Klimatförändringar och miljö

Klimatförändring innebär en förändring av jordens klimat över lång tid. Dagens diskussion om klimatförändring gäller den senaste tidens globala uppvärmning och hur det påverkar vår miljö.

Växthuseffekten

En stor del av klimatförändringen beror på växthuseffekten. Växthuseffekten reglerar jordens klimat och gör det möjligt för oss människor att leva. Vid användning av fossila bränslen, olja och kol, släpps växthusgaser ut och förstärker växthuseffekten. Alltmer värme stängs inne i jordens skyddande atmosfär och jordens genomsnittstemperatur ökar.

Miljöstörningar

Människor sprider tusentals ämnen globalt via luft, vatten och jord. En del ämnen är giftiga och kan öka risken för sjukdomar. Det finns ämnen som är mycket värdefulla på grund av att de är sällsynta. När vi gjort slut på dessa ämnen påverkas vårt levnadssätt allvarligt. Ett sådant ämne är fosfor vilket behövs för att växter ska kunna växa.

Dina val betyder mycket

  • ​cykla eller gå korta sträckor – billigare än bil och gör hälsan bättre
  • byt tätningslister i fönster och dörrar – sparar energi till låg kostnad
  • köp second hand – billigt, modernt och miljöbra, då våra klädinköp utgör en stor del av miljöförstöringen.

Politiska beslut är viktiga, men det är de val som du gör som påverkar mest