Förskola och barnomsorg

Barnomsorg erbjuds för ditt barn om du arbetar, studerar eller söker arbete. Från och med 1 september det år ditt barn fyller tre år erbjuds femton avgiftsfria timmar per vecka (allmän förskola). 

Barn som ritar

Det finns många förskolor i Kumla kommun, varav en är öppen dygnet runt.

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och i Kumla kommun bedrivs pedagogisk omsorg i form av familjedaghem där dagbarnvårdare driver sin verksamhet i sitt eget hem.

All barnomsorg i Kumla bedrivs av kommunen. Du kan ansöka om plats på en förskola som ligger var som helst i Kumla, även om du inte bor i närområdet.

Öppettider

Förskolorna och familjedaghem har öppet utifrån ditt behov av omsorg mellan klockan 06.00 - 18.30, förutom förskolan Björnen som har öppet dygnet runt, året om.

KUP-dagar

KUP står för Kompetensutveckling, Utvärdering och Planering.

För att kunna planera, utvärdera och utveckla vår verksamhet reducerar vi verksamheten fyra dagar per år och vi meddelar dig i god tid om vilka dagar vi stänger. Om du själv inte kan ordna din barnomsorg under dessa dagar erbjuder vi plats på en annan förskola. Behov av omsorg anmäls till ordinarie förskola.

KUP-dagar 2018

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Omsorg finns på:

8 januari

Smedens förskola

13 juni

Skogstorps förskola

13 augusti

Trädgårdens förskola

29 oktober

Smedens förskola

 KUP-dagar 2019

Skriv tabellbeskrivning här

Datum:

Omsorg finns på:

7 januari

Skogstorps förskola

14 juni

Trädgårdens förskola

16 augusti

Info uppdateras under våren

28 oktober

Info uppdateras under våren

KUP-dagar 2020

Skriv tabellbeskrivning här

7 januari

Info uppdateras under hösten

12 juni

Info uppdateras under hösten

plus ytterligare två dagar som beslutas i december 2019.

Sommarverksamhet 2019

Under veckorna 28-31 är verksamheten igång på ett begränsat antal enheter.
Mer information kommer nedan så snart det är bestämt vilka verksamheter som kommer att ha öppet.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Omsorg finns på

Fritids

Kumlaby skola och Skogstorpsskolan

Förskola

Blå huset och Smeden