Busskort och resor

Ledsen pojke

Information om busskort inför läsåret 2021/2022

Gymnasiekortet är giltigt för gymnasieelever i Kumla kommun som är antagna till läsåret 2021/2022 på en gymnasial heltidsutbildning.

Gymnasiekortet är till för dig som studerar och som uppfyller kriterierna för att resa med oss. Du kan resa med kortet som längst till och med vårterminen det år som du fyller 20 år. Gymnasiekortet är personligt och gäller endast för den elev som Gymnasiekortet är utfärdat till.

Giltighetstid, helgfri måndag till fredag klockan 04.30-19.00. Sista tåg- eller bussbyte måste ske senastst klockan 19.00. Gäller ett helt läsår, 18 augusti 2021 - 10 juni 2022.

Det är kommunen som betalar för elevens Gymnasiekort. Om studierna upphör ska kort genast lämnas tillbaka till skolan.

För att Gymnasiekort ska vara giltig behöver eleven ha fyllt i korrekt information på baksidan.

skola som eleven går på
elevens fullständiga namn
elevens födelsedatum (ÅÅ-MM-DD)

Är Gymnasiekortet inte korrekt ifyllt kan det dras in och du som gymnasieelev kan komma att få en tilläggsavgift. Läs mer om biljettkontroll här. Länk till annan webbplats.

Geografisk giltighet, alla region-, express- och stadsbussar inom Örebro län. Gäller på tåg inom Örebro län, undantaget SJ snabbtåg.

Gäller för resor över länsgräns.

Utökad giltighet för gymnasieelever i Kumla kommun

Detta gäller elever som är folkbokförda i Kumla kommun och innebär att de kommer förses med ett extra Gymnasiekort med extra giltighet från klockan 19.00-22.00 de dagar då Gymnasiekorten normalt är giltiga. Övrig tid under giltighetstiden för ordinarie Gymnasiekort är det ordinarie kort som gäller. Detta gäller från och med vårterminens start 2021 och avtalet mellan Länstrafiken och Kumla kommun gäller i fem år från starttillfället.

Skulle det vara så att du är studerande på gymnasiet och uppfyller kriterierna för ett gymnasiekort men ändå inte fått något utökat kort kan du kontakta livslangtlarande@kumla.se så hjälper vi er.

För mer info: https://www.lanstrafiken.se/biljett-och-kop/skolkort/gymnasiekort/ Länk till annan webbplats.

Hur kommer eleverna till skolan innan de har fått sina gymnasiekort?

  • Elever som ska börja årskurs 1 kan under de två första veckorna åka till och från skolan med ett färdbevis som eleven kan skriva ut från Dexter. 
  • Elever som ska börja årskurs 2 eller 3 kan under de två första veckorna åka till och från skolan med sitt gymnasiekort från läsåret innan.

Ansökan om kontant resebidrag för dagliga resor

Regler

Studiehjälpsberättigad elev som studerar på gymnasieskola, kan få ersättning enligt följande:
ENSKILD RESA enkel resa, minst 6 km mellan bostaden och skolan om:
• Kollektivtrafik inte finns i anslutning till skolans ramstart- och sluttider, mellan hemmet och skolan/praktikplatsen. Gymnasiekort kan inte användas.
• Kollektivtrafik finns men går ej i anslutning till skolans ramstart- och sluttider och att det blir minst 10 timmars väntetid/vecka. Gymnasiekort gäller inte.
ANSLUTNINGSRESA mellan bostaden och hållplatsen om:
avståndet mellan hemmet och närmaste buss- eller tåghållplats är över 4 kilometer.