Naturskolan

Naturskolan är inte en grundskola utan en verksamhet som arbetar efter mottot "att lära in ute". Elevernas och barnens egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck i naturen är i fokus och är grunden till ett aktivt lärande.

Per och Jenny som jobbar på Naturskolan
Naturskolan

Naturskolan i Kvarntorp har sin bas vid det lilla torpet Lugnet mellan Hällabrottet och Kvarntorp — några kilometer från centrala Kumla.

Naturskolans mål

Naturskolans mål och syfte är att öka intresset för och skapa goda förutsättningar för naturstudier. Genom att få uppleva och på egen hand undersöka med alla sina sinnen, skapas en känsla och förståelse för hur vår kulturhistoria, natur och miljö är.

Naturskola för ökad förståelse

Utomhuspedagogiken kompletterar inomhusundervisningen och gör att fler elever kan hitta ett sätt att förstå olika ämnen. När alla sinnen används ökar chansen att eleverna bättre minns vad de lärt sig. Naturskolan ligger i ett område som är spännande sett ur många perspektiv. Här finns en miljö som starkt påverkats av industriverksamhet, men också en miljö som är intressant ur geologisk, biologisk och kulturell synvinkel. Därför erbjuder Naturskolan teman som knyter an till den verksamhet som har ägt och äger rum i området.

Vi som jobbar på Naturskolan

Vi som jobbar på Naturskolan heter Jenny Persson och Britt Eklöf.

Du når oss på telefon 019-58 94 36.

Vill du besöka Naturskolan?

Du som arbetar inom Kumla kommuns skolor kan skicka förfrågan om att besöka Naturskolan. Bokningsförfrågan för vårterminen 2024 öppnar måndag den 22 januari.