Cykling

I Kumla finns det över 40 kilometer gång- och cykelvägar, både i staden och på landsbygden.

En man, kvinna och ett barn som är ute på en cykeltur.

Det finns goda förutsättningar för cyklister i Kumla kommun. Närliggande tätorter som Hällabrottet, Åbytorp och Sannahed ligger inom cykelavstånd från Kumla tätort. Och inom Kumla tätort når du allt inom 3 kilometer.

När du väljer att cykla bidrar du till mindre mängd trängsel och minskar klimatpåverkande utsläpp samtidigt som du förbättrar din egen hälsa och sparar pengar.

Kumla kommun vill att fler ska börja cykla och är överens om att cykeln är viktig del i en hållbar tillväxt. Därför har vi tagit fram en cykelplan.

Trafikplan – avsnitt cykel

Cykelplanen ska utgöra ett aktuellt planeringsunderlag för cykeltrafiken. Den ska ligga till grund för både översiktlig planering och utformningen av den fysiska infrastrukturen. Cykelplanen ska göra att satsningar på cykeltrafiken kan ske på ett effektivt och prioriterat sätt. Cykelplanen ska föreslå åtgärder inom alla fyrstegsprincipens steg, och ge råd och anvisningar i detaljfrågor som vägvisning, utformning, drift och underhåll.

Cykelplanen ska:

  • Locka enskilda att bli cyklister istället för bilister, särskilt vid resor kortare än 3 kilometer.
  • Fokusera effektiva cykelfunktioner kring resecentrum för att stötta enskildas val att resa kollektivt.
  • Utveckla och stärka infrastruktur för cykling till och från andra tätorter.
  • Utveckla, förbättra och tydliggöra infrastrukturen för cykling inom kommunen.

Läs mer under "Relaterad information" här nedanför.

Cykelpumpar

Kommunen har idag en cykelpump vid stadshuset och en vid resecentrum.

Det går att pumpa de flesta ventiltyper.

Cykelgarage

Kommunen har ett cykelgarage vid resecentrum, där du kan hyra plats. Det kostar 150 kronor för 3 månader. Du kontaktar vårt servicecenter om du har frågor eller vill teckna avtal.

Cykelkartan

Kumla kommun har tagit fram en cykelkarta för att underlätta för dig som cyklist att hitta lämpliga cykelvägar i kommunen.