Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

NTA

NTA

Lathund för hantering av NTA-lådornalänk till annan webbplats

  • När du tar emot din NTA-låda öppnar du den på direkten. Inuti finns ett kalendarium, som talar om viktiga datum för NTA under terminen, samt en innehållsförteckning.
  • Gå igenom lådans innehåll, även om du inte tänker börja med temat förrän längre fram. Kolla mot innehållsförteckningen. Saknas något, finns extra mycket av något eller du funderar över något, kontakta samordnaren.
  • När du har använt lådan ser du till att den är ren inuti innan du plockar tillbaka innehå
  • Lämna tillbaka allt som du bedömer kan användas igen. Samordnaren/materialhanteraren går igenom lådorna vid tillbakalämnandet och fyller upp lå
  • Gå igenom och anteckna noggrant det som saknas av materialet. Vid avslutad genomgång signera i rutan Inventerat av. Detta underlättar otroligt för samordnaren/materialhanteraren. Lådor som saknar innehållsförteckning vid återlämnandet måste räknas igenom helt och hållet, vilket tar onödigt lång tid. Har innehållsförteckningen försvunnit under terminens gång, kan du hämta ner en ny från Naturskolans hemsida under rubriken NTA.
  • Du har gått en utbildning för att få använda dig av NTA-materialet. Detta för att du ska hålla en professionell nivå på din undervisning. Du kan alltså inte lämna över undervisningen i temat till en outbildad kollega. Lådan är ditt ansvar tills du lämnar tillbaka den vid terminsslut!