Sammanträdestider

Här ser du fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdestider för 2019.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

De äger rum i Kumla Folkets Hus, Teatern. Fullmäktiges sammanträden börjar 18.00 med undantag för mötet i november, som börjar 13.00. Sammanträdet i juni och december, som börjar 17.00.

Kommunfullmäktiges planerade sammanträde den 25 februari utgår till följd av för få ärenden.

 

Sammanträdestider 2019

Kommunfullmäktige

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

22/1

-

18/3

23/4

20/5

10/6

-

16/9

21/10

18/11

16/12

Kommunstyrelse

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

9/1

6/2

6/3

3/4

8/5

28/5

-

-

4/9

9/10

6/11

4/12

Kultur- och fritidsnämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

30/1

-

21/3

-

2/5

13/6

-

10/9

17/10

-

10/12

Myndighetsnämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

23/1

-

13/3

-

2/5

12/6

28/8

-

8/10

-

4/12

Nämnd för livslångt lärande

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

17/1

6/2

14/3

24/4

-

5/6

-

17/9

24/10

-

5/12

Samhällsbyggnadsnämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

30/1

-

6/3

-

7/5

18/6

-

5/9

24/10

-

12/12

Socialnämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

24/1

14/2

14/3

11/4

9/5

12/6

15/8

11/9

10/10

21/11

11/12

Revisionen

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

9/1

13/2

13/3

10/4

15/5

12/6

14/8

11/9

9/10

6/11

11/12