Kommunens aktivitetsansvar

Kumla kommun har ansvar att söka upp och erbjuda unga olika stöd för att återuppta studier eller för att närma sig arbetsmarknaden. Det kallas för kommunens aktivitetsansvar.

Något för dig?

  • Är du mellan 16 och 20 år?
  • Har du läst klart gymnasiet men inte nått gymnasie- eller yrkesexamen?
  • Saknar du sysselsättning och inte går på en gymnasieskola eller gymnasiesärskola?

Då kan aktivitetsansvarets insatser vara något för dig!

Vi kan ge stöd genom att

  • En träff med studie- och yrkesvägleare för att få hjälp att hitta rätt inriktning på dina studier.
  • Information om anpassade studier, som exempelvis att varva studier med praktik eller att läsa några ämnen i taget.
  • Infomation om regler och ansökningar för studier på Folkhögskola eller Komvux.
  • Stöd att hitta din egen motivation och vad du vill med livet.
  • Stöd att hitta rutiner i vardagen.
  • Annan typ av support eller guide till rätt stöd.

Tveka inte! Kontakta oss Leif Karlsson 019-58 84 69

Elisabet Tholfsson 019-58 87 28 eller mejla kaa@kumla.se

Besöksadress, ingång från Skolvägen 10-12, 2 trappor. Välkomna!