Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Teman

Att uppleva med med sina egna sinnen och att skaffa sig egna erfarenheter är en viktig ingrediens i lärandet.

Vattenstudier vid Serpentindammarna

Vattenstudier vid Serpentindammarna

En dag på Naturskolan är en del i skolarbetet. Det vi gör ute är kopplat till läroplanen. Syftet är att ge er förstklassiga kunskapsråvaror som ni sedan kan förvalta genom reflektion och efterarbete. Vi hjälper till med förslag på hur.

Vårt mål är att barnen ska bli intresserade av och få en positiv relation till naturen.

En grundsten i en hållbar utveckling och en förutsättning för en förståelse för naturen och ett engagemang för miljöfrågor.

VÅRA TEMAN

Året på Naturskolan

Här ser du när på året du kan boka vilket Tema (lämplig årskurs ser du under respektive temabeskrivning):

Januari

Skogens väsen, Elda/Laga mat, Friluftsliv, Fågelteman, Geocaching, Rovdjurstemat, Sinnen & Skogsbruk.

Februari

Skogens väsen, Elda/Laga mat, Friluftsliv, Fågelteman, Geocaching, Rovdjurstemat, Sinnen, Skogsbruk & Knoppisar.

Mars

Skogens väsen, Elda/Laga mat, Fågelteman, Knoppisar, Sinnen, Rovdjurstemat & Friluftsliv.

April

Skogens väsen, Fossil, Fågelteman, Håva, Sinnen, Vattenstudier & Rovdjurstemat.

Maj

Fossil, Fågelteman, Håva, Sinnen, Småkryp på land, Vattenstudier.

Juni

Geocaching, Sinnen, Fågelteman, Vattenstudier, Småkryp på land, Fossil & Håva.

Augusti

Fossil, Geocaching, Håva, Småkryp på land, vattenstudier, Sinnen, Fågelteman.

September

Fossil, Fågelteman, Håva, Sinnen, Småkryp på land, Stenens vecka, Vattenstudier, Geochaching.

Oktober

Skogens väsen, Skogsbruk, Fågelteman, Sinnen, Vattenstudier, Rovdjurstemat.

November

Skogens väsen, Skogsbruk, Elda/Laga mat, Friluftsliv, Fågelteman, Geocaching, Rovdjurstemat, Sinnen.

December

Skogens väsen, Skogsbruk, Elda/Laga mat, Friluftsliv, Fågelteman, Geocaching, Rovdjurstemat, Sinnen

Våra Teman - här kan du som lärare få information om de olika teman vi erbjuder. I slutet av varje film med centrala innehåll

1. Skogens väsen. Målgrupp: Förskoleklass-årskurs 1. Oktober-April. Kombination med tema Sinnen. Temabeskrivning här:

https://www.youtube.com/watch?v=hG2gpX4Ij7w&feature=emb_logolänk till annan webbplats

2. Håva. Målgrupp: Årskurs 1 och uppåt. April-september. I kombination med tema vattenstudier. Temabeskrivning här:

https://www.youtube.com/watch?v=p7bjBZ8icYM&feature=emb_logolänk till annan webbplats

3. Fågelteman Målgrupp: Förskoleklass och uppåt. Vi har flera olika fågelteman beroende på årstiderna. Temabeskrivning här:

https://www.youtube.com/watch?v=stmSrTe7NHI&feature=emb_logolänk till annan webbplats

Mars-Maj Vårfåglar vid våtmarken, lövskogen eller barrskogen.

September-Oktober Flyttfåglar &

November-Februari Vinterfåglar

4. Sinnen. Målgrupp: Årskurs 2-3. Året runt. Temabeskrivning här:

https://www.youtube.com/watch?v=zrWGzIUpFkM&feature=emb_logolänk till annan webbplats

5, Fossil. Målgrupp: Årskurs 3 och uppåt. April-Oktober. Temabeskrivning här:

https://www.youtube.com/watch?v=fggIzq33C04&feature=emb_logolänk till annan webbplats

6. Småkryp på land. Målgrupp: Årskurs 1 och uppåt. Maj-september. Temabeskrivninv här:

https://www.youtube.com/watch?v=4brpwbmF4J4&feature=emb_logolänk till annan webbplats

7. Knoppisar. Målgrupp: Förskoleklass-årskurs 2. Februari-Mars. Kolla i HD!

https://www.youtube.com/watch?v=Rl8dwJpbglM&feature=emb_logolänk till annan webbplats

8. Rovdjur. Målgrupp: Årskurs 1 och uppåt. Oktober-April. Temabeskrivning här:

https://www.youtube.com/watch?v=v5iu0bjJe94&feature=emb_logolänk till annan webbplats

9. Skogsbruk. Målgrupp: Årskurs 6. November-Februari. Temabeskrivning här:

https://www.youtube.com/watch?v=E2uk-rXEYC0&feature=emb_logolänk till annan webbplats

10. Vattenstudier April-Oktober

Målgrupp: Årskurs 4 och uppåt

Vi studerar mera intensivt djurlivet i ett vattendrag och/eller gör enklare studier av kvävets lopp genom en våtmark. För de lite äldre barnen.

11. Elda/laga mat November-Mars

Målgrupp: Årskurs 5 och uppåt

Elden har alltid fascinerat, värmt och skyddat människan från faror. Vid elden fördes klokskap vidare, från generation till generation. Eldens historia pratar vi om och sedan använder vi gamla metoder för att göra upp eld och laga mat. Eller också plockar vi fram muurikkan eller stormköket och tillagar en måltid som alltid smakar bra.

12. Stenens vecka september årskurs 3

Gamla stenhuggeriet i Hällabrottet håller på att restaureras. Vi gör ett besök där och låter oss inspireras av de gipsförlagor som finns bevarade där och bekantar oss med de metoder man använde för att skapa utsmyckningar till slott och herresäten. Vandrar du utefter Strandvägen i Stockholm och vänder blicken upp mot husens fasader, ser du utsmyckningar som i många fall har sitt ursprung i Hällabrottet.

Samarbete med Yxhultsbygdens Kultur- och Hembygdsförening.länk till annan webbplats

13. Friluftsliv November-Februari

Målgrupp: Årskurs 4 och uppåt

I naturen kan vi hämta kunskap, känsla och inspiration. Friluftsliv ger utmaningar där man får använda sig av sin kreativitet, förmåga att lösa problem och klara av gemensamma svårigheter. Här erbjuds eleverna en dag fylld av olika friluftsaktiviteter, de får kunskap om rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och där samlas vi runt elden för att grilla vår egen korv.

14. Geochaching November-Februari, Juni-Augusti

Målgrupp: Årskurs 5 och uppåt

Prova på geochaching i Kvarntorp med Naturskolans GPS:er.