Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Gymnasieskola för ungdomar bosatta i Kumla

Sex ungdomar på bild som ler mot kameran.

Kumla kommun har samarbetsavtal med alla länets kommuner. Det innebär att ungdomar i Kumla fritt kan söka gymnasieutbildning i hela länet. Vid antagningen till utbildningarna antas eleverna utifrån sina grundskolebetyg, utan hänsyn till vilken kommun de bor i. 

Information om busskort inför läsåret 2020/2021

Vi har fått in många frågor om hur det kommer att fungera med gymnasiekorten till hösten. Här kommer lite information om vad som gäller tills vidare.

För elever folkbokförda i Kumla kommun kommer det inte bli någon skillnad i hur gymnasiekorten hanteras framöver. Gymnasieskolorna kommer att beställa de kort som behövs och dela ut till de elever som har rätt till kort, vilket innebär att alla elever från Kumla kommun kommer att få sina gymnasiekort och dessa kommer att delas ut på skolorna.

Hur kommer eleverna till skolan innan de har fått sina gymnasiekort?

  • Elever som ska börja årskurs 1 kan under de två första veckorna åka till och från skolan med ett färdbevis som eleven kan skriva ut från Dexter. 
  • Elever som ska börja årskurs 2 eller 3 kan under de två första veckorna åka till och från skolan med sitt gymnasiekort från läsåret innan.

Söka gymnasieutbildning

Det går också bra att söka gymnasieutbildning i andra kommuner i landet. Då antas hemkommunens elever först och andra elever därefter om det finns platser kvar.

I Örebro finns också ett antal fristående gymnasieskolor. Det är möjligt att fritt söka till dessa eller till fristående gymnasieskolor i andra kommuner.

På gymnasieantagningens hemsida finns mer information om gymnasievalet och länkar till länets gymnasieskolor, länk hittar du längre ner på sidan.

I vissa fall går det att få stöd för boende och resor till utbildning på gymnasiet, länk hittar du längre ner på sidan.

För ungdomar som inte blir behöriga till nationellt program efter grundskolan finns gymnasieutbildning i Kumla.

Gymnasieutbildning i Kumla

För elever som inte blir behöriga till gymnasiet efter grundskolan finns introduktionsprogrammen preparandutbildning, språkintroduktion och individuellt alternativ i Kumla.

Det finns också möjlighet att söka programinriktad individuellt val eller yrkesintroduktion på andra gymnasieskolor. Studievägledare på skolan kan lämna mer information om det.

Preparandutbildning

Preparandåret är avsett för dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram eller ett studieförberedande program och under ett år vill skaffa dig behörighet. Under preparandåret läser du de ämnen du behöver för att skaffa dig behörighet.
Denna utbildning kan inte sökas hos andra skolor/huvudmän.

Språkintroduktion

Är avsett för dig som är nyanländ i Sverige och behöver grundläggande kunskaper i svenska. Denna utbildning kan inte sökas hos andra skolor/huvudmän.

Individuellt alternativ

Utbildningen syftar till att förbereda för yrkesintroduktion, annan utbildning eller yrkeslivet. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen, gymnasiekurser, praktik m.m. Utbildningen planeras utifrån dina förutsättningar. Denna utbildning kan inte sökas hos andra skolor/huvudmän.

Introduktionsprogrammet har sina lokaler i centrala Kumla.

Du hittar oss här

Introduktionsprogrammet
Folkets Hus
Skolvägen 10-12
692 34 Kumla
Telefon: 019-58 89 25