Skolskjuts

Elever som går i förskola, grundskola eller särskola kan få skolskjuts.

Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola som bor tillräckligt långt från skolan kan få skolskjuts för att kunna ta sig till och från skolan. Vilka avstånd som gäller varierar beroende på vilken klass ditt barn går i. Du behöver vanligtvis inte ansöka om skolskjuts själv, utan det sköts av kommunen.

Vi har idag tre aktörer som kör ordinarie skolskjuts: Örebro läns Taxi, Hallbergs buss och Länstrafiken (turlistor för läsåret 2017/2018 kommer i början av augusti).

- Örebro läns Taxi kör till Stene, Hardemo, Tallängen och Kumlaby skola
- Hallsbergs buss kör till Stene, Vialund och Ekeby (Skogstorp).
- Länstrafiken kör tur 739 + 742 till Skogstorp och tur 743 + 744 till Vialund.
- Örebro läns Taxi kör taxiturerna.

Kontaktuppgifter
Hallsbergs buss: 070-211 40 91
Örebro läns Taxi: 0703-388 388

Avstånd mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och skolan

Skriv tabellbeskrivning här

För att ditt barn ska få skolskjuts gäller följande avstånd mellan hemmet och skolan:

                

Barn årskurs F-3

2 km

Barn årskurs 4-9

4 km

Avstånd mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och hållplatsen

Skriv tabellbeskrivning här

För att ditt barn ska få skjuts till och från hållplatsen för skolskjutsen gäller följande gångavstånd:

                

Barn årskurs F-3

2 km

Barn årskurs 4-9

4 km

Om du väljer en annan skola!

Om du väljer en annan skola till ditt barn än den som du har blivit anvisad enligt närhetsprincipen (anvisningsskolan) har du inte rätt till skolskjuts.

Särskilda skäl till skolskjuts

Om du anser att det finns särskilda skäl som motiverar skolskjuts trots att riktlinjerna inte medger det, kan du ansöka om skolskjuts på grund av särskilda skäl. Detta gör du enklast via vår e-tjänst, länk finns längre ner på sidan.

Beslut om beviljad skolskjuts på grund av särskilda skäl gäller ett läsår i taget. Observera att ny ansökan måste göras inför varje läsårsstart.

Även grundsärskoleelelever ska ansöka om skolskjuts av särskilda skäl.

Skolskjuts vid växelvis boende

I de fall barn har växelvis boende hos föräldrar med gemensam vårdnad, kan skolskjuts prövas från båda föräldrarnas adresser om adresserna ligger inom skolans upptagningsområde. Med växelvis boende menas att barn i ett regelbundet mönster bor hos bägge vårdnadshavarna. Ansök då om skolskjuts på grund av särskilda skäl.

Nyinflyttad?

Kontakta kommunen om du som nyinflyttad behöver skolskjuts för ditt barn.

Tänk på!

Var ute i god tid till hållplatsen och använd alltid säkerhetsbälte.

Busskortet är en värdehandling, var rädd om det. Chauffören kan besluta om inställd skolskjuts om väglaget är så dåligt att det finns risk för säkerheten. 

Grundskoleelever som åker taxi ska i god tid meddela förändring till, telefon 019-12 57 00. 

Grundsärskolans elever meddelar tillfälliga förändringar till Länstrafiken, telefon 019-17 50 17.

Kontakta vårt servicecenter om det är så att skolskjutsen inte kommer.