Utflykter, skolresor

Det är en viktig princip att skolan ska vara avgiftsfri och att endast obetydliga avgifter får tas ut av eleverna. Samtidigt är det enligt skollagen möjligt att lämna frivilliga bidrag till skolresor.

Cykelutflykt

I enstaka fall under ett läsår tillåts elever och föräldrar att betala för skolresor men avgiften ska vara frivillig och alla elever i klassen måste få  åka med, oavsett om hen kan betala eller inte.

Resor, studiebesök och friluftsdagar

Skolinspektionen, som följer upp hur skolorna följer skollagen, kan acceptera  kostnader vid enstaka tillfällen för en studieresa, för måltider under en studieresa, för studiebesök och för aktiviteter kopplade till idrott och hälsa (friluftsdagar).