Akut hjälp

Om du eller någon annan behöver hjälp i en akut situation finns hjälp och stöd dygnet runt.

SOS Alarm 112

Är du i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp ringer du SOS Alarm.
Som döv, tal- eller hörselskadad kan du anmäla dig till tjänsten att larma 112 via SMS.

112 kan ringa dig

Det kan hända att du blir uppringd av 112. Detta gäller vanligen då blåljuspersonal behöver din assistans, till exmepel att med hjälp av dig som granne snabbt komma in i flerfamiljshus vid brådskande 112-händelser. Du har ingen skyldighet att svara, men det kan vara till stor hjälp. Numret visas vanligen som 08-112.

Polis 114 14

Polisens uppdrag är att förebygga brott, övervaka den allmänna ordningen och säkerheten.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Hit kan du kan ringa dygnet runt för råd om vård. Du får svar på om det är något du själv kan göra eller om du behöver besöka sjuksköterska eller läkare.

Giftinformation 112

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation – dygnet runt. Ring 010-456 67 00 i mindre brådskande fall – dygnet runt. Allmänna och förebyggande frågor om förgiftningar besvaras på dagtid.

Information vid olyckor och kriser 113 13

113 13 är Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser. Hit kan alllmänheten ringa och få information.​

Socialjour

Under kontorstid nås socialsekreterare via kommunens servicecenter. Efter kontorstid hanteras akuta ärenden av socialjouren på telefon 019-21 41 05 eller av SOS Alarm och nummer 112.

BRIS- Barnens hjälptelefon 116 111​

Till Barnens hjälptelefon kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte när du ringer. Du behöver inte tala om vem du är. Du bestämmer själv vad du vill prata om.

BRIS Vuxentelefon - om barn 077-150 50 50​

Hit kan du ringa om du vill prata med någon om frågor eller oro som rör barn. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn. Du kan också få information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym.

Röda korset - Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att snacka om precis vad som helst. Chatten är öppen vardagar mellan kl 18.00-22.00 och helger kl 14.00-18.00.

UMO - Ungdomsmottagningen på nätet

​UMO är en webbplats för alla mellan 13-25 år. Där kan man få kunskap om kroppen, sex, alkohol och droger, självkänsla, att må dåligt och mycket annat. Man kan få svar om man undrar något eller oroar sig för något. Du har möljlighet att ställa anonyma frågor. Man kan också få nya idéer om hur man kan tänka kring sitt liv. ​

HBTQ-jourernas riksförbund

Har någon gått över din gräns? HBTQ-jouren finns för dig som identifierar dig som hbtq-person och som blivit utsatt för kränkningar, hot och våld. Även anhöriga och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna att höra av sig samt personer som i sitt yrke möter utsatta hbtq-personer.

Kontakta oss på:
020-34 13 16 eller boj@rfsl.se