Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Grundskola

Välkommen till grundskolan i Kumla.

Elev i skolan som skriver

Vad är grundskola?

Grundskolan består av tio årskurser där varje läsår är uppdelat i två terminer, en hösttermin och en vårtermin.

I Sverige börjar de flesta barn i förskoleklass på höstterminen det år de fyller 6 år. Det är också möjligt att vid särskilda skäl börja i förskoleklass vid 7 år istället.  Det kallas att skolplikten skjuts upp och då erbjuds barnet att gå i förskola istället för förskoleklass.

Från höstterminen 2018 är förskoleklass obligatorisk.
På Skolverkets hemsida går det att läsa mer om obligatorisk förskoleklass, se länk nedan.

För barn med interlektuell funktionsnedsättning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan.

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan.