Fortbildning

Här får du information om vilken form av fortbilding Naturskolan erbjuder kommunens pedagoger.

Just nu kan vi inte erbjuda fortbildning. Vår intention är att skapa och erbjuda ett intressant fortbildningspaket framöver.