Skolskjuts

Elever som går i grundskola eller anpassad grundskola kan få skolskjuts vid behov.

Pojke i buss

Inför varje läsår skickas ett skolskjutserbjudande ut till de elever som är berättigade till ordinarie skolskjuts utifrån avstånd via vårdnadhavarportalen Optiplan. Där behöver ni logga in för att tacka ja och för att ha rätt till skolskjuts. Om ni tackat nej men behovet av ordinarie skolskjuts ändras under läsåret behöver ni lägga in en ansökan själva för att bli beviljade.

länk till portalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elever i anpassad grundskola behöver söka skolskjuts på särskilda skäl.

För att ha rätt till skolskjuts krävs det att ditt barn har tillräckligt långt från sin folkbokföringsadress till sin skola. Samt att det är den skola som kommunen skulle ha placerat barnet på. Se gällande avstånd nedan:

Avstånd mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och skolan

För att ditt barn ska få skolskjuts gäller följande avstånd mellan hemmet och skolan:                
Barn årskurs F-3
2 km
Barn årskurs 4-9
4 km


Avstånd mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och hållplatsen

För att ditt barn ska få skjuts till och från hållplatsen för skolskjutsen gäller följande gångavstånd:                
Barn årskurs F-32 km
Barn årskurs 4-94 km

Om du väljer en annan skola

Om du väljer en annan skola till ditt barn än den som du har blivit anvisad enligt närhetsprincipen (anvisningsskolan) har du inte rätt till skolskjuts.

Särskilda skäl till skolskjuts

Kortare avstånd
Elever som har kortare avstånd till skolan eller hållplats/påstigningsplats än vad som anges i riktlinjerna kan ändå få skolskjuts på grund av särskilda skäl efter individuell bedömning. Särskilda skäl kan till exempel vara trafikförhållanden eller funktionsnedsättning.

Växelvis boende
Du kan få skolskjuts även från den föräldern som barnet inte är folkbokfört hos, om barnet bor halva tiden hos varje förälder. Båda föräldrarna ska då bo inom Kumla kommuns gränser och att övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda. Då kan ansökan av särskilda skäl göras. Du kan alltså inte få skolskjuts till en förälder där barnet bor mindre än halva tiden eller till en förälder som bor utanför Kumla kommun.

Anpassad grundskola
Elever i anpassad grundskola ansöker om skolskjuts av särskilda skäl.

Beslut om skolskjuts av särskilda skäl gäller ett läsår i taget, om inget anges i beslutet. Så länge förhållandena som fanns vid tid för beslutet ej ändrats. Ändrade förhållanden kan vara exempelvis byte av skola eller flytt till ny adress.

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl ska göras via Kumla kommuns e-tjänstportal och denna länk:

Nyinflyttad?

Kontakta administratören på skolan ni fått placering på om du som nyinflyttad behöver skolskjuts för ditt barn. Ni kommer att behöva lägga in en ansökan via vårdnadhavarportalen.

Tänk på

Var ute i god tid till hållplatsen och använd alltid säkerhetsbälte.

Busskortet är en värdehandling, var rädd om det. Chauffören kan besluta om inställd skolskjuts om väglaget är så dåligt att det finns risk för säkerheten. 

Grundskoleelever som åker taxi ska i god tid meddela förändring till,
telefon 019-12 57 00. 

Grundsärskolans elever meddelar tillfälliga förändringar till Länstrafiken,
telefon 019-17 50 17.

Kontakta vårt Servicecenter om det är så att skolskjutsen inte kommer.

Vi har idag fyra aktörer som för ordinarie skolskjuts
Knarsta åkeri
Transdev/Björks buss
Örebro läns taxi

- Knarsta åkeri, Hardemo, Stene , Vialund, Tallängens, Kumlaby, Ekeby, Skogstorp.
- Transdev/Björks buss: Stene skola, Vialundskolan
- Örebro läns taxi, Lillhedens skola mm

Kontaktuppgifter:
Knarsta åkeri 0706 - 665 099
Transdev/Björks buss 019-31 50 50, val 1
Örebro läns taxi 019-12 57 00

Tidtabeller skolskjuts, läsår 2023/24

 

Alm - Tallängens skola - Kumlaby skola
HållplatsAvgångstid
Alm06.55
Övre Vesta07.03
Nedre Vesta07.10
Hjortsberga07.13
Sånnersta07.16
Sandstenstorp07.20
Örsta trevägskorsning07.25
Örsta riksväg 5207.27
Tallängen07.32
Trilobiten07.37
Hästhagsbrottet07.38
Mossby skola07.39
Holmagatan07.40
Tallängens skola07.50
Kumlaby skola08.00
Rastorp - Kumlaby skola - Tallängens skola
HållplatsAvgångstid
Rastorp07.15
Kvarntorp07.22
Brandgatan07.27
Söderhavsvägen07.27
Skogsbo07.35
Hjortsberga07.40
Kumlaby skola07.45
Sannahed Hemv./Läggerg.07.50
Tallängens skola07.57
Ekeby - Skogstorpsskolan
HållplatsAvgångstid
Rävbacken Ekeby7.45
Sätra7.50
Brånstavägen7.56
Skogstorpsskolan8.05
Vallersta - Skogstorpsskolan
HållplatsAvgångstid
Vallersta7.45
V. Vallersta7.47
Guldkronegården7.49
Hörsta7.52
Skogstorpsskolan7.58
Valby - Ekeby skola
HållplatsAvgångstid
Åby 42207.01
Åby 40107.05
Valby07.07
Frogesta07.09
Infarten Skarbjörka07.14
Fågelhaget 50407.23
Fågelhaget 51707.25
Folkatorp 50807.30
Folketorp vägskälet07.31
Säbylund Margaretelund 229 (endast onsdagar)07.34
Säbylund Klippan07.35
Ekeby Haget07.38
Gölinge 20507.40
Frommesta (i korset)07.45 - 07.50
Ekeby Skola07.50 - 07.55
Julsta - Hardemo skola. OBS! Tiderna som visas gäller för läsår 2022/23. Tider för läsår 2023/24 uppdateras inom kort.
HållplatsAvgångstid
Julsta 51506:55
Julsta 12806:58
Julsta 70307:00
Skyberga 30807:03
Vreta Granliden07:10
Vreta 10707:12
Vreta 10907:12
Hardemo skola (lämnar av)07:15
Norrby Ängatorp07:25
Norrby 31507:28
Norrby 11207:32
Nybble07:40
Glippsta 23207:43
Hardemo skola (lämnar av)07:50
Kärrs gård - Hardemo skola. OBS! Tiderna som visas gäller för läsår 2022/23. Tider för läsår 2023/24 uppdateras inom kort.
HållplatsAvgångstid
Kärrs gård 11106:55
Alavi Åkerön 10507:05
Alavi Hulne 41007:10
Mossby Skälsbrunnen 30807:15
Mossby 11107:17
Bostället 60607:20
Lanna 22007:24
Landåsen 11507:29
Mårsta Gård 10107:32
Lanna 12707:35
Hardemo skola
Brändåsen - Hardemo skola - Stene skola - Vialundsskolan
Tidtabell 2023/24 (Länk) Pdf, 98.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Byrsta 114 - Stene skola - Vialundsskolan
Tidtabell 2023/24 (Länk) Pdf, 125.6 kB, öppnas i nytt fönster.