari

24 februari

23 mars

20 april

18 maj

8 juni

7 september

19 oktober

16 november

7 december

Kommunstyrelsens sammanträdestider 2020

15 Januari

12 februari

11 mars

1 april

6 maj

27 maj

25 augusti

7 oktober

4 november

25 november

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider 2020

6 februari

25 mars

4 maj

9 juni

10 september

22 oktober

16 december


Myndighetsnämndens sammanträdestider 2020

5 februari

12 mars

2 april

17 juni

27 augusti

15 oktober

3 december


Nämnd för livslångt lärandes sammanträdestider 2020

23 januari

4 mars

23 april

4 juni

16 september

22 oktober

10 december


Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdestider 2020

11 februari

26 mars

7 maj

11 juni

9 september

8 oktober

18 november

15 december

Socialnämndens sammanträdestider 2020

16 januari

25 februari

19 mars

22 april

20 maj

16 juni

18 augusti

15 september

20 oktober

19 november

17 december


Revisionens sammanträdestider 2020

9 januari

13 februari

13 mars

10 april

15 maj

12 juni

14 augusti

11 september

9 oktober

6 november

11 december