Busskort och resor

Ledsen pojke

Information om busskort

Gymnasiekortet är giltigt för gymnasieelever från Kumla kommun som är antagna till en gymnasial heltidsutbildning i Örebro län. Kortet är giltigt som längst till och med vårterminen det år som du fyller 20 år. Gymnasiekortet är personligt och gäller bara för dig som Gymnasiekortet är utfärdat till.

Som gymnasieelev i Kumla kommun får du ditt Gymnasiekort direkt från din gymnasieskola, du behöver inte ansöka om att få Gymnasiekort.

Läs mer på Länstrafiken Örebros hemsida Länk till annan webbplats. för information om giltighetstider och regler kring Gymnasiekortet.

Skulle det vara så att du är studerande på gymnasiet och uppfyller kriterierna för ett Gymnasiekort men ändå inte fått något utökat kort kan du kontakta livslangtlarande@kumla.se så hjälper vi dig.

Hur kommer eleverna till skolan innan de har fått sina Gymnasiekort?

  • Elever som ska börja årskurs 1 kan under de två första veckorna åka till och från skolan med ett färdbevis som eleven kan skriva ut från gymnasieantagningen Dexter Länk till annan webbplats.
  • Elever som ska börja årskurs 2 eller 3 kan under de två första veckorna åka till och från skolan med sitt gymnasiekort från läsåret innan.

Utökad giltighet för gymnasieelever i Kumla kommun

Elever folkbokförda i Kumla kommun förses med ett extra Gymnasiekort med extra giltighet mellan klockan 19.00-22.00 de dagar då Gymnasiekorten normalt är giltiga. Övrig tid under giltighetstiden för ordinarie Gymnasiekort är det ordinarie kort som gäller. Det extra Gymnasiekortet skickas hem till dig som gymnasieelev, du behöver inte ansöka om det extra Gymnasiekortet.

Ansöka om kontant resebidrag för dagliga resor

Regler

Studiehjälpsberättigad elev som studerar på gymnasieskola, kan få ersättning enligt följande:
ENSKILD RESA enkel resa, minst 6 km mellan bostaden och skolan om:
• Kollektivtrafik inte finns i anslutning till skolans ramstart- och sluttider, mellan hemmet och skolan/praktikplatsen. Gymnasiekort kan inte användas.
• Kollektivtrafik finns men går ej i anslutning till skolans ramstart- och sluttider och att det blir minst 10 timmars väntetid/vecka. Gymnasiekort gäller inte.
ANSLUTNINGSRESA mellan bostaden och hållplatsen om:
avståndet mellan hemmet och närmaste buss- eller tåghållplats är över 4 kilometer.