Teman

Här får du information om Naturskolans teman och hur aktiviteterna ser ut under året.

Vattenstudier vid Serpentindammarna

Vattenstudier vid Serpentindammarna

En dag på Naturskolan är en del i skolarbetet. Det vi gör ute är kopplat till läroplanen. Syftet är att ge er förstklassiga kunskapsråvaror som ni sedan kan förvalta genom reflektion och efterarbete. Vi hjälper till med förslag på hur.

Vårt mål är att barnen ska bli intresserade av och få en positiv relation till naturen.

En grundsten i en hållbar utveckling och en förutsättning för en förståelse för naturen och ett engagemang för miljöfrågor.

Året på Naturskolan

Här ser du när på året du kan boka vilket Tema. Lämplig årskurs ser du under respektive temabeskrivning:

Januari

Skogens väsen, Friluftsliv, Fågelteman, Geocaching, Rovdjurstemat och Sinnen.

Februari

Skogens väsen, Friluftsliv, Fågelteman, Geocaching, Rovdjurstemat, Sinnen och Knoppisar.

Mars

Skogens väsen, Fågelteman, Knoppisar, Sinnen, Rovdjurstemat och Friluftsliv.

April

Skogens väsen, Fossil, Fågelteman, Håva och vattenstudier, Sinnen och Rovdjurstemat.

Maj

Fossil, Fågelteman, Håva och vattnstudier, Sinnen och Småkryp på land,

Juni

Geocaching, Sinnen, Fågelteman, Hålva och vattenstudier, Småkryp på land, och Fossil.

Augusti

Fossil, Geocaching, Håva och vattenstudier, Småkryp på land, Sinnen och Fågelteman.

September

Fossil, Fågelteman, Håva och vattenstudier, Sinnen, Småkryp på land, Stenens vecka och Geochaching.

Oktober

Skogens väsen, Fågelteman, Sinnen, Håva och vattenstudier och Rovdjurstemat.

November

Skogens väsen, Friluftsliv, Fågelteman, Geocaching, Rovdjurstemat och Sinnen.

December

Skogens väsen, Friluftsliv, Fågelteman, Geocaching, Rovdjurstemat och Sinnen.

Våra Teman

Här kan du som lärare få information om de olika teman vi erbjuder. I slutet av varje film med centrala innehåll.

1. Skogens väsen

Målgrupp: Förskoleklass-årskurs 1. Oktober-April. Här får du en temabeskrivning av Skogens väsen i en film på YouTube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Håva och vattenstudier

Målgrupp: Årskurs 2 och uppåt. April-september. I kombination med tema vattenstudier. Kolla temabeskrivningen av Håva och vattenstudier i den här filmen på YouTube. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Fågelteman

Målgrupp: Förskoleklass och uppåt. Vi har flera olika fågelteman beroende på årstiderna. Här kan du titta på en beskrivning av Fågelteman på YouTube. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Sinnen

Målgrupp: Årskurs 2-3. Året runt. Här finns en beskrivning av Tema Sinnen på YouTube. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Fossil

Målgrupp: Årskurs 3 och uppåt. April-Oktober. Film om temat Fossil på YouTube. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Småkryp på land

Målgrupp: Årskurs 1 och uppåt. Maj-september. En film om temat Småkryp på land på YouTube. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Knoppisar

Målgrupp: Förskoleklass-årskurs 2. Februari-Mars. Här får du en temabeskrivning om Knoppisar på YouTube. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Rovdjur

Målgrupp: Årskurs 1 och uppåt. Oktober-April. En temabeskrivning om Rovdjur finns här på YouTube. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Friluftsliv

November-Februari

Målgrupp: Årskurs 4 och uppåt

I naturen kan vi hämta kunskap, känsla och inspiration. Friluftsliv ger utmaningar där man får använda sig av sin kreativitet, förmåga att lösa problem och klara av gemensamma svårigheter. Här erbjuds eleverna en dag fylld av olika friluftsaktiviteter, de får kunskap om rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och där samlas vi runt elden för att grilla vår egen korv.

10. Geochaching

November-Februari, Juni-Augusti

Målgrupp: Årskurs 5 och uppåt

Prova på geochaching i Kvarntorp med Naturskolans GPS:er.

11. Stenens vecka

September

Målgrupp: Årskurs 3

Gamla stenhuggeriet i Hällabrottet håller på att restaureras. Vi gör ett besök där och låter oss inspireras av de gipsförlagor som finns bevarade där och bekantar oss med de metoder man använde för att skapa utsmyckningar till slott och herresäten. Vandrar du utefter Strandvägen i Stockholm och vänder blicken upp mot husens fasader, ser du utsmyckningar som i många fall har sitt ursprung i Hällabrottet.