Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Sammanträdestider

Här ser du fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdestider för 2020.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De äger rum i Kumla Folkets Hus, Teatern. Fullmäktiges sammanträden börjar 18.00 med undantag för mötet i november, som börjar 13.00. Sammanträdet i juni och december, som börjar 17.00. 

Sammanträdestider 2020

Kommunfullmäktige

Skriv tabellbeskrivning här

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Augusti

September

Oktober

November

December

27 januari

24 februari

23 mars

20 april

18 maj

8 juni

-

7 september

19 oktober

16 november

7 december

Kommunstyrelse

Skriv tabellbeskrivning här

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Maj

Juni

Augusti

September

Oktober

November

November

December

15 januari

12 februari

11 mars

1 april

6 maj

27 maj

-

25 augusti

-

7 oktober

4 november

25 november

-

Kultur- och fritidsnämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Augusti

September

Oktober

November

December

-

6 februari

25 mars

-

4 maj

9 juni

-

10 september

22 oktober

-

16 december

Myndighetsnämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Augusti

September

Oktober

November

December

-

5 februari

12 mars

2 april

-

17 juni

27 augusti

-

15 oktober

-

3 december

Nämnd för livslångt lärande

Skriv tabellbeskrivning här

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Augusti

September

Oktober

November

December

23 januari

-

4 mars

23 april

-

4 juni

-

16 september

22 oktober

-

10 december

Samhällsbyggnadsnämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Augusti

September

Oktober

November

December

-

11 februari

26 mars

-

7 maj

11 juni

-

9 september

8 oktober

18 november

15 december

Socialnämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Augusti

September

Oktober

November

December

16 januari

25 februari

19 mars

22 april

20 maj

16 juni

18 augusti

15 september

20 oktober

19 november

17 december

Revisionen

Skriv tabellbeskrivning här

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Augusti

September

Oktober

November

December

9 januari

13 februari

13 mars

10 april

15 maj

12 juni

14 augusti

11 september

9 oktober

6 november

11 december