Sammanträdestider

Här ser du fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdestider för 2019.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De äger rum i Kumla Folkets Hus, Teatern. Fullmäktiges sammanträden börjar 18.00 med undantag för mötet i november, som börjar 13.00. Sammanträdet i juni och december, som börjar 17.00. 

Sammanträdestider 2019

Kommunfullmäktige

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

22/1

-

18/3

23/4

20/5

10/6

-

16/9

21/10

18/11

16/12

Kommunstyrelse

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

9/1

6/2

6/3

3/4

8/5

28/5

-

-

4/9

9/10

6/11

4/12

Kultur- och fritidsnämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

30/1

-

21/3

-

2/5

13/6

-

10/9

17/10

-

10/12

Myndighetsnämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

23/1

-

13/3

-

2/5

12/6

28/8

-

8/10

-

4/12

Nämnd för livslångt lärande

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

17/1

6/2

14/3

24/4

-

5/6

-

17/9

24/10

-

5/12

Samhällsbyggnadsnämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

30/1

-

6/3

-

7/5

18/6

-

5/9

24/10

-

12/12

Socialnämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

24/1

14/2

14/3

11/4

9/5

12/6

15/8

11/9

10/10

21/11

11/12

Revisionen

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

9/1

13/2

13/3

10/4

15/5

12/6

14/8

11/9

9/10

6/11

11/12