Gymnasieskola för ungdomar bosatta i Kumla

Sex ungdomar på bild som ler mot kameran.

Kumla kommun har samarbetsavtal med alla länets kommuner. Det innebär att ungdomar i Kumla fritt kan söka gymnasieutbildning i hela länet. Vid antagningen till utbildningarna antas eleverna utifrån sina grundskolebetyg, utan hänsyn till vilken kommun de bor i. 

Söka gymnasieutbildning

Det går också bra att söka gymnasieutbildning i andra kommuner i landet. Då antas hemkommunens elever först och andra elever därefter om det finns platser kvar.

I Örebro finns också ett antal fristående gymnasieskolor. Det är möjligt att fritt söka till dessa eller till fristående gymnasieskolor i andra kommuner.

På gymnasieantagningens hemsida finns mer information om gymnasievalet och länkar till länets gymnasieskolor, länk hittar du längre ner på sidan.

I vissa fall går det att få stöd för boende och resor till utbildning på gymnasiet, länk hittar du längre ner på sidan.

För ungdomar som inte blir behöriga till nationellt program efter grundskolan finns gymnasieutbildning i Kumla.

Gymnasieutbildning i Kumla

För elever som inte blir behöriga till gymnasiet efter grundskolan finns introduktionsprogrammen preparandutbildning, språkintroduktion och individuellt alternativ i Kumla.

Det finns också möjlighet att söka programinriktad individuellt val eller yrkesintroduktion på andra gymnasieskolor. Studievägledare på skolan kan lämna mer information om det.

Preparandutbildning

Preparandåret är avsett för dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram eller ett studieförberedande program och under ett år vill skaffa dig behörighet. Under preparandåret läser du de ämnen du behöver för att skaffa dig behörighet.
Denna utbildning kan inte sökas hos andra skolor/huvudmän.

Språkintroduktion

Är avsett för dig som är nyanländ i Sverige och behöver grundläggande kunskaper i svenska. Denna utbildning kan inte sökas hos andra skolor/huvudmän.

Individuellt alternativ

Utbildningen syftar till att förbereda för yrkesintroduktion, annan utbildning eller yrkeslivet. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen, gymnasiekurser, praktik m.m. Utbildningen planeras utifrån dina förutsättningar. Denna utbildning kan inte sökas hos andra skolor/huvudmän.

Introduktionsprogrammet har sina lokaler i centrala Kumla.

Du hittar oss här

Introduktionsprogrammet
Folkets Hus
Skolvägen 10-12
692 34 Kumla
Telefon: 019-58 80 00