Grundskola

Välkommen till grundskolan i Kumla.

Elev i skolan som skriver

Vad är grundskola?

Grundskolan består av tio årskurser där varje läsår är uppdelat i två terminer, en hösttermin och en vårtermin.

I Sverige börjar de flesta barn i förskoleklass på höstterminen det år de fyller 6 år. Det är också möjligt att vid särskilda skäl börja i förskoleklass vid 7 år istället.  Det kallas att skolplikten skjuts upp och då erbjuds barnet att gå i förskola istället för förskoleklass.

Från höstterminen 2018 är förskoleklass obligatorisk.
På Skolverkets hemsida går det att läsa mer om obligatorisk förskoleklass, se länk nedan.

För barn med intellektuell funktionsnedsättning finns anpassad grundskola som ett alternativ till grundskolan.

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan.

Under länken Schemavisare Skola 24, se nedan, hittar du ditt barns schema. Välj skola klass/lärare.