Kumla växer

Kumla är en kommun som växer och efterfrågan på bostäder är hög. Just nu arbetar vi bland med områdena Gröna Sörby och Älvesta.

Det Gröna Sörby

Kumla växer och nya bostäder behövs. Därför jobbar Kumla kommun med en ny stadsdel i västra Kumla - Det gröna Sörby.

Tätorten möter landet

Det Gröna Sörby ligger ca 2 km från Kumla centrum, där Kumlas tätort möter den lantliga omgivningen. Gröna Sörby ska vara en levande stadsdel där rekreation och friluftsliv är en del av vardagen.

Blandad bebyggelse

Ett planprogram för området antogs av samhällsbyggnadsnämnden i oktober 2016. Planprogrammet visar på ett förslag med ca 300 bostäder, både småhus och flerbostadshus, verksamhetsmark och ett större aktivitetsfält.

Bebyggelsen i området ska bjuda på en variation i gestaltning, höjd och upplåtelseform. Ett huvudstråk går genom området i nord-sydlig riktning. Gång- och cykeltrafikanter prioriteras framför bilisten.

Vad händer?

Arbete pågår med att upphandla entraprenaden för gator och VA som planeras påbörjas i början av 2021. 

När släpps småhustomterna?

Just nu går det att anmäla intresse för småhustomt i området Gröna Sörby.

Här läser du mer om området och hur du ska göra om du är intresserad av att köpa en tomt i området. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.