Tillvaron för Äldre

I Kumla finns plats för alla, såväl gamla som unga. Vi har boende för alla skeden i livet, när du klarar allt själv, men också när du behöver hjälp och vård. Glädje i tillvaron börjar med trygghet i hemmet.

Ett barn och en äldre dam läser en bok

För dig som är äldre erbjuder Kumla kommun varierande former av boende, utifrån just dina behov.

För en aktiv fritid finns flera olika former av dagverksamhet där du kan delta en eller flera dagar i veckan. Dagrehabilitering är till för dig som behöver arbetsterapi samt sjukgymnastik och träningen är målinriktad.

Vi är glada över att våra äldre medborgare har tillgång till Pensionärernas väntjänst. Det är en mycket uppskattad verksamhet som startade 1989 och som drivs av Kumlas pensionärsföreningar tillsammans med Röda korset. Nätverket är en ideell och frivillig sammanslutning som hjälper till med allehanda praktiska göromål, men minst lika viktigt är att öka gemenskapen mellan människor.

På Aktivitetscenter Kvarngården, som är en öppen mötesplats, finns ett utbud av aktiviteter som du kan vara med i på dina egna villkor. Här träffas vi för att spela spel, gå stavgång, sticka eller bara ta en fika ihop. Välkommen!