Parkering

I Kumla är samtliga parkeringar på gator och torg kostnadsfria. I centrala Kumla är dock parkeringstiden begränsad på vissa platser, detta för att minska antalet långtidsparkerade bilar. Ökad cirkulation på platser innebär också ökad tillgänglighet.

En parkeringsskylt med pilar pekandes till höger och vänster.

Kumla kommun ansvarar för de parkeringsplatser som finns utmed stadens gator.

Parkering är tillåten 24 timmar i följd på all gatumark om inget annat anges. I centrala Kumla är parkeringstiden begränsad på vissa platser eftersom efterfrågan på parkeringsplatser är stor under vissa tider.

Ska du ut och resa och behöver parkera bilen flera dagar i sträck, kan du parkera på Odengatan längs järnvägen. Där finns en 7- dygns parkering.

Parkeringsskiva (P-skiva)

​På följande platser i Kumla krävs att du har en p-skiva för att du ska få parkera:

 • Råbergaplatsens parkering
 • Parkering på torget
 • Johannespaltsens parkering
 • Trädgårdsgatan
 • Köpmangatan, från Sveavägen till Kyrkogatan
 • Hagendalsvägen
 • Skolvägen, från Kvarngatan till Stationsgatan
 • Götgatans östra sida, från Hagendalsvägen till Marielundsgatan
 • Stationsgatan, från Sturegatan och söderut
 • Flinkagatan
 • Pettersgatan

Särskilda parkeringsplatser för rörelsehindrade inom ovanstående områden och gator berörs inte.

P-skiva finns att hämta i närliggande affärer, turistserviceplatser (stadshusets entré, Djupadalsbadet, biblioteket) och i kommunens servicecenter.

Bestridan av parkeringsanmärkning eller kontrollavgift

Vill du bestrida en parkeringsanmärkning (felparkering på gatumark) ska du vända dig till Polisen, telefon 114 14.

Vill du bestrida en kontrollavgift (felparkering på tomtmark) kontakta 019- 58 80 00