Grundskola

Välkommen till grundskolan i Kumla!

Elev i skolan som skriver

Vad är grundskola?

Grundskolan består av tio årskurser där varje läsår är uppdelat i två terminer, en hösttermin och en vårtermin.

I Sverige börjar de flesta barn i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller 7 år. Det är också möjligt att låta barnen börja det år de fyller 6 och vid särskilda skäl vid 8 år. Från höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk.

För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan.

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan.