Diarium

Den mesta informationen som skickas till eller upprättas inom kommunen är allmän och offentlig och därmed tillgänglig för den som vill ta del av dem.

För att lättare sortera de allmänna och offentliga handlingarna har varje förvaltning sitt eget diarium. Det är ett sorts register där alla handlingar ska föras in. Handlingarna består av information och kan bland annat vara e-post, fakturor eller ljudupptagningar.

Kumla kommun publicerar allmänna handlingar på webben

Du kan ta del av vilka allmänna handlingar som finns i kommunens allmänna diarie via ett förenklat webbdiarie.

Syftet med webbdiariet är att vara den nära kommunen där man kan göra sina ärenden när man har tid. Webbdiariet går att nå dygnet runt och fungerar som ett komplement till vårt servicecenter.

Här kan du som vill se ärenden och handlingar för alla nämnder från den 1 januari 2019. Du kommer att kunna se vilka filer som är registrerade på ärendet men vill du läsa innehållet i filerna så behöver du kontakta vårt servicecenter. Detsamma gäller för den som vill se handlingar i vårt diarium från innan den 1 januari 2019.

Vill du ta del av handlingar kan du kontakta Kumla kommuns servicecenter. Vid kontakt med kommunen för att få del av allmänna handlingar behöver du inte uppge vem du är eller ditt syfte med din begäran.  

Det finns fyra olika sätt att söka på i diariet:

  • I fliken Ärendelista kan du söka efter ärenden som registrerades igår, senaste veckan, senaste 14 dagarna, senaste månaden, senaste kvartalet eller i år.
  • I fliken Sök ärenden kan du söka efter ärenden genom att ange ett eller flera sökbegrepp.
  • I fliken Handlingslista kan du söka efter handlingar som registrerades igår, senaste veckan, senaste 14 dagarna, senaste månaden, senaste kvartalet eller i år.
  • I fliken Sök handling kan du söka efter handlingar genom att ange ett eller flera sökbegrepp.

Sök så här i flikarna Sök ärende eller Sök handling:

Välj Nämnd (diarium), ange eventuella ytterligare sökbegrepp, klicka på Sök.