Bostäder och offentliga lokaler

Bostäder och lokaler är en förutsättning för kommunen och ett viktigt område för ständig utveckling.  

Vi är en klimatsmart kommun som arbetar för ett hållbart samhälle vilket gör det självklart att satsa på miljövänliga alternativ och nya tekniska lösningar.
Här kombinerar vi bevarandet av den uppskattade småstadskänslan med att vi växer smart!