Näringsliv och arbetsmarknad

Är du företagare som känner att du behöver stöd eller vill starta en ny verksamhet inom Kumla Kommun?

Då har du kommit helt rätt! Kumla kommun är i ett växande stadie med många möjligheter för både olika branscher och storlekar på verksamheter. Tillsammans med företagen lägger kommunen ett stort fokus på att sprida ett positivt företagsklimat för framgång, så att både du som företagare och varje person i kommunen kan ta del av alla tjänster och produkter vi kan erbjuda tillsammans.

Hur gör vi då detta tänker du?

Jo, tillsammans för vi konstant dialog där verksamhetschefer, företagare, näringslivschef samt politiker har öppna dörrar för förslag och tankar kring hur kommunen kan driva sina företagsverksamheter framåt. Detta arbete är något som Kumla värnar om, där vi ser dig som företagare, dina behov och kunskap.

TIllsammans med detta arbetssätt vill vi sätta en stämpel på hur vi vill se Kumla och dess framtid. Denna stämpel är vad vi refererar till som ATTRAKTIVA Kumla med en stor blick mot de chanser, tillgångar och energi inom kommunen.

Läs mer och ta del av verktyg och information på sidan Etablera i Kumla

Gott företagsklimat!

Tillsammans med detta arbetssätt är målet att kunna skapa ett företagsklimat som företagare kan utnyttja och vill vara en del av. Att helt enkelt se staden och Kumla kommun i sig som en värdefull resurs, vare sig det handlar om nätverkande eller tillgång till lokaler och möjligheter. För att göra detta arbete enklare och smidigare för dig samverkar vi tillsammans med Kumla Promotions som organiserar cirka 230 företag tillsammans med Nyföretagarcentrum Sydnärke.

För att se mer och ta del av evenemang, kolla in sidan Aktuellt

Vad som ytterligare framhäver vårt företagsklimat är det fördelaktiga läget kommunen befinner sig i. Med detta menar vi tillgången till motorvägar, järnvägar och antalet människor som befinner sig i närheten av kommunen. Kumla är en knytpunkt för Sveriges alla väderstreck som vi vill dra nytta av så mycket det går!