Kommunens organisation

Organisationsbild. Överst Kommunfullmäktige. Fristående därtill Revision och Valberedning. Följande nämnder med respektive förvaltning på samma nivå därunder: Kommunstyrelse, Valnämnd, Sydnärkes överförmyndarnämnd, Sydnärkes lönenämnd, Kultur- och fritidsnämnd, Nämnd för livslångt lärande, Myndighetsnämnd, Samhällsbyggnadsnämnd och Socialnämnd.

Klicka på organisationsschemat för att få upp en större bild.

Precis som övriga kommuner i landet är Kumla kommun en politisk styrd organisation som består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, förvaltningar och bolag.

Beroende på vilket område det gäller fattar politkerna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunens nämnder beslut i olika frågor. Kommunens förvaltningar har sedan i uppgift att verkställa de beslut som politikerna fattar.

Förvaltningarna består av omkring 2 200 anställda som tillsammans ansvarar för att kommunens verksamheter fungerar.