Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Sammanträdestider

Här ser du fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdestider för 2021.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De äger rum i Kumla Folkets Hus, Teatern. Fullmäktiges sammanträden börjar kl. 18.00 med undantag för mötet i november, som börjar kl. 13.00 samt i juni och december då vi börjar kl. 17.00. 

Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2021

1 februari

22 mars

26 april

17 maj (inställt)

14 juni

30 augusti (inställt)

27 september

18 oktober

22 november

13 december

Kommunstyrelsens sammanträdestider 2021

20 Januari

10 mars

7 april

5 maj

2 juni

18 augusti

15 spetember

6 oktober

10 november

1 december

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider 2021

3 februari

25 mars

6 maj

9 juni

9 september

20 oktober

16 december


Myndighetsnämndens sammanträdestider 2021

4 februari

25 mars

20 maj

17 juni

26 augusti

21 oktober

16 december


Nämnd för livslångt lärandes sammanträdestider 2021

26 januari

9 mars

20 april

1 juni

14 september

26 oktober

9 december

25 jan (2022)

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdestider 2021

17 februari

17 mars

4 maj

3 juni

25 augusti

13 oktober

17 november

15 december

Socialnämndens sammanträdestider 2021

21 januari

18 februari

18 mars

22 april

20 maj

17 juni

8 september

21 oktober

18 November16 decemberRevisionens sammanträdestider 2021

18 januari

15 februari

15 mars

12 april

17 maj

14 juni

16 augusti

13 september

11 oktober

15 november

13 december