Maten i skolan

Bra skolmat är viktigt både för hälsan och för elevernas prestationer. Maten i grundskolan ska vara kostnadsfri för eleverna och skollagen ställer krav på att skolmåltiderna ska vara näringsriktiga. Livsmedelsverkets råd om bra mat i skolan säger att måltiden ska vara god, trivsam, näringsriktig, hållbar, säker och integrerad i verksamheten.

babyspenat i skål

Måltiderna som serveras ska ge eleverna dagsbehovet av energi och näringsämnen enligt följande, frukost 25%, lunch 25-33%, mellanmål 5-10%. Alla elever ska ha möjlighet att äta en fullgod skollunch varje dag.

Skollunchen ska vara omväxlande och serveras i en avstressande miljö. Den ska serveras vid ungefär samma tidpunkt varje skoldag för den enskilde eleven. Matråd med elev- och personalrepresentanter ska finnas på alla enheter.

Likvärdiga alternativ ska ges till de barn som av medicinska skäl inte kan äta den ordinarie lunchen. Alla som behöver någon form av specialkost ska kunna uppvisa ett intyg som styrker behovet av sådan kost, detta för att säkerställa maten till alla våra matgäster.

Maten i Kumlas skolor

Kumlabys kök
Lagar och serverar två rätter per dag.
Levererar mat till Smedens förskola, Humlegården/Villekulla, Kumlasjöns förskola, Tallängens skola och Ekeby förskola och skola.

Malmens kök
Lagar och serverar två rätter per dag.
Lagar mat till Malmens skola och förskola, Nyponrosen & Björnen och Kullerbyttans förskolor. 

Vialundskolans kök
Lagar och serverar två rätter per dag.
Lagar till Vialundskolan, Hardemo skola och förskola, Åbytorps förskolor, Stene skola och Fylsta skola och förskola.

Skogstorpsskolans kök
Lagar och serverar två rätter per dag.
Lagar även till Solgläntan, Solhaga, Haga skola, Myggan och Blå huset.

Matildelunds förskola
Har ett eget tillagningskök.

Trädgårdens förskola
Har ett eget tillagningskök.

Hästens förskola
Har ett eget tillagningskök och levererar även till Kvarngårdens förskola.

Hällabrottets förskola
Har ett eget tillagningskök.

Borgen
Lagar mat till Borgens skola och förskola.

Norrgårdens förskola
Har ett eget tillagningskök

Sörby förskola
Har ett eget tillagningskök.

Sannahed
Lagar mat till Lillhedens skola och förskola.


Jordbruksverket, mjölkstöd