Kumla växer

Kumla är en kommun som växer och efterfrågan på bostäder är hög. Just nu arbetar vi bland med områdena Gröna Sörby, Älvesta och Ekeby Prästgård.

Det Gröna Sörby

Kumla växer och nya bostäder behövs. Därför jobbar Kumla kommun med en ny stadsdel i västra Kumla - Det gröna Sörby.

Tätorten möter landet

Det Gröna Sörby ligger ca 2 km från Kumla centrum, där Kumlas tätort möter den lantliga omgivningen. Gröna Sörby ska vara en levande stadsdel där rekreation och friluftsliv är en del av vardagen.

Blandad bebyggelse

Ett planprogram för området antogs av samhällsbyggnadsnämnden i oktober 2016. Planprogrammet visar på ett förslag med ca 300 bostäder, både småhus och flerbostadshus, verksamhetsmark och ett större aktivitetsfält.

Bebyggelsen i området ska bjuda på en variation i gestaltning, höjd och upplåtelseform. Ett huvudstråk går genom området i nord-sydlig riktning. Gång- och cykeltrafikanter prioriteras framför bilisten.

Vad händer?

I Gröna Sörby är Etapp 1 i nuläget slutsåld och planerna för etapp 2 pågår för fullt.

När släpps småhustomterna i Etapp 2?

Just nu pågår planläggningsarbetet med etapp 2 och inget datum för att släppa tomterna till tomtkön är bestämt. Om ni är intresserade av småhustomt i området Gröna Sörby går det bra att anmäla sig till tomtkön när ni vill.

Ni kan läsa mer om tomtkön och anmäla er via länken https://www.kumla.se/bygga-bo-och-miljo/kommunala-tomter/tomtko.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.