Kumla växer

Kumla är en kommun som växer och efterfrågan på bostäder är hög. Detta innebär också att vi behöver utveckla Kumla och våra verksamheter genom nya förskolor, skolor och boenden.

Pumpor i trädgårdsland

Just nu arbetar vi med följande projekt:

Offentliga byggnader och miljöer

Skriv tabellbeskrivning här

Typ

Beskrivning

Status


  

Bostäder

Skriv tabellbeskrivning här

Typ

Beskrivning

Status

Lägenheter, kvarteret Gladan/Rapphönan.

Med resecentrum som närmaste granne planerar vi för ny bostadsbebygglse.

 

Mataffär, bibliotek, förskola och en av stadens finaste parker finns inom 50 meters radie.

Under 2018 planeras arbetet med den nya bostadsbebyggelsen att påbörjas.

Radhus, Täppan

Myresjöhus bygger tio radhus vid det framväxande villaområdet.

Pågår.

Radhus och småhus i smedstorp

I Smedstorp uppför Peab nya radhus och småhus.

 

Upplåtelseformerna är blandade genom bostadsrätt, äganderätt och ev. hyresrätt.

Pågår.

Villatomter

Just nu har vi lediga småhustomter i Åbytorp.

 

Läs mer här.