Teman

Här får du information om Naturskolans teman och hur aktiviteterna ser ut under året.

Vattenstudier vid Serpentindammarna

Vattenstudier vid Serpentindammarna

En dag på Naturskolan är en del i skolarbetet. Det vi gör ute är kopplat till läroplanen. Syftet är att ge er förstklassiga kunskapsråvaror som ni sedan kan förvalta genom reflektion och efterarbete. Vi hjälper till med förslag på hur.

Vårt mål är att barnen ska bli intresserade av och få en positiv relation till naturen.

En grundsten i en hållbar utveckling och en förutsättning för en förståelse för naturen och ett engagemang för miljöfrågor.

Våra Teman

Här kan du som lärare få information om de olika teman vi erbjuder. I slutet av varje film med centrala innehåll.

1. Skogens väsen

Målgrupp: förskoleklass-årskurs 1.
Årstid: året runt.

Temabeskrivning om Skogens väsen

2. Håva

Målgrupp: årskurs 2 och uppåt.
Årstid: april-september.

Temabeskrivningen om Håva

3. Fåglar

Målgrupp: förskoleklass och uppåt.
Årstid: året runt.

Temabeskrivning om Fåglar

4. Sinnen

Målgrupp: årskurs 3-4.
Årstid: året runt.

Temabeskrivning om Sinnen

5. Fossil

Målgrupp: årskurs 3 och uppåt.
Årstid: april-oktober.

Temabeskrivning om Fossil

6. Småkryp på land

Målgrupp: förskoleklass-årskurs3
Årstid: maj-september.

Temabeskrivning om Småkryp på land

7. Knoppisar

Målgrupp: förskoleklass-årskurs 2.
Årstid: februari-mars.

Temabeskrivning om Knoppisar

8. Rovdjur

Målgrupp: årskurs 1 och uppåt.
Årstid: oktober-april.

Temabeskrivning om Rovdjur

9. Friluftsliv

Målgrupp: årskurs 4 och uppåt.
Årstid: april-november.

I naturen kan vi hämta kunskap, känsla och inspiration. Friluftsliv ger utmaningar där man får använda sig av sin kreativitet, förmåga att lösa problem och klara av gemensamma svårigheter. Här erbjuds eleverna en dag fylld av olika friluftsaktiviteter, de får även kunskap om rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Temabeskrivning om Friluftsliv

10. Geochaching

Målgrupp: årskurs 5 och uppåt.
Årstid: april-november.

Prova på geochaching i Kvarntorp med Naturskolans GPS:er.

Temabeskrivning om Geochaching

11. Stenens vecka

Målgrupp: Årskurs 3
Årstid: september

Gamla stenhuggeriet i Hällabrottet håller på att restaureras. Vi gör ett besök där och låter oss inspireras av de gipsförlagor som finns bevarade där och bekantar oss med de metoder man använde för att skapa utsmyckningar till slott och herresäten. Vandrar du utefter Strandvägen i Stockholm och vänder blicken upp mot husens fasader, ser du utsmyckningar som i många fall har sitt ursprung i Hällabrottet.