Diarium

Den mesta informationen som skickas till eller upprättas inom kommunen är allmän och offentlig och därmed tillgänglig för den som vill ta del av dem.

För att lättare sortera de allmänna och offentliga handlingarna har varje förvaltning sitt eget diarium. Det är ett sorts register där alla handlingar ska föras in. Handlingarna består av information och kan bland annat vara e-post, fakturor eller ljudupptagningar.

Kumla kommun publicerar allmänna handlingar på webben

Från och med den 2 november 2015 kan den som är intresserad ta del av handlingar som finns i kommunens allmänna diarie via ett förenklat webbdiarie.

Kumla kommun satsar på att vara den nära kommunen där en kan göra sina ärenden när en har tid. Webbdiariet går att nå dygnet runt och fungerar som ett komplement till vårt servicecenter.

Här kan den som vill se ärenden och handlingar som gäller kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. Inom kort kommer du även att kunna ta del av ärenden och handlingar för övriga nämnder. En kommer att kunna se vilka filer som är registrerade på ärendet men vill en läsa innehållet i filerna så behöver en kontakta vårt servicecenter. Den som vill kan alltid höra av sig till oss för att ta del av våra allmänna handlingar utan att behöva uppge vem en är eller sitt syfte.

Vill du ta del av handlingar kan du kontakta Kumla kommuns servicecenter.

Det finns fyra olika sätt att söka på i diariet:

  • I fliken Ärendelista kan du söka efter ärenden som registrerades igår, senaste veckan, senaste 14 dagarna, senaste månaden, senaste kvartalet eller i år.
  • I fliken Sök ärenden kan du söka efter ärenden genom att ange ett eller flera sökbegrepp.
  • I fliken Handlingslista kan du söka efter handlingar som registrerades igår, senaste veckan, senaste 14 dagarna, senaste månaden, senaste kvartalet eller i år.
  • I fliken Sök handling kan du söka efter handlingar genom att ange ett eller flera sökbegrepp.

Sök så här i flikarna Sök ärende/Sök handling:

Välj Nämnd (diarium), ange eventuella ytterligare sökbegrepp, klicka på Sök.