Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Skolskjuts

Elever som går i grundskola eller grundsärskola kan få skolskjuts vid behov.

Pojke i buss

För att ha rätt till skolskjuts krävs det att ditt barn har tillräckligt långt från sin folkbokföringsadress till sin skola. Samt att det är den skola som kommunen skulle ha placerat barnet på. Se gällande avstånd nedan:

Avstånd mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och skolan

För att ditt barn ska få skolskjuts gäller följande avstånd mellan hemmet och skolan:

                

Barn årskurs F-3

2 km

Barn årskurs 4-9

4 km


Avstånd mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och hållplatsen

För att ditt barn ska få skjuts till och från hållplatsen för skolskjutsen gäller följande gångavstånd:

                

Barn årskurs F-3

2 km

Barn årskurs 4-9

4 km

Om du väljer en annan skola

Om du väljer en annan skola till ditt barn än den som du har blivit anvisad enligt närhetsprincipen (anvisningsskolan) har du inte rätt till skolskjuts.

Särskilda skäl till skolskjuts

Elever som har kortare avstånd till skolan eller hållplats/påstigningsplats än vad som anges i riktlinjerna kan ändå få skolskjuts på grund av särskilda skäl efter individuell bedömning. Särskilda skäl kan till exempel vara trafikförhållanden eller funktionsnedsättning.

Beslut om skolskjuts av särskilda skäl gäller ett läsår i taget, om inget anges i beslutet. Så länge förhållandena som fanns vid tid för beslutet ej ändrats. Ändrade förhållanden kan vara exempelvis byte av skola eller flytt till ny adress.

Även grundsärskoleelelever ska ansöka om skolskjuts av särskilda skäl.

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl ska göras via Kumla kommuns e-tjänstportal.

Skolskjuts vid växelvis boende

Du kan få skolskjuts även från den föräldern som barnet inte är folkbokfört hos, om barnet bor halva tiden hos varje förälder. Båda föräldrarna ska då bo inom Kumla kommuns gränser och att övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda. Då kan ansökan av särskilda skäl göras. Du kan alltså inte få skolskjuts till en förälder där barnet bor mindre än halva tiden eller till en förälder som bor utanför Kumla kommun.

Nyinflyttad?

Kontakta kommunen om du som nyinflyttad behöver skolskjuts för ditt barn.

Tänk på

Var ute i god tid till hållplatsen och använd alltid säkerhetsbälte.

Busskortet är en värdehandling, var rädd om det. Chauffören kan besluta om inställd skolskjuts om väglaget är så dåligt att det finns risk för säkerheten. 

Grundskoleelever som åker taxi ska i god tid meddela förändring till,
telefon 019-12 57 00. 

Grundsärskolans elever meddelar tillfälliga förändringar till Länstrafiken,
telefon 019-17 50 17.

Kontakta vårt Servicecenter om det är så att skolskjutsen inte kommer.

Vi har idag fyra aktörer som för ordinarie skolskjuts
Länstrafiken
Knarsta åkeri
Björks buss
Örebro läns taxi

- Länstrafiken: Skogstorpsskolan tur 739+ 742, Vialundskolan 744+743
- Knarsta åkeri: Hardemo, Stene , Vialund, Tallängens skola, Kumlaby skola, Ekeby (Skogstorp).
- Björks buss: Stene skola, Vialundskolan
- Örebro läns taxi: Lillhedens skola m.m.

Kontaktuppgifter:
Knarsta åkeri 0706 - 665 099
Björks buss 019-58 73 50
Örebro läns taxi 019-12 57 00

Turlista Tallängen- och Kumlaby skola ht 2020


Avgångstid

Nedra Vesta

kl. 06.55

Övra Vesta

kl. 07.10

Brånsta

kl. 07.15

Sandstenstorp

kl. 07.20

Örstaholm

kl. 07.25

Tallängen

kl. 07.28

Mossby, gamla skola

kl. 07.30

Holmagatan (Här är det skylten)

kl. 07.33

Tallängen

kl. 07.42

Kumlaby skola

kl. 07.50

Turlista Stene- och Vialundskolan ht 2020


Avgångstid

Byrsta (114)

kl. 07.20

Byrstatorp

kl. 07.23

Byrsta Hagaberg

kl. 07.26

VSK Burmavägen/riksvägen

kl. 07.31

Byrsta (317)

kl. 07.34

Vissberga hållplats

kl. 07.37

Norra Järsjö (136)

kl. 07.40

Vissberga (104)

kl. 07.47

Järsjö (115, 111, 109, 101)

kl. 07.48

Sickelsta

kl. 07.57

Sörby

kl. 08.00

Stene skola

kl. 08.04

Vialundskolan

kl. 08.10