Skolskjuts

Elever som går i grundskola eller grundsärskola kan få skolskjuts vid behov.

Pojke i buss

För att ha rätt till skolskjuts krävs det att ditt barn har tillräckligt långt från sin folkbokföringsadress till sin skola. Samt att det är den skola som kommunen skulle ha placerat barnet på. Se gällande avstånd nedan:

Avstånd mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och skolan

För att ditt barn ska få skolskjuts gäller följande avstånd mellan hemmet och skolan:

                

Barn årskurs F-3

2 km

Barn årskurs 4-9

4 km


Avstånd mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och hållplatsen

För att ditt barn ska få skjuts till och från hållplatsen för skolskjutsen gäller följande gångavstånd:

                

Barn årskurs F-3

2 km

Barn årskurs 4-9

4 km

Om du väljer en annan skola

Om du väljer en annan skola till ditt barn än den som du har blivit anvisad enligt närhetsprincipen (anvisningsskolan) har du inte rätt till skolskjuts.

Särskilda skäl till skolskjuts

Elever som har kortare avstånd till skolan eller hållplats/påstigningsplats än vad som anges i riktlinjerna kan ändå få skolskjuts på grund av särskilda skäl efter individuell bedömning. Särskilda skäl kan till exempel vara trafikförhållanden eller funktionsnedsättning.

Beslut om skolskjuts av särskilda skäl gäller ett läsår i taget, om inget anges i beslutet. Så länge förhållandena som fanns vid tid för beslutet ej ändrats. Ändrade förhållanden kan vara exempelvis byte av skola eller flytt till ny adress.

Även grundsärskoleelelever ska ansöka om skolskjuts av särskilda skäl.

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl ska göras via Kumla kommuns e-tjänstportal.

Skolskjuts vid växelvis boende

Du kan få skolskjuts även från den föräldern som barnet inte är folkbokfört hos, om barnet bor halva tiden hos varje förälder. Båda föräldrarna ska då bo inom Kumla kommuns gränser och att övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda. Då kan ansökan av särskilda skäl göras. Du kan alltså inte få skolskjuts till en förälder där barnet bor mindre än halva tiden eller till en förälder som bor utanför Kumla kommun.

Nyinflyttad?

Kontakta kommunen om du som nyinflyttad behöver skolskjuts för ditt barn.

Tänk på

Var ute i god tid till hållplatsen och använd alltid säkerhetsbälte.

Busskortet är en värdehandling, var rädd om det. Chauffören kan besluta om inställd skolskjuts om väglaget är så dåligt att det finns risk för säkerheten. 

Grundskoleelever som åker taxi ska i god tid meddela förändring till,
telefon 019-12 57 00. 

Grundsärskolans elever meddelar tillfälliga förändringar till Länstrafiken,
telefon 019-17 50 17.

Kontakta vårt Servicecenter om det är så att skolskjutsen inte kommer.

Vi har idag fyra aktörer som för ordinarie skolskjuts
Knarsta åkeri
Transdev/Björks buss
Örebro läns taxi

- Knarsta åkeri, Hardemo, Stene , Vialund, Tallängens, Kumlaby, Ekeby, Skogstorp.
- Transdev/Björks buss: Stene skola, Vialundskolan
- Örebro läns taxi, Lillhedens skola mm

Kontaktuppgifter:
Knarsta åkeri 0706 - 665 099
Transdev/Björks buss 019-31 50 50, val 1
Örebro läns taxi 019-12 57 00

Tidtabeller skolskjuts, höstterminen 2022

Alm - Tallängens skola - Kumlaby skola

Hållplats

Avgångstid

Alm

06.55

Övre Vesta

07.03

Nedre Vesta

07.10

Hjortsberga

07.13

Sånnersta

07.16

Sandstenstorp

07.20

Örsta trevägskorsning

07.25

Örsta riksväg 52

07.27

Tallängen

07.32

Trilobiten

07.37

Hästhagsbrottet

07.38

Mossby skola

07.39

Holmagatan

07.40

Tallängens skola

07.50

Kumlaby skola

08.00

Kvarntorp - Kumlaby skola - Tallängens skola

Hållplats

Avgångstid

Kvarntorp

07.20

Brandgatan

07.25

Söderhavsvägen

07.27

Skogsbo

07.30

Hjortsberga

07.33

Kumlaby skola

07.40

Sannahed Hemv./Läggerg.

07.45

Tallängens skola

07.55

Ekeby - Skogstorpsskolan

Hållplats

Avgångstid

Rävbacken Ekeby

7.45

Sätra

7.50

Brånstavägen

7.56

Skogstorpsskolan

8.05

Vallersta - Skogstorpsskolan

Hållplats

Avgångstid

Vallersta

7.45

V. Vallersta

7.47

Guldkronegården

7.49

Hörsta

7.52

Skogstorpsskolan

7.58

Valby - Ekeby skola

Hållplats

Avgångstid

Åby 422

07.01

Åby Andahaget 415

07.02

Valby

07.07

Frogesta

07.09

Fagerbjörka (i korset/infarten)

07.17

Fågelhaget 504

07.23

Fågelhaget

07.25

Folkatorp 508

07.30

Säbylund Margaretelund 229

07.34

Säbylund Klippan

07.35

Gölinge 205

07.40

Frommesta (i korset)

07.45 - 07.50

Ekeby Skola

07.50 - 07.55

Julsta - Hardemo skola

Hållplats

Avgångstid

Julsta 515

06:55

Julsta 128

06:58

Julsta 703

07:00

Skyberga 308

07:03

Vreta Granliden

07:10

Vreta 107

07:12

Vreta 109

07:12

Hardemo skola (lämnar av)

07:15

Norrby Ängatorp

07:25

Norrby 315

07:28

Norrby 112

07:32

Nybble

07:40

Glippsta 232

07:43

Hardemo skola (lämnar av)

07:50

Kärrs gård - Hardemo skola

Hållplats

Avgångstid

Kärrs gård 111

06:55

Alavi Åkerön 105

07:05

Alavi Hulne 410

07:10

Mossby Skälsbrunnen 308

07:15

Mossby 111

07:17

Bostället 606

07:20

Lanna 220

07:24

Landåsen 115

07:29

Mårsta Gård 101

07:32

Lanna 127

07:35

Hardemo skola


Brändåsen - Hardemo skola - Stene skola - Vialundsskolan

Brändåsen

07:20

Äspsätter

07:23

Ormesta 150

07:30

Söderbergshaget

07:31

Ormesta 122

07:32

Nälberg

07:33

Hidingsta

07:37

Hardemo Johannelund

07:39

Spjällen

07:40

Berga

07:43

Hardemo skola

07:45

Skyberga

07:46

Julsta

07:48

Misterängsvägen

07:49

Tallbacken

07:50

Åbytorp Idrottspark

07:51

Stenebrunn

07:52

Stene skola

07:53

Vialundsskolan

08:01

Byrsta 114 - Stene skola - Vialundsskolan

Byrsta 114

07:20

Byrstatorp

07:23

Byrsta Hagaberg

07:26

Burmavägen/Riksvägen

07:31

Byrsta 317

07:34

Vissberga hlp

07:37

N. Järsjö 136

07:40

Vissberga 104

07:47

Järsjö 101, 109, 111, 115

07:48

Sickelsta

07:57

Sörby

08:00

Stene skola

08:04

Vialundsskolan

08:10