Val

Vart femte år är det val till Europaparlamentet. Nästa gång detta val sker är söndagen den 26 maj 2019.

Vart fjärde år har vi i Sverige val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Nästa gång det är ordinarie val är den 11 september 2022.

De allmänna valen hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Det är tre olika val som genomförs: val till riksdag, val till kommunfullmäktige och val till landstingsfullmäktige. Nästa gång det är ordinarie allmänna val är den 11 september 2022.

Val till Europaparlamentet hålls i maj eller juni vart femte år. Nästa gång detta val äger rum är den 26 maj 2019.

Kommunens valnämnd ansvarar för genomförandet och har till sin hjälp ett valkansli. För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen.

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du: 

  • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige,
  • är utvandrad svensk medborgare (ej bara svensk medborgare men aldrig bott i Sverige).

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du:

  • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget,
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget,
  • är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

Rösträtt vid val till Europaparlamentet

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du:

  • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
  • är  medborgare i något av EUs medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.