Anhörigstöd

Här finns information om vilket stöd du som vårdar eller stödjer en anhörig eller närstående person har möjlighet att ta del av.

Två  händer som formar ett hjärta

Tar du hand om någon som behöver din hjälp? De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Det är oftast självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal förälder, ett syskon eller annan närstående med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

En bra plats - digitalt anhörigstöd

I Kumla kommun använder vi oss av "En bra plats" som är ett digitalt stöd för anhöriga och närstående. Det är en samlingsplats för information, råd och stöd samt erfarenhetsutbyte med andra anhöriga. Förutom möjligheten att nätverka med andra anhöriga får du via "En bra plats" också möjligt att ta del av lättillgänglig information, forskning och fakta, både i text och i korta filmer. Du får också information om relevant stöd som finns i din närhet.

"En bra plats" är ett nätverk som består av anhöriga i åldrarna 16-94 år med närstående som är spridda över 160 diagnoser. Här kan du söka både på andra deltagares ålder och på din närståendes diagnos/funktionsnedsättning för att få ett optimalt sökresultat vid nya kontakter.

Få tillgång till En bra plats

Nätverket är nationellt, slutet och det är möjligt att vara anonym. Som anhörig är det kostnadsfritt att vara med i En bra plats. För att få tillgång till en bra plats behöver du få ett aktiveringskort och det delas ut av våra verksamheter, du kan också hämta ett aktiveringskort i vårt servicecenter.

Webbplatsen En bra plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och mer information

Vänligen kontakta Therese Börjesson på therese.borjesson@kumla.se

Anhörigstöd beroende

Har du någon i din närhet som har ett beroende av alkohol, narkotika, läkemedel eller hasardspel (spel om pengar)? Då är du välkommen att kontakta vårt anhörigstöd för beroende.

Vem som helst kan söka stöd hos oss, oavsett vilken relation man har!

Vi arbetar med CRAFT, Community Reinforcement Approach and Family Training, som är ett manualbaserat program, där man arbetar med fyra huvudmål:

  • Ökat välbefinnande.
  • Kommunikationsfärdigheter.
  • Minska missbruket.
  • Engagera den närstående att ta emot vård och behandling.

Kontaktuppgifter

Känner du att du önskar prata med någon, eller behöver stöd. Då ska du kontakta oss. Detta är en insats som inte kräver något biståndsbeslut, och du kan direkt kontakta oss som utför stödet:

Petra Mereväli, telefon 019-58 80 77 eller e-post petra.merevali@kumla.se

Daniel Winnerfjord, telefon 019-58 80 46 eller e-post daniel.winnerfjord@kumla.se

Välkommen att boka stödsamtal

Föreningen för psykiatrist samarbete i Örebro län erbjuder stöttning och vägledning för dig som är anhörig till en person som lever med psykiatriskt tillstånd eller diagnos.

Anhörigkonsulenten arbetar med uppdrag från Psykiatrin, Region Örebro län. Du bokar tid för stödsamtal genom att skicka e-post till anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se

Mer information hittar du på webbplatsen www.psykiatrisktsamarbete.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.