Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning och har behov av att ändra något i din bostad kan du ansöka om bidrag för att anpassa och göra din bostad tillgänglig.

Bidrag lämnas efter en särskild prövning

Prövningen av bostadsanpassningsbidrag görs utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag. Lagstiftningen ställer krav om att bidrag bland annat bara kan beviljas för anpassning av en permanet bostad (inte fritidshus eller liknande).

Lagstiftningen ställer även krav på att funktionsnedsättningen ska vara bestående för att bidrag ska kunna lämnas. Bidrag lämnas alltså inte under ett tillfälligt sjukdomstillstånd eller under en rehabiliteringsperiod.

Bidraget gäller fasta installationer

Bidraget kan bara användas för att anpassa bostadens fasta installationer, det vill säga sådant som lämnas kvar i bostaden om du flyttar. Exempel på åtgärder och hjälpmedel som omfattas av bidraget:

 • borttagning av trösklar
 • ramp till entrén
 • stödhandtag
 • iordningställande av duschplats
 • spisvakt

Exempel på begränsningar i bidraget:

 • Vid flytt kan du få bostadsanpassningsbidrag för anpassning av det nya boendet endast om det finns särskilda skäl till valet av just den nya bostaden.
 • Du kan inte få bostadsanpassningsbidrag för normalt underhåll eller standardhöjande åtgärder.
 • Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för din anpassning av fritidshus.

Så här gör du

En komplett ansökan ska innehålla:

 • Ifylld ansökningsblankett
 • Intyg om funktionsnedsättning från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig
 • Intyg från den som äger fastigheten om att anpassningsåtgärderna tillåts
 • I vissa fall ritningar, bygglov eller anmälan