Skolskjuts

Elever som går i förskola, grundskola eller grundsärskola kan få skolskjuts.

Pojke i buss

För att ha rätt till skolskjuts krävs det att ditt barn har tillräckligt långt från sin folkbokföringsadress till sin skola. Samt att det är den skola som kommunen skulle ha placerat barnet på. Se gällande avstånd nedan:

Avstånd mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och skolan

Skriv tabellbeskrivning här

För att ditt barn ska få skolskjuts gäller följande avstånd mellan hemmet och skolan:

                

Barn årskurs F-3

2 km

Barn årskurs 4-9

4 km

Avstånd mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och hållplatsen

Skriv tabellbeskrivning här

För att ditt barn ska få skjuts till och från hållplatsen för skolskjutsen gäller följande gångavstånd:

                

Barn årskurs F-3

2 km

Barn årskurs 4-9

4 km

Om du väljer en annan skola!

Om du väljer en annan skola till ditt barn än den som du har blivit anvisad enligt närhetsprincipen (anvisningsskolan) har du inte rätt till skolskjuts.

Särskilda skäl till skolskjuts

Om du anser att det finns särskilda skäl som motiverar skolskjuts trots att riktlinjerna inte medger det, kan du ansöka om skolskjuts på grund av särskilda skäl. Detta gör du enklast via vår e-tjänst, länk finns längre ner på sidan.

Beslut om beviljad skolskjuts på grund av särskilda skäl gäller ett läsår i taget. Observera att ny ansökan måste göras inför varje läsårsstart. Du rekommenderas att göra ansökan inför det nya läsåret i maj.

Även grundsärskoleelelever ska ansöka om skolskjuts av särskilda skäl.

Skolskjuts vid växelvis boende

Du kan få skolskjuts även från den föräldern som barnet inte är folkbokfört hos, om barnet bor halva tiden hos varje förälder. Båda föräldrarna ska då bo inom Kumla kommuns gränser och att övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda. Då kan ansökan av särskilda skäl göras. Du kan alltså inte få skolskjuts till en förälder där barnet bor mindre än halva tiden eller till en förälder som bor utanför Kumla kommun.

Nyinflyttad?

Kontakta kommunen om du som nyinflyttad behöver skolskjuts för ditt barn.

Tänk på!

Var ute i god tid till hållplatsen och använd alltid säkerhetsbälte.

Busskortet är en värdehandling, var rädd om det. Chauffören kan besluta om inställd skolskjuts om väglaget är så dåligt att det finns risk för säkerheten. 

Grundskoleelever som åker taxi ska i god tid meddela förändring till,
telefon 019-12 57 00. 

Grundsärskolans elever meddelar tillfälliga förändringar till Länstrafiken,
telefon 019-17 50 17.

Kontakta vårt Servicecenter om det är så att skolskjutsen inte kommer.

Vi har idag fyra aktörer som för ordinarie skolskjuts
Länstrafiken
Knarsta åkeri
Björks buss
Örebro läns taxi

- Länstrafiken: Skogstorpsskolan tur 739+ 742, Vialundskolan 744+743
- Knarsta åkeri: Hardemo, Stene , Vialund, Tallängens skola, Kumlaby skola, Ekeby (Skogstorp).
- Björks buss: Stene skola, Vialundskolan
- Örebro läns taxi: Lillhedens skola m.m.

Kontaktuppgifter:
Knarsta åkeri 0706 - 665 099
Björks buss 019-58 73 50
Örebro läns taxi 019-12 57 00