Energi och uppvärmning

Sättet som vi värmer upp våra bostäder på påverkar vår miljö mer eller mindre. Oavsett om vi bor i hyresrätt, bostadsrätt eller äger vårt boende har uppvärmningssättet betydelse för komforten inomhus och för hushållets ekonomi.

Solenergi, solpaneler på ett villatak

Värme och el kostar allt mer och genom att använda energin så effektivt som möjligt kan vi spara pengar och samtidigt minska vår klimatpåverkan.

Kostnadsfri rådgivning

Kumla kommuns energi- och klimatrådgivning sker i samarbete med Samhällsbyggnad Bergslagen.

Energi- och klimatrådgivaren nås via e-post mats.brengdahl@sb-bergslagen.se eller på telefon 0581-830 47.

Bra att tänka på

Lagstiftningen ställer krav som kan vara aktuella när det gäller frågor om uppvärmning av bostäder. Bland annat finns krav på anmälan eller ansökan om tillstånd när en värmepump ska installeras och krav på hur vedeldning i braskaminer och vedpannor sköts.