Digital infartsskylt

Kumla kommuns digitala infartsskylt som visar en bild på Djupadalsbadet.

I Kumla kommun har vi en digital infartskylt som är placerad vid den norra infarten till Kumla.

Syftet med skylten är att visa budskap som marknadsför Kumla som en attraktiv plats att bo, leva, uppleva och verka i.

Vill du annonsera på vår skylt?

För att kunna annonsera på infartsskylten behöver du anmäla ditt evenemang till evenemangskalendern på visitkumla.se Länk till annan webbplats. först. I den anmälan skickar du även in intresse för annonsering på den digitala infartssskylten. Intresseanmälan ska göras minst 10 arbetsdagar innan det önskas visas.

Klicka här för att komma till anmälan av ditt evenemang till visitkumla.se och infartstavlan. Länk till annan webbplats.

Vi återkommer till dig via e-post efter att anmälan kommit in.

Kostnad och betalning

Kostnaden för att annonsera på skylten är:

 • Föreningar: 530 kr (inkl. moms) för 7 dagar
 • Företag: 1300 kr (inkl. moms) för 7 dagar

Betalning sker via elektronisk faktura och inom 30 dagar. Kostnaden faktureras efter avslutad medverkan på skylten.

Syfte med skylten

Huvudsyftet med den digitala infartsskylten är att visa budskap som marknadsför Kumla som en attraktiv plats att bo, leva, uppleva och verka i.

Med bilder och budskap vill vi visa en bred och positiv bild av Kumla och allt det som händer här.

När behov finns kan skyltarna även användas för samhälls- och krisinformation.

Innehåll och budskap

Skyltens budskap kommer att växla, ej tätare än var 60:e sekund, men varken vara rörligt eller blinkande.

Innehållet på skylten ska avse förenings-, företags- eller kommunevenemang och händelser.

Som evenemang och händelse räknas inte:

 • allmän kommersiell reklam
 • sponsring
 • marknadsföring av företag
 • produkter
 • erbjudanden eller liknande.

Materialet får inte heller innehålla:

 • politiska budskap
 • kränkande ord
 • uppmuntra till aktioner eller lagbrott.

Budskapen ska vara korta och enkelt formulerade. Exempelvis Djupadalsbadet öppnar 25 maj.

Rörliga bilder, film eller rullande text får inte visas.

Evenemangsskyltning

Skylten kan användas för att marknadsföra evenemang i kommunen som utförs av andra än Kumla kommun.

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för skylten och vad gäller val och prioritering av vilka evenemang som ska marknadsföras.

Kumla kommun har ingen skyldighet mot föreningar eller andra arrangörer att marknadsföra deras evenemang.

Val av evenemang styrs inte av ett rättvisesystem, där samtliga evenemang i kommunen har rätt att synas på skyltarna.

Skyltarna ska inte marknadsföra matcher i seriespel, med undantag för de högsta ligorna där stort besökarantal kan förväntas.

Evenemangen visas som regel under sju dagar. Tidsintervallen kan dock variera beroende på hur många evenemang som visas. Som mest visas fem evenemang åt gången.

Val av evenemang och nivå av synlighet på skyltarna styrs av:

 • Profilering, det vill säga hur det bidrar till att stärka bilden av Kumla som en attraktiv plats att bo, leva, uppleva och verka i.
 • Hur många besökare evenemanget förväntas få.
 • Hur nära i tiden evenemanget ligger.
 • Hur många andra evenemang som är aktuella under perioden.
 • Om det finns ett nationellt intresse.
 • Variation, skyltarna ska visa en bredd av evenemang.
 • Om kommunen deltar eller har bidragit med ekonomiskt stöd till evenemanget.