Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Att lära in ute

Fortbildning

Naturskolan i Kvarntorp erbjuder ett flertal utbildningsdagar. Vi blandar teori med praktik och allt är knutet till skolans styrdokument. Utbildningarna hålls till största delen utomhus och präglas av ett lärande för hållbar utveckling. Antalet platser är begränsade. Vi erbjuder dels heldagar efter önskemål eller flera kortare dagar, förslagsvis efter ordinarie undervisningstid.

Anmälan görs till jenny.persson@skola.kumla.se

Kostnad heldag 500 kr (I detta ingår lunch, fikax2 och kurslitteratur).

1. Att lära in ute året runt, Förskolan-Årskurs 9

Fortbildning inom nio olika områden knutet till utomhusverksamhet och utomhuspedagogik. Du kan få fortbildning i en eller alla dessa områden. Fortbildningen genomförs under några timmar i slutet av arbetsdagen och fokuserar då på ett ämnesområde. De delar som vi på Naturskolan i Kvarntorp erbjuder fortbildning inom är:

  • Småkryp

  • Om och med alla sinnen i naturen

  • Forntida tekniker

  • Mossor och lavar

  • Vinterekologi

  • Elden

  • Livet i och vid ett vattendrag

  • Kvävets väg genom en våtmark

  • Naturreportrarna

2. Leka och lära matematik ute, Förskolan

Matematik är mycket mer än siffror och tal på papper. Med förskolebarn passar det utmärkt att arbeta med språket, grundläggande begrepp, sortering och mönster – ute och i lekform.

Naturskolan i Kvarntorp erbjuder förskolepersonal fortbildning i matematik utomhus.

3. Att lära in matematik ute 2, Förskolan-Årskurs 9

Med Att lära in matematik ute 2 vill vi lyfta fram det nya, samtidigt som de gamla favoriterna från den första kursen finns kvar, de flesta med nytt innehåll. Liksom i den första kursen är övningarna väl testade, och granskade av matematikdidaktiker och lärare.

Naturskolan i Kvarntorp erbjuder förskolepersonal fortbildning i matematik utomhus.

4. Att lära in svenska ute, Förskolan-Årskurs 9

Att lära svenska ute vänder sig till pedagoger från åk F-9 som vill arbeta med svenskundervisning i uterummet, där fantasi och lust att skapa utvecklas. I olika miljöer tränar eleverna sin förmåga att uttrycka tankar och känslor, delta i samtal, reflektera och redovisa muntligt, samtidigt som de språkliga upplevelserna bearbetas, struktureras och dokumenteras.

Naturskolan i Kvarntorp erbjuder pedagoger fortbildning i svenska utomhus.

5. Att lära in engelska ute, Förskolan-Årskurs 9

Många språklärare är nyfikna och intresserade av att använda uterummet som ett klassrum, men är ofta osäkra på hur det ska gå till. Att lära in engelska ute ger dig inspiration till hur du kan lägga upp språkundervisningen ute och ger tips om övningar som kan användas i skolans alla årskurser.

Naturskolan i Kvarntorp erbjuder pedagoger fortbildning i engelska utomhus.

6. Leka och lära naturvetenskap och teknik ute

Vår förhoppning är att denna bok ska inspirera pedagoger att vara nyfikna på vardagsfenomen, våga fånga ögonblicken och utmana sig själva när det gäller naturvetenskap och teknik tillsammans med barnen i förskola och förskoleklass.

Naturskolan i Kvarntorp erbjuder pedagoger fortbildning i naturvetenskap och teknik utomhus.

7. Fågelstudier

Fåglar finns över allt runt oss. Hur gör man för att fånga barn och ungdomars intresse för fåglar? En utbildning i hur man blandar teori kring fåglarnas fantastiska liv med pedagogiska lekar och övningar. Delvis också fokus på vilka hjälpmedel som finns.

Naturskolan i Kvarntorp erbjuder pedagoger fortbildning i fågelstudier.

8. Laga mat ute

Matlagning utomhus över eldstad, triangakök och muurrikkor. Vi provar olika typer recept och matlagning.

Naturskolan i Kvarntorp erbjuder pedagoger fortbildning i utomhusmatlagning.

9. Workshop i pedagogiska lekar

Vi samordnar en träff i Kvarntorps naturskola där pedagoger inom kommunens verksamheter får möjligheter att dela och testa pedagogiska lekar med varandra. Naturskolan står för samordningen.